Opleidingsreeks 1, module 1.1 : "Inzameling van data - Burgerconsultatie"

Praktijkgerichte vorming met als doel beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek te verrichten aan de hand van survey-onderzoek bij de bevolking. Deze cursus beperkt zich tot de problemen die zich voordoen bij het garen van survey-data en biedt de cursisten handzame tools bij de realisatie ervan.

Het opzet van deze cursus is de interactiviteit en de uitwisseling van praktijkervaringen van de deelnemers onderling te stimuleren.

De participanten worden uitgenodigd met een praktijkvraagstuk de cursus aan te vatten en deze voor te bereiden vóór de aanvang en deze te testen na afloop.

De opleiding gepland op 27/3, 24/4 en 22/05/2014 werd geannuleerd.

Geïnteresseerden voor een toekomstige opleiding worden gevraagd zich te melden via sec@policingandsecurity.be.

Doelgroepen

Strategisch analisten (lokale en federale politie)
Statistisch analisten (Openbaar Ministerie)
Lokale ambtenaren belast met veiligheidsdiagnostiek
Evaluatoren van het lokale en federale veiligheidsplannen
Leden van het AIK
Doctorandi en onderzoekers hogescholen en universiteiten
Analisten Veiligheid van de Staat / Inlichtingendiensten
Analisten brandweer en civiele bescherming
 

Programma

Sessie 1: Dag 1: 9.30h-12.30h
Thema: Formulering van concrete onderzoeksvragen

Sessie 2: Dag 1: 13.15h-16.15h
Thema: Het opstellen van een vragenlijst; Voorkomen van sociale wenselijkheid

Sessie 3: Dag 2 – 9.30h-12.30h
Thema: De wijze van bevraging

Sessie 4: Dag 2– 13.15h-16.15h
Thema: Periodiciteit van het onderzoek; Tegengaan van non-respons

Sessie 5: Dag 3  – 9.30h-12.30h
Thema: De steekproeftrekking

Sessie 6: Dag 3 – 13.15h-16.15h
Thema: Testing van de bevraging
 

Vervolgmodules in opleidingsreeks 1

Momenteel wordt een eerste opleidingsreeks uitgewerkt voor diegenen die van nabij betrokken zijn bij analysewerk in het brede veiligheidsdomein. Verschillende sectoren signaleerden ons de nood aan een gedegen praktijkgedreven opleiding inzake analyse. Deze opleidingsreeks zal uit verschillende modules bestaan en heeft tot doel verschillende tools aan te reiken om analyseresultaten te genereren, te bewerken en te presenteren.

Na de Module 1.1. (Inzameling van data bij burgerbevraging) kunnen bij voldoende belangstelling onder meer volgende modules volgen "Beschrijvende analyse van data bij burgerbevraging" en "Verklarende analyse van data bij burgerbevraging".

Praktische modaliteiten

Prijsstelling module 1.1 : 450,- Euro per deelnemer, inclusief cursusmateriaal, lunch en koffiepauzes.

De betaling gebeurt op basis van een factuur, die vooraf dient te worden betaald. 

Annulatievoorwaarden: kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aanvang van de module. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de sessie doorgeeft via sec@policingandsecurity.be.  Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

De cursus gaat door als er minimaal 12 deelnemers zich aanmelden, het maximum aantal wordt gesteld op 16.

Voorkennis is voor deze module niet vereist.

De lesgevers ontvangen de praktijkcasus (zie boven) graag 2 weken voor aanvang van de cursus. Aanwezigheid in alle sessies is verplicht.

Een attest CPS fellowship zal worden uitgereikt.

Accreditatie

Voor politiemedewerkers is de opleiding als baremische opleiding erkend.
Voor leden van de rechterlijke orde wordt tenlasteneming door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding aangevraagd.
  

Onze gegevens

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476 20 29 40, email: sec@policingandsecurity.be
Rekeninginformatie: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
Rekeningnummer: 001-2087324-57, IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk