CPS-coproductie:

Debatnamiddag – "Deontologie, integriteit en corruptie bij politie en inspectie"

in samenwerking met Maklu Uitgevers en onderzoeksgroep Governing and policing society (GaPS)

25 april 2013 te Antwerpen

                               

Op federaal, Vlaams en lokaal niveau zijn de laatste jaren heel wat initiatieven genomen om werknemers gevoelig te maken voor integriteitskwesties. Zo ook bij de federale en lokale politiediensten en bij de bijzondere inspectiediensten. Toch kunnen we nog niet spreken over een volwaardig integriteitsbeleid: integriteit wordt maar al te vaak als een voorbijgaande trend voorgesteld, initiatieven staan of vallen om budgettaire redenen of integriteitsprojecten worden opgezet zonder na te denken over wat men ermee wil bereiken. In september 2012 verscheen al het boek ‘Integriteit en deontologie binnen de politie’ (Cahier Politiestudies nr. 24). Met deze debatnamiddag willen we de discussie verder zetten en zo bijdragen aan de uitbouw van een doordacht en zinvol integriteitsbeleid.
Deze debatnamiddag is in de eerste plaats gericht op politie en bijzondere inspectiediensten, maar staat ook open voor alle ambtenaren die werken aan integriteit binnen de publieke sector en bereid zijn ervaringen uit te wisselen over genomen integriteitsinitiatieven.
Een aantal vragen staan centraal tijdens deze debatnamiddag: Wanneer spreken we van een integriteitsbeleid? Zijn integriteitstrainingen nuttig? Zijn ook de zwaardere integriteitsinbreuken zoals corruptie bespreekbaar en hoe? 
 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Dr. Gudrun Vande Walle, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde

Download hier de folder in pdf-formaat.

13.30 – 14.00: Inleiding: anti-corruptiebeleid bij de administratie Douane en Accijnzen
Dr. Gudrun Vande Walle, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde

14.00 – 14.30: Regels bij de politie: volgen, buigen of breken? - Kim Loyens en Annelies De Schrijver, Leuvens Instituut voor Criminologie, K.U.Leuven

Korte reacties op een aantal thema’s van de sprekers:

14.30 – 14.40: Sigismund Claes – verantwoordelijke integriteit - Politie Antwerpen
14.40 – 14.50: Alain Collier – lid van de deontologische commissie
14.50 – 15.00: Guido Loenders - Inspecteur - Inspectie Sociale Wetten
15.00 – 15.10: Dirk Gysels - Directeur bij een fiscaal bestuur a.i. - Nationale Opsporingsdirectie Douane & Accijnzen

15u10 -15u20: Pauze

15.20 – 16.30: debat met de sprekers
Moderator: Arne Dormaels, Assistent Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde

16.30 - 17.00 uur: Netwerkdrink aangeboden door Uitgeverij Maklu


Doelgroepen

Leden van de Geïntegreerde Politie, academische wereld en studenten, leden van de Bijzondere Inspectiediensten, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers, burgers,...
 

Praktische inlichtingen 

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 35 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de koffiepauzes, de netwerkdrink en een publicatie inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve dus snel in te schrijven.

Publicatie: De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 24: "Integriteit en deontologie”, uitgegeven bij Maklu.

Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving (zie: structureel partnership en lijst structurele partners)

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 15 euro per persoon (zonder boek).

Inschrijven : online: zie onderaan deze pagina

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk drie kalenderdagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk twee dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette vorming voor politiemedewerkers. 
 

Locatie

MAKLU & Garant – Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

Naar Maklu & Garant in Antwerpen met de trein:
Antwerpen-Centraal, uitgang Lange Kievitstraat (zuidkant). Volg in het station op de gelijkvloerse verdieping de aanduidingen “L. Kievitstraat”.
Bij de uitgang ziet u links (hotel) Lindner. Ga tegenover de Van Immerseelstraat in. In het midden ligt een grasperk. Eerste straat links: Somersstraat.
Huisnummer: 13-15 (rechts).

Naar Maklu & Garant in Antwerpen met de auto:
A-1 Vanuit alle richtingen behalve Turnhout / Hasselt
Ring Antwerpen, uitrit 3: Borgerhout.
Boven: richting Centrum, via Plantin-Moretuslei (twee rijvakken in elke richting).
Zie verder B.

A-2 Vanuit E34 / E313 Turnhout / Hasselt
Op het einde van autoweg (linkse) uitrit: Borgerhout.
Boven: links de Singel op.
Bij tweede verkeerslichten rechts, richting Centrum, via Plantin-Moretuslei (twee rijvakken in elke richting).
Zie verder B.

B
Na de spoorwegbrug (d.i. begin Plantin-Moretuslei) bij de vierde verkeerslichten: rechts.
In te rijden straat ? met tramspoor ? heet Provinciestraat.
Tweede straat links: Somersstraat.
Huisnummer 13-15 (links, begin van de straat), met (beperkte) parkeergelegenheid op binnenplaats.
Van ring/autoweg tot kantoor minder dan vijf minuten rijden.
 

Onze gegevens

Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, fax: 09/223.73.12, email: secretariaat@politiestudies.be
Rekeninginformatie: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
 

Online inschrijving

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve dus snel in te schrijven.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk