Structurele Samenwerking met de Franstalige zusterorganisatie, het Centre d'Etudes sur la Police asbl

Onze Franstalige zusterorganisatie streeft dezelfde doelen na als het CPS. Meer info over het CEP en zijn activiteiten vindt u op www.cepinfo.be.

Regelmatig organiseren het CEP en het CPS gezamenlijke activiteiten; ook is er samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Enkele voorbeelden:

 • studiedag 1 december 2015: "De politie een moderne werkgever? Meer diversiteit, minder discrimatie", Polis Center de Brussel
 • studiedagenreeks "De toekomst van de politie": een visie voor de politie in 2025 (2014-2015)
 • 4de Internationaal Symposium over de Rechercheverhoortechnieken in samenwerking met de dienst Gedragswetenschappen van de Belgische Federale Gerechtelijke Politie (2010)
 • studiedagenreeks in het kader van het rapport van de Federale Politieraad naar aanleiding van 10 jaar politiehervorming (startdag 2009, 4 academisch seminaries 2009 en slotdag 2010)
 • studiedag "License to think" (februari 2009)
 • doe-project "Diversiteit in diversiteit" (2006-2008) in samenwerking met het CEP (Centre d'Etudes sur la Police) in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en het Impulsfonds voor Migrantenbeleid
 • studiedag "Diversiteit in diversiteit" (5 december 2008)
 • publicatie : EASTON, M., TANGE, C., PONSAERS, P. (eds.), Out of the box – Diversiteit in Diversiteit / Diversité dans la Diversité, Politeia, CEP-CPS-Comité P, Brussel, 2008, pp. 152

 

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk