Cahiers inlichtingenstudies BISC

In 2010 namen een aantal ‘professionals’ uit de Belgische inlichtingengemeenschap en academici het heft in handen met de oprichting van het ‘Belgian Intelligence Studies Centre’ of ‘BISC’. Onder de vleugels van het Centre for Policing and Security vzw of ‘CPS vzw’ wenst het ‘BISC’ als studiecentrum voor inlichtingenstudies de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke gemeenschap dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke inlichtingen-vraagstukken. Deze samenwerking komt tot uiting in het organiseren van studiedagen en publicaties.

De Cahiers Inlichtingenstudies worden uitgegeven bij Uitgeverij Maklu. Sommige nummers zijn gewijd aan één enkel thema. Andere groeperen teksten uit het ruime inlichtingen en veiligheidsdomein, meestal naar aanleiding van een BISC-studiedag. De bijdragen zijn in het Nederlands, het Frans of het Engels geschreven.

Publicatiereeks BISC

Richtlijnen voor auteurs

Auteursrichtlijnen 2014 NL

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk