CPS-studiedag: "CSI – een fictie of non-fictie programma. 
Is nieuwe technologie bruikbaar in ons politielandschap?

Donderdag 20 oktober 2011 - Campus Blairon, Trefpunt Europeion, Turnhout 

Piloot: Dirk Allaerts
 
De gewone consument is sneller in bezit van de nieuwste gadgets en werpt zich sneller op de nieuwste toepassingen op het internet dan de meeste privé bedrijven en zeker dan de overheid. De sociale netwerksites boomen, de communicatietechnieken evolueren aan een razend tempo en wat doet de politie?
Reageert de politie snel genoeg op deze technische evoluties en is ze in staat te reageren op de veiligheids-problemen die ontstaan door het massaal gebruik van nieuwe communicatiemiddelen? Introduceert de politie voldoende en voldoende snel het gebruik van de moderne technologieën om efficiënter en effectiever te werken? Kunnen we iets leren van de commerciële bedrijven of kunnen we met hen een partnerschap afsluiten?
In een boeiende studiedag over het gebruik van nieuwe technologie willen we trachten op zoveel mogelijk van de bovenstaande vragen een praktisch antwoord te vinden.
  

Programma

De powerpointpresentaties van de sprekers kunt u downloaden in het programma hieronder. De filmpjes van Belgacom Smart Surveillance zullen later worden toegevoegd. Ze werden ons nog niet doorgestuurd.

Dagvoorzitter: de heer Yvan De Mesmaeker

09.00 tot 09.30: ontvangst met koffie
09.30 – 09.40: Inleiding door de dagvoorzitter, ir. Yvan De Mesmaeker, Secretary General, European Corporate Security Association 
 
09.40 – 09.55: Moderne communicatietechnieken - Serge Myngheer, Exonus
 
09.55 – 10.35: Jongeren op het internet? - Evelien De Pauw, docent en onderzoeker, Katho-Ipsoc
Hoe gaan jongeren om met de nieuwe communicatiemiddelen? Het resultaat van een studie van Evelien De Pauw over het gebruik van sociale media en internet in het algemeen door jongeren. Het geeft u een beter inzicht op de uitdagingen voor de politie om haar taken uit te voeren in en met de gemeenschap van de toekomst. Welke nieuwe veiligheidsproblemen kunnen er ontstaan, hoe gaat men in de toekomst om met privacy  
 
10.35 – 11.15: Everybody is watching you - Joost Bergmans, Belgacom Smart Surveillance
In deze boeiende uitzetting gunt Joost Bergmans van Belgacom Smart Surveillance ons een blik in de toekomst. Wat zal de volgende jaren voor de politie mogelijk en bereikbaar worden op gebied van toezicht. De trends tot 2015 worden geschetst en misschien blijkt wel dat de “CSI” van vandaag in 2015 al voorbijgestreefd is. Intelligente camera’s worden gemeengoed en zullen het politiewerk ondersteunen.
 
11.15: koffiebreak
 
11.35 – 12.15 Klein, kleiner, kleinst - Professor Dr. Marc Van Rossum, K.U.Leuven, Groep Wetenschap en Technologie
Professor Dr. Marc Van Rossum vertelt het in het klein. Hoe zal de wereld van het kleine ons leven beïnvloeden en hoe kunnen we dit gebruiken of hoe gaan we ermee geconfronteerd worden in het politiewerk. Hy-tech voor niet techneuten.
 
12.15 – 12.45: Samen staan we sterker - Pieter-Jaap Aalbersberg, kwartiermaker (toekomstig korpschef) voor de Regio Amsterdam
Het gebruik van nieuwe technologieën vraagt een ander management en leiderschap. De huidige korpschefs vragen zich af hoe ze moeten omgaan met de internetgeneratie, twitterende politiemensen, Facebook marketing enz. Om nog maar te zwijgen over het voeren van een actieve communicatiepolitiek met de nieuwste sociale media. Pieter-Jaap Aalbersberg, korpschef van de regiopolitie IJsselland heeft hierover sprankelende en venieuwende ideeën die elke beleidsmaker en Belgische korpschef kunnen aanspreken.
 
12.45 – 13.45 broodjeslunch
 
13.45 – 14.45 Eerste sessie workshops met inleiding door de dagvoorzitter, Yvan De Mesmaeker
 
Workshop 1: Implementatie van nieuwe technologie bij een politiekorps
Hans Broere, Gwen Merckx en Pieter-Jaap Aalbersberg, hebben alle drie verschillende ervaringen op dit gebied. U kan kennis nemen van wat zij hebben gedaan en leren uit hun ervaring. U wordt uitgenodigd om deel te nemen, uw ervaring te delen of om te leren van anderen.
 
Workshop 2: De Facebookflik
Tussen de bevolking en politie is er steeds een afstandelijkheid, sommigen noemen het zelfs een kloof. Dit gevoel heerst al helemaal bij studenten. Zij hebben altijd al een liefde-haatrelatie gehad met politie. In een stad als Leuven vormen studenten echter een zeer groot en belangrijk deel van de bevolking. De politiezone Leuven heeft een politieambtenaar aangesteld die zich quasi uitsluitend bezig houdt met de studenten. Deze ging daarbij op zoek naar manieren om deze grote en diverse groep te bereiken en politie voor hen zeer laagdrempelig te maken. Zo werd de 'studentenflik' al heel snel een 'Facebookflik'. Deze ervaring worden gedeeld met Ann Peuteman van Knack die over het gebruik van sociale media reeds meermaals heeft gepubliceerd. Graag nodigen we u uit uw menig te delen over het gebruik van sociale media door de politie of de aanwezigheid (toezicht) van de politie in deze fora.
 
Workshop 3: Preventie op het WWW 
Gemeenschapsgerichte politie is er ook op gericht om pro-actief op te treden en te voorkomen dat onveiligheidsproblemen ontstaan. Maar hoe kan je aan preventie doen op het WWW. De FGP Turnhout wil haar ervaring met u delen. Ze hebben een uitgebreid project gericht naar ouders en jongeren zelf. De deelnemers aan dit project zijn vol lof en zijn zich veel meer bewust van de gevaren van het internet. Een goede praktijk die door andere korpsen kan gevolgd worden?
 
Workshop 4: Nieuwe toepassingen en technieken integreren in de traditionele politieprocessen
Nieuwe technologie moet de politie ook in staat stellen met meer kwaliteit en efficiënter haar taken te vervullen. Nieuwe toepassingen en technieken moeten in de traditionele politieprocessen worden ingepast. Commissaris Luc De Kock en Eefje Vlietinck van de politie Antwerpen willen hun ervaring met het procesmatig inzetten van cameratoezicht graag met u delen. Peter Van Haken (CGL-X) kan u conceptueel zeker bijstaan.
 
14.45 – 15.00: koffie
 
15.00 – 16.00 : Tweede sessie workshops
 
16.00 – 16.30 Afsluiting van de studiedag: de nieuwe technologieën versus het recht op privacy, Prof Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 
 
16.30 - 17.00: Afsluitende drink
 
 De tweets van de dag kunt u hier downloaden !
 

Coördinatie en voorbereiding
 

Piloot: Dirk Allaerts, Hoofdcommissaris, Beleidsondersteuning, Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Politie 
 
Tom Broekaert, Commissaris, Federale Politie, CGL-X, Excellente Politiezorg
Jean-Louis Dalle, Beleidsadviseur, Federale Politie – Commissariaat-generaal 
Evelien De Pauw, Docent, onderzoeker, Katho-Ipsoc
Wim D'haese, Commissaris, Politiezone Leuven, Algemene Directie, Coördinatie
Marc Van Den Broeck, Hoofdcommissaris, Verbindingsofficier JBZ Raad (Europese Unie)
Pim Van Walleghem, Substituut Procureur des Konings te Brussel
 
 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk