Het Centrum voor Politiestudies organiseert voor haar leden en haar structurele partners een
 

Informatie- en discussieavond over de aanpak van AMOK-incidenten

op 13 december om 20.00 uur in de lokale politiezone Dendermonde, Noordlaan 150, 9200 DENDERMONDE

De laatste decennia wordt de westerse wereld geconfronteerd met een fenomeen waarbij daders, in een vlaag van blind geweld, zoveel mogelijk slachtoffers willen maken. Opvallend hierbij is dat de daders de slachtoffers niet noodzakelijk kennen. Dit soort incidenten worden “ AMOK-incidenten “ genoemd. Het fenomeen stak de kop op in de USA onder de vorm van “ school shooting incidents “, maar ondertussen deden zich ook een aantal feiten voor in Europa ( Finland, Duitsland, Noorwegen, … ) maar ook in België. In 2009 werd binnen de geïntegreerde politie dan ook beslist om een werkgroep op te richten rond dit fenomeen; de werkzaamheden zijn intussen afgerond en een aantal aanbevelingen worden omgezet in de praktijk.
 
Wat zijn AMOK-incidenten ? Wat hielden de aanbevelingen van de werkgroep in ? Wat is de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de aanbevelingen? Wat kan nog verder gebeuren rond de aanpak van dit fenomeen? Hoe komt het dat de laatste jaren dit fenomeen de kop opsteekt? Hoe past deze aanpak in de algemene filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg? Is er voldoende wettelijke grondslag voor de voorgestelde aanpak? Op grond van welke criteria kan men een AMOK-incident onderscheiden van een andere dringende levensbedreigende toestand? Welke zijn de risico’s en risicobeschermende maatregelen voor de politiemensen? Een greep uit de vragen waarover van gedachten kan gewisseld worden in Dendermonde op 13 december 2011.
 
Inleiding tot de discussie door Paul Putteman, korpschef van de zone Dendermonde en voorzitter van de werkgroep AMOK. 
 
Alle leden van het CPS (Raad van bestuur, Algemene vergadering, Raad van Advies, Redactieleden en Editorial Board Cahiers) en haar structurele partners (maximum drie personeelsleden per partner) worden uitgenodigd op deze eerste informatie- en discussieavond.
 
Toegang gratis mits aanmelding vooraf bij het secretariaat van het Centrum: secretariaat@politiestudies.be.
 
Het Centrum hoopt door de organisatie van deze open discussie bij te dragen tot een constructieve dialoog tussen politie en wetenschap.
 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk