CPS-studiedag: ‘Tussen mens en recht:

politie als hoeder van mensenrechten: feiten en dilemma's’
 

5 juni 2013, Dossin Kazerne Mechelen 

Niemand betwijfelt dat de politie in onze maatschappij een gemakkelijke taak heeft. De rol die ze moeten spelen is allesbehalve duidelijk: enerzijds wordt de politieambtenaar als de dienaar van de wet beschouwd en anderzijds wordt van politiemensen verwacht dat ze handelen naar ‘de geest’ van de wet. We zouden er kunnen van uitgaan dat het antwoord te vinden is in de taakomschrijving en de wettelijke bevoegdheden van de politie, maar ook dit lijkt niet altijd garanties te bieden voor een professioneel politieoptreden.
De handhaving van mensenrechten in het politiewerk lijkt een kader te bieden voor de rol en de taak van de politie en de professionalisering ervan. Mensenrechten worden gezien als een algemeen gedragen bundel van rechtvaardige eisen van de burgers tegenover de staat en haar organen. Daarnaast zijn het evenzeer rechten die gedragen worden door de politiemensen.
Deze studiedag wil vanuit dit perspectief nagaan welke betekenis mensenrechten kan hebben voor de politie en het politiewerk. Welke zijn de uitdagingen van morgen voor de politie inzake de handhaving van mensenrechten in het politiewerk? Wat is de rol van de leidinggevenden daarin? Wat is de rol van de overheid en de controlerende instanties in de wijze waarop de politie haar mensenrechten handhaaft?
PILOOT: SOFIE DE KIMPE
 

Programma 

Dagvoorzitter: Prof. dr. Sofie De Kimpe, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

Download hier het programma in pdf-formaat

8u30: Inschrijvingen en onthaal met koffie

9u00: Welkomstwoord en inleicing door de dagvoorzitter, Sofie De Kimpe

9u15: Antwerpse PV's uit 1942: schoelies, grijze muizen en stille helden. De Belgische politie en mensenrechtenschendingen
Prof. Dr. Herman Van Goethem, Professor Universiteit Antwerpen, Conservator van het Museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten

10u15: Koffiepauze

10u45: Kiezen tussen mensen en rechten. Mensenrechten een moeilijk begrip voor de politie?
Eddy De Raedt, Directeur Directie Bestrijding criminaliteit tegen goederen, Federale Gerechtelijke Politie

11u15: De aanpak van racisme
Jozef De Witte, Directeur Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

11u45: Mensenrechten Mensenrechten als basis voor een duurzaam politiebeleid? Over het belang van ethiek, transparantie en dialoog voor de  maatschappelijk verantwoordelijke agent
David Leyssens, Network Director, Kauri vzw

12u15: Broodjeslunch

13u15: Wie bewaakt de burger? De rol van het Comité P en de AIG in de strijd tegen de schending van de mensenrechten door de politie
Philippe Bedert, Directeur AIG Antwerpen

13u15: Als de leider doolt, verdwalen de schapen. Welke rol spelen leidinggevenden in de strijd voor mensenrechten?
Jack Van Peer, gewezen korpschef Politiezone Sint-Niklaas
Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie

14u30: Debat - Moderator: (in aanvraag)
Alexis Deswaef (advocaat), Jozef De Witte (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding), Prof. Els Dumortier (prof. Dr. Vrije Universiteit Brussel), Prof. Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen, conservator Kazerne Dossin), Ivo Flachet (advocaat en politicus PvdA), Jos Vander Velpen (Liga voor Mensenrechten), Inge Schoevaerts (kinderrechtencommissariaat), Jack Van Peer (gewezen korpschef Politiezone Sint-Niklaas), Philippe Bedert (AIG Antwerpen), Bart Somers (burgemeester) (gevraagd)

15u45: Wie durft zijn vinger op te steken ? Minister aan het woord over politieke verantwoordelijkheid in het mensenrechtendebat
Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken

16u00: Netwerkdrink
 

Extra programma:

16u30: Mogelijkheid tot het volgen van een rondleiding in het museum (gratis - vooraf in te schrijven via de online inschrijving)

17u30: Prijsuitreiking: CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2011-2012) (vooraf te reserveren via de online inschrijving)

18u15: Afsluitende receptie
 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers. 
 

Coördinatie en voorbereiding

Sofie De Kimpe (piloot)
Dominique Van Ryckeghem
Paul Ponsaers
Alain Duchatelet
Mark Crispel
Pim Van Walleghem
Annelies De Schrijver 
 

Locatie

Kazerne Dossin - Memoriaal Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
 

Foto's

Foto's prijsuitreiking CPS-prijs

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk