Kwartaalreeks Cahiers Politiestudies (blauwe reeks)

 

    Editorial Board en uitgever

De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. In deze reeks kunnen, naast Nederlandstalige publicaties, ook Engelstalige bijdragen hun plaats vinden. De reeks wordt begeleid door een redactieraad waarin ondermeer leden zetelen van het Centre for Policing and Security (Bel) en de Stichting Maatschappij en Veiligheid (Nl). De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Van 2006 tot 2008 verzorgde Uitgeverij Politeia de uitgaven van de Cahiers Politiestudies. Sinds 2009 worden de Cahiers Politiestudies uitgegeven door Uitgeverij Maklu, zie website van de Cahiers Politiestudies:

       
 

Editorial team

Hoofdredacteur

Elke Devroe | Verantwoordelijke publicatiebeleid CPS |Institute of Security and Global Affairs, Faculty of Governance and Global Affairs | Universiteit Leiden | e.devroe@fgga.leidenuniv.nl | tel: +32 488 29 33 60 (België)

Algemene Editoren

België: Paul Ponsaers | Bestuurder Centre for Policing & Security (CPS) | Universiteit Gent |paul.ponsaers@ugent.be | tel: +32 477 72 23 14

Nederland: Lodewijk Gunther Moor | Secretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) |smv@maatschappijenveiligheid.nl; lodewijkgunthermoor@yahoo.com |tel: +31 24 322 78 73

Redacteuren

Contact België: Paul Ponsaers, paul.ponsaers@ugent.be | tel: +32 477 72 23 14

Contact Nederland: Arjen Schmidt, a.j.schmidt@vu.nl | tel: +31 20 59 84365

Email : cahierspolitiestudies@gmail.com
 

Uitgever

BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
info@maklu.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25

Fax: +31 (55) 522 56 94
info@maklu.nl

Overzicht jaargangen 2009 - 2018
 

Nr. 10 – 2009/1: Politionele bestuurlijke informatiestromen
Nr. 11 – 2009/2: Restorative policing (Engelstalig)
Nr. 12 – 2009/3: De relatie tussen politie, parket, onderzoeksrechter en zetel
Nr. 13 – 2009/4: Wat doet de politie?
Nr. 14 – 2010/1: Politieleiderschap
Nr. 15 – 2010/2: Policing multiple communities
Nr. 16 – 2010/3: Policing in Europe (Engelstalig)
Nr. 17 – 2010/4: Evidence based Policing
Nr. 18 – 2011/1: Social Disorder
Nr. 19 – 2011/2: Burgerparticipatie
Nr. 20 – 2011/3: Technological led Policing (Engelstalig)
Nr. 21 – 2011/4: Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek
Nr. 22 - 2012/1: Professionalisering en socialisatie Nr. 23 - 2012/2: Geweld en politie
Nr. 24 - 2012/3: Integriteit en deontologie
Nr. 25 - 2012/4: Tides and currents in police theories (Engelstalig) 
Nr. 26 - 2013/1: Schaalveranderingen
Nr. 27 - 2013/2: Mensenrechten en politie
Nr. 28 - 2013/3: Vernieuwing in de opsporing
Nr. 29 - 2013/4: Illegale en informele economie 
Nr. 30 - 2014/1: Politie en haar maatschappelijke partners
Nr. 31 - 2014/2: Het gezag van de politie
Nr. 32 - 2014/3: Democratische politie
Nr. 33 - 2014/4: De toekomst van de politie
Nr. 34 - 2015/1: Jongeren en politie
Nr. 35 - 2015/2: Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie
Nr. 36 - 2015/3: Outsourcing policing  Lees hier een reflexie van Prof. Lex Cachet op dit Cahier
Nr. 37 - 2015/4: Verantwoording
Nr. 38 - 2016/1: Groene criminologie en veiligheidszorg
Nr. 39 - 2016/2: Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit
Nr. 40 - 2016/3: Politie en gezondheidszorg
Nr. 41 - 2016/4: Meten is weten
Nr. 42 - 2017/1: Ideologisch activisme en radicalisering
Nr. 43 - 2017/2: Eigenrichting
Nr. 44 - 2017/3: De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid
Nr. 45 - 2017/4: Herinneren en vergeten in de politie
Nr. 46 - 2018/1: Dienstverlening door de politie
Nr. 47 - 2018/2: Glocalisering
Nr. 48 - 2018/3: Evaluatie van de politie
Nr. 49 - 2018/4: Opleiding en onderwijs van de politie
 
De auteursrichtlijnen kan u hier downloaden: auteursrichtlijnen 2014.
 
Meer gedetailleerde info over de redactionele werking, lopende en gepubliceerde jaargangen en bestelwijze abonnementen en losse nummers, vindt u op de Website van de Cahiers Politiestudies.

 

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk