Lezingen en debatten 2014:


Het CPS staat - en blijft staan - voor grootschalige studiedagen, maar wenst tevens via een aantal kleinschalige alternatieve werkvormen de discussie over politie en samenleving verdergaand te verdiepen. Het CPS wenst in de toekomst meer dergelijke discussie- en gespreksmomenten als deze, rond specifieke en actuele thema's, te organiseren voor haar leden en haar structurele partners. Mochten leden of structurele partners hieromtrent suggesties hebben, dan vernemen we dat graag via secretariaat@politiestudies.be.

Het Centrum hoopt alleszins door de organisatie van deze open discussie bij te dragen tot een constructieve dialoog tussen politie en wetenschap.

In 2014 staan volgende debatavonden op het programma:

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk