Studielijn : Federale politie

 

       

De Federale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische geïntegreerde politie (wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie). De andere pijler is de Lokale Politie. De federale politie verzekert de lokale politiezones van gespecialiseerde ondersteuning voor bestuurlijke, gerechtelijke en administratieve opdrachten. Voor de bestuurlijke opdrachten biedt de federale politie ondersteuning door middel van grenscontroles, wegpolitie, spoorwegpolitie of scheep- en luchtvaartpolitie. Federale gerechtelijke politiediensten voeren eigen activiteiten uit, in hoofdzaak met het oog op de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, en bieden gespecialiseerde steun en opdrachten aan de lokale politie om bovenlokale, of meer complexe vormen van criminaliteit te helpen opsporen. Tot slot voorziet de federale politie in de administratieve en logistieke steun en vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in het kader van de internationale politiesamenwerking.

De studielijn “Federale Politie” wil komen tot een brede en gedragen visie voor de federale politie in haar geheel, zonder de aansluiting van de lokale politie te vergeten.

Met de studielijn “Federale Politie” wenst het CPS dan ook voornamelijk de verschillende publieke actoren te bereiken, werkzaam in of begaan met “capacity building” in de ruime scope van politiewerking en de zorg voor integrale veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan de overheid, de civiele of private veiligheid, de “first responders”, enz. Daarnaast wordt ook gerekend op de personen die actief zijn binnen het onderwijs en de personen die onderzoek doen binnen de domeinen innovatie, technologie en veiligheid tot mogelijke doelgroep.

Piloten

De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur, FGP Antwerpen
Dormaels Arne, Senior onderzoeker, VIAS Insititue

Werkgroep

Bockstaele Marc, Ere-Hoofdcommissaris, FGP Gent
Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Korpschef politiezone Brakel
Cloet Barbara, Commissaris Gespecialiseerde diensten, politiezone Schoten
De Pauw Kristof, Comité P
Huybrechts Peter, Ops Adviseur DGA, Federale Politie
Van Isterbeeck Liesbeth, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde
Van Wymeersch Ine, Woordvoerder Parket Brussel
Plasschaert Karen, Verbindingsamtenaar Gouv. Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Reyniers Dominique, Substituut Pdk, Parket Antwerpen

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk