CPS-studiedag: In naam der Wet!

heeft de politie gezag?

4 juni 2014, Hof van Liere, UA - Antwerpen

Studiedag in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)

Is er iets mis met het gezag van de politie?

Heeft de bevolking nog vertrouwen in haar politie?

In welke mate worden de aanwijzingen van de politie nagevolgd of in vraag gesteld? Verzetten de burgers zich regelmatig tegen de door de politie uitgeoefende gerechtvaardigde dwang? Hoe kan de politie hiertegenover best reageren?

Worden de politiemensen wel voldoende voorbereid op verzet van de burger en de wijze om hier mee om te gaan? Beschikken zij hiertoe over aangepaste methodes en middelen?

Wat vinden de controleorganen en de politiesyndicaten van gezag en macht van de politie?

Hebben de politieverantwoordelijken een actieplan om het gezag van de politie te behouden of te versterken?

Een greep uit de vragen die we samen met u op een studiedag op 4 juni 2014 in Antwerpen wensen te onderzoeken en dit samen met  de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de leidinggevenden van de politie en van diensten die beroep doen op de sterke hand van de politie, magistraten en wetenschappers gespecialiseerd in de werking van politiediensten..

Een Cahier Politiestudies "Het gezag van de politie" wordt u aangeboden.

Op het einde van de studiedag vindt ook de feestelijke prijsuitreiking van de “CPS-prijs voor de beste scriptie 2012-2013" plaats.
 

Dagprogramma

Programma in pdf-formaat

08u30:  Ontvangst van de deelnemers – koffie

09u00: Verwelkoming door de dagvoorzitter
Dr. Wim Hardyns, docent UA

09u10: Wat is er mis met het politie(straat)gezag? – Iets anders dan je denkt
Jurriën Rood, Filmmaker/Filosoof, Nederland

10u00: Vertrouwen winnen of gezag afdwingen?
Anjuli Van Damme, Assistent UGent, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse

10u45: De populistische uitdaging en het gezag van de politie
Timo Kansil, Staf Korpsleiding nationale politie Nederland

11u15:  Koffiepauze

11u35: Pers, politie en populisme
Flip Voets, Ombudsman Raad van de Journalistiek

12u00:   Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie
Johan Boddin, Commissaris, opleider geweldsbeheersing en sociale vorming OPAC

12u45: Broodjeslunch. Tijdens de lunch krijgen de deelnemers de gelegenheid de film te bekijken van Jurriën Rood: “Hoe leer je politiegezag”

13u45: Hoe ervaart het comité P het gezag en de macht van de politie
Diane Reynders, Raadslid bij het Comité P

14u15: Visie van een syndicaat op gezag en macht van de politie
Vincent Houssin , ondervoorzitter VSOA-Politie

14u45: Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van de politie?
Bart Somers, Burgemeester van Mechelen   

15u15: Panelgesprek en debat: Hoe het gezag van de politie versterken?

Moderator: Lars Bové, journalist bij De Tijd, docent Journalistiek
Panelleden:
Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de federale politie;
Serge Muyters, Korpschef lokale politie Antwerpen;
Johan De Becker, Korpschef lokale politie Brussel-West;
Antoinette Vanden Bossche, Korpschef lokale politie Meetjesland;
Jack Vissers, Korpschef lokale politie Kastze

16u15: Slottoespraak door Prof Dr. Em. Frank Hutsebaut

16u30: Bekendmaking van de winnaar van de “CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk 2012-2013” en overhandiging van de prijs (publicatie eindwerk in boekvorm) aan de laureaat
De heer Lodewijk Gunther-Moor, jurylid CPS-prijs (in afwezigheid van Ere-gouverneur Herman Balthazar, juryvoorzitter)

De winnaar van de CPS-prijs 2012-2013 is Vanessa Laureys "De politie als slachtoffer van geweld tegen de lichamelijke integriteit: een kwalitatieve analyse van de gevolgen en de copingstrategieën"  (Universiteit Gent, Criminologische wetenschappen)

16u45: Netwerkdrink
 

Werkgroep CPS

Alain Duchatelet (piloot), Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Anjuli Van Damme, Jurriën Rood, Johan Boddin, Timo Kansil, Marsha de Vries
 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk