CPS-coproductie:

Studienamiddag: Morele dilemma’s in de politie en arbeidsinspectie:
de (on)macht van een integriteitsbeleid
 

Deze studienamiddag is een initiatief van het Leuvens Instituut voor Criminologie (K.U.Leuven) in samenwerking met het Centrum voor Politiestudies

                            

30 mei 2013, Aula Zeeger Van Hee, K.U.Leuven, Fac. Rechtsgeleerdheid

Politieambtenaren en arbeidsinspecteurs worden dagdagelijks geconfronteerd met morele dilemma’s. “Buig ik procedureregels naar mijn hand om sneller resultaat te behalen?”, “Verklik ik een collega die een deontologische fout heeft gemaakt?”, “Behandel ik een verdachte wat ruwer om een bekentenis af te dwingen?” De centrale vraag in deze studienamiddag is met welke morele dilemma’s beide beroepsgroepen te maken krijgen en hoe een integriteitsbeleid hen hierbij kan helpen.

Dr. Kim Loyens van de KU Leuven onderzocht in haar doctoraatsstudie hoe rechercheurs in de Federale Politie en sociale controleurs in de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten in de praktijk omgaan met diverse morele dilemma’s. Zij zal op deze studienamiddag de belangrijkste resultaten van haar doctoraatsstudie presenteren. Daarna zal prof. Muel Kaptein van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tegen de achtergrond van zijn jarenlange onderzoeks- en adviseringservaring in organisaties in de private en publieke sector, reflecteren over de rol die een integriteitsbeleid kan spelen. Hoe kan een organisatie haar personeelsleden ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s? Dan volgen enkele praktijkcasussen uit het werkveld. Dhr. Guido Loenders zal toelichten wat de meerwaarde is van een ethische code en trainingen deontologie bij Toezicht op de Sociale
Wetten. Hoofdcommissaris Philip Pirard, korpschef van de politiezone HAZODI, zal vervolgens reflecteren over het belang van ethisch leiderschap bij het remediëren van integriteitsschendingen in een lokale politiezone en het omgaan met ethische kwesties. De studienamiddag wordt afgesloten met een blik naar de toekomst door Commissaris-Generaal Catherine De Bolle die het beleidsplan zal voorstellen voor een integriteitsbeleid in de Federale Politie.

Deze studienamiddag staat open voor onderzoekers, studenten, politieambtenaren, arbeidsinspecteurs, magistraten, maar ook professionals uit andere sectoren die geïnteresseerd zijn in mogelijkheden en beperkingen van een integriteitsbeleid bij het ondersteunen van personeelsleden in het omgaan met morele dilemma’s.

Download hier de folder.
 

Programma

13.30 – 14.00   Onthaal met koffie en gebak
14.00 – 14.05   Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter - Prof. dr. Jeroen Maesschalck, LINC, KU Leuven
14.05 – 14.50   ‘Dilemma’s in de politie en de arbeidsinspectie: een etnografisch onderzoek’ - Dr. Kim Loyens, LINC, KU Leuven
14.50 – 15.30   ‘De (on)macht van een integriteitsbeleid bij het omgaan met morele dilemma’s’ - Prof. dr. Muel Kaptein, Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG Integrity
15.30 – 15.45   Koffiepauze
15.45 – 16.10   ‘De rol van een ethische code en trainingen deontologie bij Toezicht op de Sociale Wetten’ - Dhr. Guido Loenders, Sociaal Inspecteur Directeur bij Toezicht op de Sociale Wetten
16.10 – 16.40   ‘Ethisch leiderschap in een politiezone’ - HCP Philip Pirard, Korpschef Politiezone HAZODI
16.40 – 17.10   ‘De toekomst van het integriteitsbeleid in de Federale Politie’ - HCP Catherine De Bolle, Commissaris-Generaal van de Federale Politie
17.10 – 17.15   Afsluiting door de dagvoorzitter - Prof. dr. Jeroen Maesschalck, LINC, KU Leuven
 

Praktische informatie

Inschrijving: Prijs: 35 euro (15 euro voor individuele voltijdse onbezoldigde studenten)

Registratie via: http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/index.php?show=activiteit&sessie_ref=775#820

Locatie: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Zeger Van Hee, Tiensestraat 41, Leuven

Meer informatie: Dr. Kim Loyens, kim.loyens@law.kuleuven.be
 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk