Cahiers inlichtingenstudies BISC

In 2010 namen een aantal ‘professionals’ uit de Belgische inlichtingengemeenschap en academici het heft in handen met de oprichting van het ‘Belgian Intelligence Studies Centre’ of ‘BISC’. Onder de vleugels van het Centre for Policing and Security vzw of ‘CPS vzw’ wenst het ‘BISC’ als studiecentrum voor inlichtingenstudies de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke gemeenschap dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke inlichtingen-vraagstukken. Deze samenwerking komt tot uiting in het organiseren van studiedagen en publicaties.

De Cahiers Inlichtingenstudies worden uitgegeven bij Uitgeverij Maklu. Sommige nummers zijn gewijd aan één enkel thema. Andere groeperen teksten uit het ruime inlichtingen en veiligheidsdomein, meestal naar aanleiding van een BISC-studiedag. De bijdragen zijn in het Nederlands, het Frans of het Engels geschreven.

Publicatiereeks BISC

Richtlijnen voor auteurs

Auteursrichtlijnen 2014 NL

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk