Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd, bij  de samenstelling van publicaties van het CPS en bij het onderzoek dat door het CPS wordt bevorderd. 

Het CPS streeft het doel na, niet langer alleen met de politie, maar samen met de hele veiligheidssector, gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

De verruiming van de doelstellingen komt nu ook duidelijk in de naam van het CPS tot uiting: sinds 2015 gaat het CPS door het leven als
Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

 

 

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Studie(namid)dagen en debatten:

Structureel partnership 2016