Debatnamiddag: Burgers betrekken bij fenomeenbestrijding

Datum: donderdag 18 april 2013 om 1400 uur

Plaats: Antwerpen, MAKLU & Garant – Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

Debat

Diefstal in woningen blijft als fenomeen moeilijk te bestrijden. De politie heeft het gevoel dat alles geprobeerd is, toch desondanks de vele acties blijft het fenomeen stijgen.
Hieruit is de noodzaak ontstaan om naar creatieve oplossingen te zoeken.
Verschillende politieregio's in Nederland, die het probleem zwaar hebben aangepakt, hebben hun focus verlegd.
Naast kwalitatieve vaststellingen werden vier bijkomende accenten gelegd:
1. nadruk op preventie
2. aanpak vanuit oogpunt dader
3. partnership als kritieke succesfactor
4. Intelligence Led Policing.
Er blijken voor- en tegenstanders te zijn voor deze aanpak.

We organiseren dan ook op donderdag 18 april 2013 om 1400 uur bij de uitgeverij MAKLU & Garant – Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, een debatnamiddag over het betrekken van burgers bij het bestrijden van bepaalde criminele fenomenen.

We starten met een toelichting over de initiatieven in Antwerpen gericht op het betrekken van burgers bij het opsporen van potentieel risicovolle toestanden en houden aansluitend een debat over de opportuniteit en de mogelijke randvoorwaarden van een dergelijke aanpak.
Vragen rijzen hierbij: In welke mate dient partnership tussen burgers en politie gebaseerd te zijn op wederkerigheid? Is burgerparticipatie meer dan enkel informatieverschaffing van burgers aan politie? Wat betekent dat dan? Dient empowerment hier al dan niet deel van uit te maken? Hoe vermijden dat samenwerking gepercipieerd wordt als ‘klikken’?

Programma

14.00 uur: korte verwelkoming door Stephan Svacina, uitgever
Inleiding door Paul Neefs, bestuurlijke directeurcoördinator federale politie Antwerpen: Creatieve aanpak van prioritaire fenomenen
14.30 uur: Herman Dams, Procureur des Konings te Antwerpen: De rol van de burger in de criminaliteitsbestrijding
15.00 uur: Rob Verbist, HCP Korpschef van de politiezone ZARA (Ranst, Zandhoven): Het project ‘burgerparticipatie’ in de zone Zandhoven-Ranst’
15.30: uur Professor Paul Ponsaers: Randvoorwaarden bij burgerparticipatie: Wederkerigheid, empowerment en sturing.
16.00 uur: Debat gemodereerd door Professor Dr. Frank Hutsebaut
17.00 uur: Afsluiting met een drankje aangeboden door de uitgeverij Maklu

Uitnodiging

Alle leden van het CPS (Raad van bestuur, Algemene vergadering, Raad van Advies,) en haar structurele partners (maximum drie personeelsleden per partner) worden hierbij uitgenodigd.
Ook de bij de projecten betrokken burgemeesters, magistraten en korpschefs zijn welkom. We verwelkomen ook graag de gouverneur en de commissaris-generaal van de federale politie.

Behoort u niet tot deze doelgroep, maar hebt u toch specifieke interesse in het onderwerp? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@politiestudies.be. Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, dan kunt u ook deelnemen aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

De deelname gebeurt na inschrijving vooraf bij het secretariaat van het Centrum: via secretariaat@politiestudies.be  en mits betaling van een bijdrage van 35 €.

De deelnemers ontvangen een exemplaar van cahier nr 19 ‘Burgerparticipatie’ en van cahier nr 15 ‘Policing multiple communities’.

Routebeschrijving

Naar Maklu & Garant in Antwerpen met de trein:
Antwerpen-Centraal, uitgang Lange Kievitstraat (zuidkant). Volg in het station op de gelijkvloerse verdieping de aanduidingen “L. Kievitstraat”.
Bij de uitgang ziet u links (hotel) Lindner. Ga tegenover de Van Immerseelstraat in. In het midden ligt een grasperk. Eerste straat links: Somersstraat.
Huisnummer: 13-15 (rechts).
Naar Maklu & Garant in Antwerpen met de auto:
A-1 Vanuit alle richtingen behalve Turnhout / Hasselt
Ring Antwerpen, uitrit 3: Borgerhout.
Boven: richting Centrum, via Plantin-Moretuslei (twee rijvakken in elke richting).
Zie verder B.
A-2 Vanuit E34 / E313 Turnhout / Hasselt
Op het einde van autoweg (linkse) uitrit: Borgerhout.
Boven: links de Singel op.
Bij tweede verkeerslichten rechts, richting Centrum, via Plantin-Moretuslei (twee rijvakken in elke richting).
Zie verder B.

B
Na de spoorwegbrug (d.i. begin Plantin-Moretuslei) bij de vierde verkeerslichten: rechts.
In te rijden straat met tramspoor heet Provinciestraat.
Tweede straat links: Somersstraat.
Huisnummer 13-15 (links, begin van de straat), met (beperkte) parkeergelegenheid op binnenplaats.
Een ondergrondse betaalparking in de Van Immerseelstraat bevindt zich op wandelafstand.
Van ring/autoweg tot Maklu minder dan vijf minuten rijden.
 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

 

 • 16 november 2018: Coproductie i.s.m. VAD: studiedag  'Drugbeleid voor festivals' op de conferentie 'Nights':, BIP Brussel (ENG)
 • 22 november 2018: Coproductie: studienamiddag: ‘De verhoorcoach in beeld (3e editie): transparantie in het mandaat van de verhoorcoach’, Kruitfabriek Vilvoorde
 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis)
 • 21 februari 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus ter gelegenheid van het 50e nummer van de Cahiers Politiestudies: ‘De essentie van politiewerk’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • Maart 2019: Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • Maart 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones
 • April/mei 2019: Studiedag ‘Omgaan met transmigratie’
 • April/mei 2019: Studiedag over 'Gedeeld beroepsgeheim'
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Plural policing in a smart society’, Universiteit Gent
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht
   

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk