CPS-studiedag: "Bevolkingsparticipatie: burgers betrekken of gebruiken bij het politiewerk?"

24 mei 2011 - Provinciehuis Boeverbos, Brugge

De laatste jaren wordt in het veiligheidsbeleid de actieve rol van de burger meer en meer beklemtoond. Burgerparticipatie kan echter verschillende vormen aannemen: informeren, consulteren, betrekken in de aanpak. Burgers kunnen ook in verschillende domeinen worden ingezet (wijkwerking, opsporing,…). Diverse motieven liggen bovendien aan de grondslag van burgerparticipatie.
Op deze studiedag willen we dieper ingaan op de vraag welke vormen van burgerparticipatie er bestaan, waarvoor burgerparticipatie wordt aangewend en waarom specifiek voor die participatievorm wordt gekozen. Ook willen we de vaak lokaal gebonden praktijken op een hoger niveau tillen: Wat is de betekenis van burgerparticipatie voor de politie en welke richting wil de politie hiermee uit? Blijft het bij een instrumentele visie of is er meer mogelijk? Waarom (niet)? Wanneer kiezen voor politieparticipatie en wanneer voor burgerparticipatie? Is er nood aan duidelijke beleidslijnen en initiatieven op dit vlak? Op bovenstaande vragen willen wij op deze studiedag antwoorden zoeken vanuit een praktische invalshoek.
  

Dagprogramma
 

Het programma in pdf-formaat kunt u hier downloaden.
De beschikbare powerpointpresenaties kunt u downloaden in het programma hieronder.
 
8u30:  Ontvangst van de deelnemers - koffie
 
9u00:  Opening door dagvoorzitter: Wim D’haese – Commissaris Politiezone Leuven, Algemene Directie, Coördinatie
 
9u10:  Inleiding: Perspectieven op burgerparticipatie
 
Dhr.  Lodewijk Gunther Moor – Projectsecretaris Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nederland (SMVP) en
 
Prof. Dr. Marleen Easton – Docent, Hogeschool Gent, Opleiding Bestuurskunde, Onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS), België 
 
9u40:  Bevolkingsparticipatie in België: opportuniteiten en beperkingen 
 
Prof. Dr. Jeroen Maesschalck – Hoofddocent, K.U.Leuven, Directeur Leuvens Instituut voor Criminologie
 
Dhr. Paul Putteman – Hoofdcommissaris, korpschef Politiezone Dendermonde
 
10u20:  Live muzikaal intermezzo door Dimi Dumo: om deze video te kunnen afspelen, raden wij u aan VLC player te downloaden!
 
10u25:  Koffiepauze

10u45: Bevolkingsparticipatie in Nederland:

De sociale cohesie voorbij, over actieve burgers in achterstandswijken: conclusies en aanbevelingen: Bas Van Stokkom – Socioloog en onderzoeker aan het centrum voor Ethiek Radboud Universiteit Nijmegen en afdeling Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de Nederlandse politie, burgerparticipatie en politieparticipatie: Peter Van Os, programma-manager ontwikkeling gebiedsgebonden politie

 11u25: Debat “Bevolkingsparticipatie: utopie of haalbare kaart?”
  
Deelnemers: 
Paul Putteman - hoofdcommissaris – korpschef Politiezone Dendermonde
Bas Van Stokkom – Socioloog en onderzoeker aan het centrum voor Ethiek Radboud Universiteit Nijmegen en afdeling Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam.
Dennis De Roover - gewezen voorzitter LOKO (student)
Marleen Easton – Docent, Hogeschool Gent, Opleiding Bestuurskunde, Onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS), België  
Frank Goegebeur  – Gerechtelijk Directeur, FGP Brugge
J.P. De Vos  – Commissaris Federale Politie, Project manager CoPPRa
Stef Christiaensen - Adviseur Integraal Veiligheidsbeleid, Stad Mechelen
 
Vragen vanuit het publiek
 
12u45: Lunch en twitterdemonstratie 
  
13u45: Opening door dagvoorzitter: Wim D’haese - Politiezone Leuven
  
14u00: Eerste ronde workshops:     De deelnemers nemen deel aan 2 van de 4 workshops in twee opeenvolgende sessies.
 
Workshop 1: Burgermoed of onverschilligheid?
 
Themazetting en presentatie:
Lodewijk Gunther Moor
(Projectsecretaris SMVP) 
Workshop 2:
Met de BIN's op kaffee - De buurtinformatie-netwerken in discussie via de methode van de wijkbabbels

Themazetting:
Gunter Ceuppens
(Beleid Integrale Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken) 

Presentatie:  
Bart Pardaens (PZ Aalst) en Gunter Ceuppens

Resultaten werkgroep

 
Workshop 3:
Studenten als partner?
 
Themazetting:
Hans Gooris (PZ Leuven,
AD Coördinatie - Gebiedsgebonden en doelgroepgerichte werking)
 
Presentatie:
Jan Vanhauwere (PZ Leuven) en Dennis De Roover en Matthias Creemers (LOKO)
 
 
 
Themazetting:
Maaike Peeters (Universiteit Maastricht) 
 
Presentatie:
Dominic Sangen en John Lataster (Politie Limburg-Zuid, NL)
15u00:  Tweede ronde workshops 
 
16u00: Live muzikaal intermezzo door Dimi Dumo: om deze video te kunnen afspelen, raden wij u aan VLC player te downloaden!
 
16u10:  Slotbeschouwingen: Dr. Dominique Van Ryckeghem, Adviseur, SAT Binnenlandse Zaken en adviseur Beleidsondersteuning Federale Politie, DGA
 
16u30: Afsluitende drink en twitterdemonstratie  
 

Coördinatie en voorbereiding
 

Piloot: Wim D’haese, commissaris Politiezone Leuven, Algemene Directie, coördinatie
Dhr. Alain Duchatelet, Vicevoorzitter Centrum voor Politiestudies
Dr. Dominique Van Ryckeghem, Adviseur, SAT Binnenlandse Zaken en adviseur Beleidsondersteuning Federale Politie, DGA
Prof. Dr. Miet Vanderhallen, Universiteit Antwerpen / Universiteit Maastricht
Dhr. Tom Broekaert, Commissaris, Federale Politie, CGL-X, Excellente Politiezorg
Dr. Gerwinde Vynckier, wetenschappelijk medewerkster, Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA)
Dhr. Gunter Ceuppens, Directeur Beleid Integrale Veiligheid, AD Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken
Dhr. Paul Puttteman, hoofdcommissaris, korpschef Politiezone Dendermonde

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk