Studielijn Innovatie en Veiligheid - INNOS

INNOS, ofwel het Innovatiecentrum voor Veiligheid, brengt kennis en behoeften op het gebied van veiligheid en beveiliging samen. INNOS heeft als doel om een antwoord te bieden op hedendaagse uitdagingen op het gebied van nieuwe technologieën, sociale innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze wil dit doen door deel te nemen aan de interactie tussen de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs en onderzoek.

De studielijn “INNOS” beoogt het opzetten van een samenwerking tussen het CPS en de vzw INNOS.

Met de studielijn “INNOS” wenst het CPS voornamelijk de verschillende publieke actoren te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan de overheid, de civiele veiligheid, de “first responders”, enz. Daarnaast wordt ook gerekend op personen die actief zijn binnen het onderwijs en de personen die onderzoek doen binnen de domeinen innovatie, technologie en veiligheid tot mogelijke doelgroep. De private bedrijven werkzaam binnen het domein van veiligheid en beveiliging (bv. technologie sector, BVBO,…) worden ook als doelgroep aanzien.

Piloten

Bombeke Chris, Manager Public Affairs, Quality Benelux, Securitas NV
Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent

Werkgroep

Collier Alain, Hoofdcommissaris, politiezone Sint-Niklaas
Dalle Jean-Louis, Beleidsadviseur, Federale Gerechtelijke Politie
Franceus Frank, Directeur Dienst Enquêtes, Vast Comité I
Vanden Bossche Antoinette, Hoofdcommissaris, Korpschef, politiezone Meetjesland-Centrum

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk