CPS-studiedag "Bijstand van advocaten bij verhoren: nu de concrete invulling"

Dinsdag, 13 september 2011, Arteveldehogeschool te Gent (Kantienberg)

De Kamer stemde op 16 juni 2011 een wetsontwerp dat te verhoren personen het recht geeft om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan.
Vermits de Wet zeer waarschijnlijk van kracht wordt op 1 oktober 2011, biedt deze studiedag voor elke politieambtenaar en rechtspracticus de ultieme mogelijkheid kennis te maken met een aantal aandachts- en knelpunten, die ook als inspiratie kunnen dienen voor nog te nemen Koninklijke Besluiten en omzendbrieven op verschillende niveaus.
Sprekers van elke betrokken beroepsgroep zullen ingaan op diverse probleemgebieden, waarna zij in een panelgesprek zullen repliceren op elkaars standpunten die soms ver uit elkaar liggen.

Alles zal in een verslagboek verwerkt worden dat elke deelnemer nadien per post zal ontvangen. 


Dagprogramma

Folder in pdf-formaat

De beschikbare powerpointpresentaties van de sprekers kunt u hieronder in het programma downloaden.

Dagvoorzitter:
Paul PONSAERS, gewoon hoogleraar Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) , voorzitter CPS

8.30     Onthaal met koffie
 
9.00     Inleiding: de maatschappelijke betekenis van het Salduz-arrest
Paul PONSAERS, gewoon hoogleraar Universiteit Gent, voorzitter CPS
 
9.15     Wat is een verhoor, vraagt U? Straatsburgse jurisprudentie, huidige Belgische wet, rechtsleer en rechtspraak, en toekomstig
Europees recht
Luc HUYBRECHTS, emeritus afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie
 
9.35     Consultatie en/of verhoorbijstand aan wie?
Frank SCHUERMANS, advocaat-generaal Gent, lid privacycommissie, wetenschappelijk medewerker vakgroep straf(proces)recht Vrije Universiteit Brussel
 
9.55     De ‘Salduzwet’: oplossing van het probleem, of nieuwe hindernissen?
Karel VAN CAUWENBERGHE, onderzoeksrechter te Antwerpen, voorzitter van de Vereniging van onderzoeksrechters
 
10.15  Beroepsgeheim, geheim van het onderzoek, bijstand van- en communicatie door de advocaat
Patrick HOFFSTRÖSSLER, advocaat, Vennoot Eubelius
 
10.35   KOFFIEPAUZE
 
11.00   De organisatie van het voorafgaandelijk consult
Marc BOCKSTAELE, hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie Gent, Nationaal inhoudelijk coördinator cursussen verhoortechnieken
 
11.20   De invulling van het begrip ontoelaatbare druk bij het politioneel verdachtenverhoor
Laurens VAN PUYENBROECK, advocaat balie Gent - praktijkassistent vakgroep strafrecht en criminologie Universiteit Gent - onderzoeker bij het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent.
 
11.40  Het belang van een kwaliteitsvol (proces-verbaal van) verhoor
Herman DAMS, procureur des Konings te Antwerpen
 
12.00   Het verloop van het verhoor - België slechtste leerling van de Europese klas
Hans RIEDER, advocaat Balie Gent
 
12.20   BROODJESLUNCH
 
13.30   Salduz: opportuniteit of gemiste kans voor een betere waarheidsvinding – Pleidooi voor een gezamenlijke gedragscode
Alex JACOBS, commissaris federale gerechtelijke politie Dendermonde
 
13.50   Opleiding verhoortechnieken in het post-Salduz tijdperk: naar een universele nationale training?
Lotte SMETS, rechtspsycholoog en doctor in de Criminologische wetenschappen
 
14.10   Salduz: tot welke prijs?
Hildegard PENNE, adviseur beleidscel Minister van Justitie Stefaan De Clerck
 
14.45   KOFFIEPAUZE       
 
15.15    De wet consultatie- en bijstandsrecht van 13 augustus 2011: pleidooi voor een constructieve toepassing
Tom DECAIGNY, advocaat, assistent strafrecht & strafvordering, vakgroep criminologie (VUB).
 
15u30   Panelgesprek met alle voormelde actoren
 
16.40   Synthese en slotbeschouwingen
Frank HUTSEBAUT, hoogleraar Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), Katholieke Universiteit Leuven.
 
17.00   Afsluiting en uitnodiging tot drink
Paul PONSAERS, gewoon hoogleraar Universiteit Gent, voorzitter CPS
  

Publicatie

De deelnemers zullen begin november 2011 het verslagboek per post ontvangen (uitg. Maklu). Concrete info over de leveringsdatum volgt in onze nieuwsbrief.

Indien u niet aanwezig kon zijn, kunt u het boek bestellen bij uitgeverij Maklu (www.maklu.be).


Twitter #Salduz

Voor de studiedag (via secretariaat@politiestudies.be en Twitter: @cpsvzw) en tijdens de studiedag (via Twitter: @cpsvzw) konden de deelnemers opmerkingen maken en suggesties doen.

Wilt u meer weten over Twitter en hoe u het gebruikt? Klik dan hier. Klik op Follow CPSvzw on Twitter als u het CPS wilt volgen. 

Indien u de tweets wilt zien die tijdens de studiedag werden gestuurd, ga dan naar www.twiterfountain.com. Geeft als sleutelwoord #Salduz in en de twitterfountain verschijnt op uw scherm.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk