CPS-studiedag "Kwaliteit in de keten: een volwaardig partnerschap?!"

18 november 2009, De Factorij te Schaarbeek

PILOTEN: DOMINIQUE VAN RYCKEGHEM EN DIRK ALLAERTS

De studiedag 'kwaliteit in de keten' handelde voornamelijk over de partnerschappen binnen de integrale veiligheidsketen (wat is goed, wat kan beter, wat beweegt er op dat vlak?).

Welke waren de 'eye-openers' van de dag?

De directeur van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg kwam praten over de maatschappij en de organisatie 'van de toekomst' en welke keuzes dit met zich meebrengt voor de mensen in de organisatie. Interessant voor iedereen die open staat voor nieuwe ideeën en invloeden.

Paul Putteman, korpschef van Dendermonde, is uitgebreid ingegaan op de getrokken lessen (niet enkel door de politie maar door alle betrokken partners) naar aanleiding van de gebeurtenissen in de creche 'Fabeltjesland' van Dendermonde.

Yves Liégeois, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen brak een lans voor meer samenwerking tussen gerecht en politie en zal zich hiervoor baseren op concrete elementen.

Nog meer breekwerk door Marleen Easton, Nathalie Gilliot en Tom Meeuws; zij heffen de grenzen van klassieke partnerships op: de eerste twee door in te gaan op nodale politiezorg, de andere door het experiment van een Veiligheidshuis in Antwerpen te bespreken.

Aan elke deelnemer werd bovendien gevraagd om, op basis van deze uiteenzettingen, ideeën te leveren voor het debat in de namiddag. Dit debat werd niet gevoerd door politiemensen alleen; hun partners kwamen er des te meer aan bod: een vertegenwoordiger van de overkoepelende organisatie rond straathoekwerk, van een parkeerbedrijf, van het parket, binnenlandse zaken ..... Zij gingen in discussie met politiemensen over de partnerschappen en de moeilijkheden/problemen die daarmee gepaard gaan. Dit debat werd in goede banen geleid door de VRT-journaliste Sofie Demeyer.

Het geheel werd afgesloten door Elke Devroe en Diane Reynders van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid.

De powerpointpresentaties van de sprekers kunt u hieronder downloaden: 

Dagprogramma

Dagvoorzitters: Dominique van Ryckeghem en Dirk Allaerts

9u00: Ontvangst van de deelnemers - koffie
 
9u25: Inleiding en welkomstwoord door de dagvoorzitters
 
9u30: Kwaliteit als paradigma? - Mevrouw Annette Geirnaert, Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
 
10u00: “Nodal Policing”: de grenzen van partnerships? - Prof. dr. Marleen Easton, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde en Voorzitter Academisch Platform CPS
 
10u30: “Nodal Policing” als onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de haven van Antwerpen: wat moet onderzocht worden? - Mevrouw Nathalie Gilliot, Strategisch analist Antwerpen
 
10u40: Koffiepauze
 
11u00: Hoe de kwaliteit verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden? Enkele te trekken lessen n.a.v. de gebeurtenissen in Fabeltjesland Dendermonde - De heer Paul Putteman, Korpschef Politiezone Dendermonde
 
11u30: Een veiligheidshuis voor meer kwaliteit in de samenwerking? - De heer Tom Meeuws, Directeur Integrale Veiligheid Stad Antwerpen
 
12u00: Broodjeslunch
 
13u00: Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenwerking met de politie - De heer Yves Liégeois, Procureur-generaal Hof van beroep, Antwerpen
 
13u30: Creatief debat over de uitdagingen in de keten van de integrale veiligheid met deelnemers van binnen en buiten de politie - Moderator: mevrouw Sofie Demeyer, VRT
 
15u30: Voorwaarden voor kwaliteit in de keten - Mevrouw Elke Devroe, Hoofd afdeling Research & Development & Statistiek, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en Mevrouw Diane Reynders, Adviseur-generaal voor het Strafrechtelijk beleid, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
 
16u00: Einde
 

Coördinatie en voorbereiding
 

De heer Dirk Allaerts, Hoofdcommissaris, Beleidsondersteuning, Federale Politie, Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie
Dr. Dominique Van Ryckeghem, Adviseur Beleidsondersteuning, Federale Politie, Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie
Prof. dr. Sofie De Kimpe, Vrije Universiteit Brussel
De heer Dirk Van Aerschot, Verbindingsambtenaar, Provincie Vlaams-Brabant
De heer Alain Collier, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas
De heer Rigobert Martens, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Brugge
De heer Marc André, Commissaris, Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Opleiding
 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk