CPS-studiedag: "Evaluatie van veiligheidsbeleid en  -plannen: integraal en geïntegreerd?"

22 februari 2011 - Provinciehuis, Antwerpen

Het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 wordt voorbereid in 2011 en de volgende zonale veiligheidsplannen in 2012. Tijdens de studiedag op dinsdag 22 februari 2011, wordt aandacht besteed aan de evaluatie als het sluitstuk van de (voorbije) beleidscyclus. Hoe gebeurt de evaluatie van het veiligheidsbeleid in het algemeen en de uitvoering van de veiligheidsplannen in het bijzonder? Wat kunnen we hieruit leren met het oog op de volgende beleidscyclus en veiligheidsplannen?
In een eerste deel zullen vooral de “beleidsmakers”, de bestuurlijke en gerechtelijke politieoverheden, hun visie geven. Dit wordt aangevuld met sprekers uit de academische wereld en de Federale Politieraad. In een tweede deel zullen de korpschefs en hun medewerkers, de “beleidsuitvoerders”, vanuit de praktijk hun ervaringen delen. 


Dagprogramma

De eventuele teksten en powerpointpresentaties van de sprekers kunt u in het programma hieronder downloaden (zie titel toespraak).

Dagvoorzitter: Prof. dr. Els Enhus - Vrije Universiteit Brussel - docent vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse

08u30: Ontvangst van de deelnemers - koffie
 
08u55: Opening door dagvoorzitter:
Prof. dr. Els Enhus - Vrije Universiteit Brussel - docent vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse
 
09u00: Inleiding door Mevr Cathy Berx – Gouverneur van de provincie Antwerpen
 
09u15:Algemene inleiding over beleidsevaluatie:
Dhr. Bart De Peuter –K.U. Leuven – Instituut voor de Overheid – Coördinator cel beleidsevaluatie
 
09u45: Beleidsevaluatie vanuit wetenschappelijke hoek:
Prof. dr. Paul Ponsaers –Universiteit Gent – docent vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse    
 
10u15: Koffiepauze
 
10u45: Beleidsevaluatie vanuit het oogpunt van een Procureur des Konings: 
Dhr Ivo Carmen  - Procureur des Konings te Leuven 
 
11u15: Beleidsevaluatie vanuit het oogpunt van de Federale Politieraad:
Prof. dr. Willy Bruggeman –Voorzitter Federale Politieraad
 
11u50: Kritische kijk op de veiligheidsmonitor:
Mevr Isabel Verwee –Vrije Universiteit Brussel – onderzoeker vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse
 
12u15: Lunch
 
13u15 Keuze uit 5 panelgesprekken: beleidsevaluatie vanuit het oogpunt van de beleidsuitvoerders
 
Basisfunctie Recherche
Moderator:  Dhr Stanny De Vlieger – Gerechtelijk Directeur Federale Politie Arrondissement Antwerpen
Panelleden:  o.a. Mevr Dominique Reyniers – 1ste Substituut Procureur des Konings te Antwerpen, Dhr Kurt Tirez, korpschef politiezone AMOW,  Dirk Van Der Kelen, Voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg te Dendermonde, François Farcy, gerechtelijk directeur federale gerechtelijke politie Bergen 

Basisfunctie Wijkwerking
Moderator: Dhr Philip Pirard – Korpschef politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken
Panelleden: Dhr Marc Hellinckx – korpschef politiezone Pajottenland,  Mevr Greet Deroye – wijkinspecteur politiezone Leuven, Dhr Chaim Demaree - V.U.B. – onderzoeker vakgroep Criminologie, Dhr Tom Broekaert - CGL-X –Excellente politiezorg

Basisfunctie Verkeer:
Moderator: Dhr Michael Jonniaux – Directeur Federale Wegpolitie
Panelleden:  Dhr Frank Hutsebaut – Leuvens Instituut voor de Criminologie, Mevr Miran Scheers – BIVV (onder voorbehoud), Dhr Koen Ricour – Federale Wegpolitie - Beleidsontwikkeling, Dhr Rudi Wagelmans – Adjunct Secretaris van de Vaste Commissie van de Lokale Politie

Basisfunctie Interventie:
Moderator: Dhr Carlo Neyt – Directie Operaties - Afdelingschef TCK - Politiezone Antwerpen
Panelleden: Dhr Yves Bogaert – korpschef politiezone Mechelen, Dhr Wim Liekens – Directie van de Operationele Politionele Informatie – Hoofd Operaties, Dhr  Jo De Geest - programmaleider van het programma Interventie van de Politiezone Antwerpen, Dhr. Michel Goovaerts, Hoofdcommissaris en Dhr. Arnoud Vermoesen, Commissaris politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene.

Beleidsondersteunende informatie:
Moderator: Dhr Koen Van Steenwinckel – Federale Politie – Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer - Dienst Beleidsondersteuning
Panelleden: Dhr. Bart De Peuter - K.U. Leuven – Instituut voor de Overheid – Coördinator cel beleidsevaluatie, Mevr. Chris Vencken - CGL-X – Managementondersteuning lokale politie, Dhr. Mark Crispel - Korpschef politiezone Sint-Pieters-Leeuw, Dhr. Rudi Hellebosch - Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen – Beleids- en beheerscyclus, Mevr. Martine Pattyn, diensthoofd strategische analyse, Federale Politie, CG-CGOP/A
 
14u40: Koffiepauze
 
14u55: Opening door dagvoorzitter:
Prof. dr. Els Enhus – Vrije Universiteit Brussel – docent vakgroep Criminologie
 
15u00: Wetenschappelijk onderzoek Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid:
Dhr Tom Bauwens – Vrije Universiteit Brussel – onderzoeker vakgroep Criminologie
 
15u30: Evaluatie van de veiligheids- en preventiecontracten 2010:
Dhr Julien Vandenhoucke, Algemene Directie Veiligheid en Preventie – FOD Binnenlandse Zaken
voorbeeld
 
16u00: Evaluatie politiebeleid vanuit het oogpunt van een burgemeester:
Dhr Patrick Janssens – Burgemeester van de stad Antwerpen
 
1630: Afsluitende drink
 

Coördinatie en voorbereiding
 

Piloot: Jacques Philippaerts, Hoofdcommissaris, Directeur CGL-X, Federale Politie
Tom Broekaert, Commissaris, Federale Politie, CGL-X, Excellente Politiezorg
Alain Collier, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas, Vicevoorzitter Centrum voor Politiestudies
Dirk Delarue, Hoofdcommissaris,Commissariaat-generaal, Dienst Nationaal  Veiligheidsplan
Evy De Muynck, Lokaal adviseur Algemene Directie Veiligheid en Preventie – FOD Binnenlandse Zaken
Alain Duchatelet, Vicevoorzitter Centrum voor Politiestudies
Ann Massei, Hoofdadviseur Korpschef, PZ Antwerpen
Marylou Nivarlet, Adviseur Federale Politie, Commissariaat-generaal, Dienst Nationaal Veiligheidsplan
John Van Erck, Hoofdcommissaris, Korspchef PZ Druivenstreek
  

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk