Studienamiddag van het Belgian Intelligence Studies Centre - BISC

 "Kroniek van mijn verborgen oorlog, 1941 - 1944"  door Fernand Debreyne

19 maart 2013 – Zaal « Luc - Marc » - Veiligheid van de Staat, North Gate I, Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel

De Inlichtingen en Actiediensten waarvan de activiteiten startten in de vroege zomer van 1940, maar zich hoofdzakelijk verder ontwikkelden vanaf 1941, dienden tijdens de Duitse bezetting tijdens WO II als actieve netwerken op het Belgische grondgebied voor de Veiligheid van de Staat die sinds november 1940 in Londen haar activiteiten in ballingschap verder zette.

Ze verzamelden politieke, economische en militaire informatie en stuurden ze door naar Londen. Aldaar werd de informatie behandeld door zowel de Sectie Inlichtingen van de Veiligheid van de Staat en door de Britse ‘Secret Intelligence Service’. Maar deze netwerken verrichtten ook acties op Belgisch grondgebied (sluikpers, sabotage, ontsnappingslijnen, …). De Staatsveiligheid te London trachtte, met wisselend succes, hun acties te overkoepelen en te coördineren, maar ook dat de verschillende netwerken en hun acties los van elkaar opereerden. Ze financierde de netwerken, stuurde verbindingsagenten en radioposten met hun ‘pianisten’, alsook ander materiaal, ... afhankelijk van de soms moeilijke relatie met de Britse SOE en de SIS, die zorgden voor de logistieke en technische steun.

Van de verschillende netwerken was ‘Luc-Marc’ qua omvang een van de belangrijkste. Deze stond in voor in totaal meer dan 3.635 agenten en medewerkers, alsook 1.340 occasionele medewerkers. Het netwerk was opgericht in de zomer van 1940 en kreeg al snel te maken met vele arrestaties door de Duitse contraspionage (december 1941 – oktober 1942 – maart 1943). Maar ook omwille van onvoorzichtigheden van enkelen. Toch besloegen vele van hun activiteiten een groot deel van het Belgische grondgebied en duurden ze tot aan de bevrijding. Het netwerk verzamelde erg veel militaire inlichtingen en droeg tot 1942 ook bij aan sabotage-acties.

Fernand Debreyne, alias Rodolphe oftewel VN/RK/24, die actief was vanaf 1941, in de ‘Dienst Luc’ neemt ons mee in zijn verhaal. Een rijk verhaal over het leven en de activiteiten tijdens de oorlog, gevoed door jaren van reflexie en bezinking. Hij werd benoemd als kapitein Inlichtingen en Actieagent en werd gedecoreerd voor zijn verdiensten en engagement.

De publicatie "Chronique de ma guerre cachée, 1941-1944" van Fernand Debruyne, uitgegeven bij Uitgeverij Racine zal te koop aangeboden worden op de studienamiddag aan de promotieprijs van 21 euro (i.p.v. de winkelprijs à 29,95 euro).  

Persartikel in Mémoire politique dd. 25/02/2013: http://www.memoire-politique.net/chronique-de-ma-guerre-cachee/.


Programma

 Voorzitters: Patrick LEROY en Robin LIBERT

14.30: Verwelkoming door de Heer Guy RAPAILLE, Voorzitter BISC, Voorzitter Vast Comité I

14.40: Inleiding door Prof. em. Dr. Francis BALACE, ULg

15.10: Toelichting bij de mémoires van Fernand Debreyne, door Dr. Emmanuel DEBRUYNE, UCL

15.40: De Heer Fernand DEBREYNE, Kapitein Luc-Marc, zal enkele vragen beantwoorden

15.50: Dankwoord door de Heer Alain WINANTS, Administrateur-generaal Veiligheid van de Staat

16.00: Drink

Bibliografie

  • BALACE, Fr., Des milliers d’yeux dans la nuit. Origine et typologie des services de renseignement et d’action (1940-1944), dans COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R. et PONSAERS, P. (éd.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat. La Sûreté. Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l'Etat, Bruxelles, (Editions Politéia), 2005, p. 93-113
  • DE BRUYNE, E., Un service secret en exil. La Sûreté de l’Etat à Londres, novembre 1940 – septembre 1944, dans Cahiers d’Histoire du Temps Présent, n° 15, Bruxelles, (CEGESOMA), p. 335-355.
  • DE BRUYNE, E., La guerre secrète des espions belges. 1940-1944, Bruxelles, (Editions Racine), 2008.
  • DE BRUYNE, E. et VERHOEYEN, E., Les années londoniennes, dans COOLS, M., DASSEN, K., LIBERT, R. et PONSAERS, P. (éd.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat. La Sûreté. Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l'Etat, Bruxelles, (Editions Politeia), 2005, p. 75-92.
  • VERHOEYEN, E., Le service de renseignement ‘Marc’ (1942-1944). 1ère partie, dans Cahiers d’histoire de la seconde guerre mondiale, n° 14 , Bruxelles, 1991, p. 6-60.
  • VERHOEYEN, E., Le service de renseignement ‘Marc’ (1942-1944). 2ème partie, dans Cahiers d’histoire de la seconde guerre mondiale, n° 15 , Bruxelles, 1992, p. 117-160. Coördinatie en voorbereiding

Marc Cools, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
Emmanuel Debruyne, UCL
André Dumoulin, Veiligheid van de Staat
Frank Franceus, Comité I
Patrick Leroy, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid
André Lemaître, Université de Liège
Robin Libert, Veiligheid van de Staat
Veerle Pashley, Vrije Universiteit Brussel
Guy Rapaille, Comité I
Alain Segers, Inlichtingen- en Veiligheidsschool
David Stans, Université de Liège
Gen-Maj Eddy Testelmans, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid
Alain Winants, Veiligheid van de Staat
 

Doelgroepen

Leden van Defensie
Leden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Academische wereld en studenten (criminologen, politicologen en historici)
Leden van de Geïntegreerde Politie
Leden van de FOD's
Politici, administraties en kabinetten
Economische en industriële wereld
Pers


Bereikbaarheid

Veiligheid van de Staat, North Gate I, Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel.
De Veiligheid van de Staat is gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van het « Noordstation » en de metrohaltes « Rogier » en « Ijzer ». 

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 25 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs is een netwerkdrink inbegrepen.

Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving (zie www.politiestudies.be).

Voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 10 euro per persoon.

De publicatie "Chronique de ma guerre cachée, 1941-1944" van Fernand Debruyne, uitgegeven bij Uitgeverij Racine zal te koop aangeboden worden op de studienamiddag aan de promotieprijs van 21 euro (i.p.v. de winkelprijs à 29,95 euro). Deze publicatie is cash te betalen.

Inschrijven kan enkel via de link onderaan deze pagina (zie verder).

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk drie kalenderdagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk twee dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Taal: De lezingen zullen in het Nederlands en het Frans gebeuren. Er is geen simultaanvertaling voorzien.

Contactgegevens:
Belgian Intelligence Studies Centre BISC - een afdeling van het Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, fax: 09/223.73.12, email: secretariaat@politiestudies.be
Rekeninginformatie: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk