Hoofdcommissarissen in ontwikkeling

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders (2009)

Onderzoeker: Lieselot Bisschop
Promotor: Prof. dr. Sofie De Kimpe
Co-promotoren: Prof. dr. Marleen Easton, Prof. dr. Jeroen Maesschalck, Prof. dr. Willy Bruggeman
Looptijd: 1/11/2008 tot 31/10/2009

Uit onderzoek (De Kimpe, 2006) blijkt dat korpschefs zich geïsoleerd voelen aan de top en alleen blijven met hun vragen. De nood aan ondersteuning is daarom ook reëel. Structureel is er binnen de Belgische politieorganisatie geen opleiding, coaching of vorming voorzien eens het niveau van hoofdcommissaris is bereikt. De focus van deze studie ligt daarom ook bij de competentievervolmaking van politieleiders van het niveau van hoofdcommissaris bij de federale en de lokale politie.

In eerste instantie werd met deze studie nagegaan wat het belang is van competentievervolmaking - opleiding, vorming, coaching, netwerking, etc. – voor leidinggevenden binnen een (politie)organisatie en daarover een visie formuleren. Op basis van deze bevindingen werden ook een aantal criteria bepaald aan de hand waarvan opleidingen voor leidinggevenden konden bestuderen. In een tweede fase werden de diversiteit aan publieke en private opleidingen en vormingen voor Belgische leidinggevenden in kaart gebracht die van bijzonder belang zijn voor de competentievervolmaking van hoofdcommissarissen. In een derde fase hebben we de Belgische situatie verlaten en hebben we gefocust op de competentievervolmaking van politieleiders in het buitenland. Op basis van de bevindingen uit binnen- en buitenland werden een aantal cases te geïdentificeerd die gepast zijn voor de Belgische situatie. Deze scenario’s voor competentievervolmaking werden vervolgens aan focusgroepen, die samengesteld worden uit hoofdcommissarissen van de Belgische lokale en federale politie, voorgelegd. Op die manier werd een draagvlak voor een Belgisch programma voor competentievervolmaking van politieleiders geïdentificeerd en daarover aanbevelingen geformuleerd.

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk