Studielijn: Inspectiediensten en fraudebestrijding

 

 

In tegenstelling tot reguliere politiediensten richten bijzondere inspectiediensten zich tot een bepaalde tak van het bijzonder strafrecht. De omvang en verscheidenheid van deze bijzondere wetten is zeer groot en bijgevolg is ook het aantal bijzondere inspectiediensten omvangrijk en verscheiden. Ook de bevoegdheden en actiemiddelen van de bijzondere inspectiediensten kennen een grote diversiteit. Fraude is zo’n fenomeen dat wordt bestudeert en onderzocht door de bijzondere inspectiediensten. Het is een vorm van bedrog waarbij de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook wel van oplichting.

Het opzet van de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” bestaat  in het aanbieden van zowel praktische als wetenschappelijke expertise en reflectie met betrekking tot alle aspecten die zowel de publieke als de private actoren die op de een of andere manier bezig zijn met het voorkomen dan wel bestrijden van bijzondere misdrijven of inbreuken en fraude specifiek aanbelangen. Daarnaast zal getracht worden (een betere) samenwerking te bekomen tussen de verschillende publieke actoren onderling en tussen de private en publieke actoren. Het gevoerde regeringsbeleid zal kritisch getoetst worden, alsook zal er gezocht worden naar mogelijkheden tot technologische ondersteuning en innovatie binnen dit werkdomein. De studielijn zal daarbij verkennen of er mogelijkheden zijn tot Europese dan wel internationale samenwerking.

Met de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” wenst het CPS voornamelijk leden van bijzondere en private inspectiediensten te bereiken. Leden van de fraude-auditoren IFA en ACFE worden ook als doelpubliek beschouwd. Daarnaast zullen ook de financiële rechercheurs van de federale en lokale politie benaderd worden.

Piloten

De Bie Bart, Partner, i-Force
Ponsaers Paul, Em. Gewoon Hoogleraar, Universiteit Gent

Werkgroep

Bockstaele Marc, Ere-Hoofdcommissaris, FGP Gent
Bouwen Bert, Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)
De Mesmaeker  Yvan, Voorzitter, European Corporate Security Association (ECSA)
Hoskens Rudy, Voorzitter, Instituut van Forensische Auditoren (IFA)
Montens Benoit, Algemeen secretaris, Beroepsvereniging van Verzekeringsinspecteurs en Experten (BVVIE)
Moris Marc, Voorzitter, Commissie Bedrijfsbeveiliging van het VBO
Peeters Emile, Agoria Security Technologies (AGT)
Robrechts Paul, Bestuurder, ASIS International Benelux Chapter
Rottiers Evy, Douane en Accijnzen
Vael Marc, Voorzitter, Information Systems, Audit and Control Association (ISACA) Belgium Chapter
Van Avermaet Jean-Paul, Voorzitter, Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO)
Van Looy Ronny, Vertegenwoordiger, Corporate Fraud Investigators Belgium (CFIB)
Verhage Antoinette, Dr. Assistent, Universiteit Gent
Vincke Paul, Directeur, European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN)
Vynckier Gerwinde, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk