CPS-coproductie: Tweedaagse conferentie Restorative Policing

14-15/05/2009

PILOOT: PAUL PONSAERS

In samenwerking met de Nederlandse Stichting, Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) en de Police Foundation (UK)

Het CPS en de SMVP organiseerden een tweedaagse residentiële conferentie over “restorative policing” op 14 en 15 mei 2009 in Blankenberge, aan de Belgische kust. Gedurende deze conferentie lag het in de bedoeling het concept “restorative policing”, de theorie en de toepassing ervan in België, Nederland en andere landen onder de loep te nemen en ter discussie te stellen. Sinds Community (Oriented) Policing (COP) als officieel denkkader is aanvaard in ons land is meer en meer het besef doorgedrongen dat de politie een brede dienstverlenende opdracht heeft ten aanzien van de bevolking.

Tezelfdertijd is tevens de overtuiging gegroeid dat de traditionele vormen van probleemafhandeling van (kleine, veelvoorkomende vormen van) criminaliteit, van overlastfenomenen en van ergernissen/incidenten vaak tekortschieten. Het strafrechtsbedelingsapparaat raakt erdoor overgesatureerd en leidt onvoldoende tot genoegdoening en tevredenheid van betrokkenen. Indien de politie haar dienstverlenende opdracht in het kader van COP verder wil uitbouwen en verdiepen is het noodzaak te zoeken naar manieren waarop dergelijke problemen aangepakt kunnen worden tot grotere voldoening van de bevolking. Het strafbare feit mag dan ‘banaal’ lijken, er zit immers veelal een kluwen van gevoeligheden en conflicten aan vast die meer vragen dan een loutere registratie. We wensen via dit seminar na te gaan of meer herstelgerichte benaderingen op politieniveau een antwoord kunnen bieden aan deze bekommernis. In de context van een gemeenschapsgerichte politiezorg kan men hiervoor moeilijk onverschillig blijven. En ook bij de gerechtelijke instanties wordt het beleid in toenemende mate verruimd van loutere opsporing en bestraffing tot een gerichtheid op herstel van het slachtoffer en op het bevorderen van een klimaat van pacificatie tussen alle betrokkenen.

Op het kruispunt van herstelrecht en gemeenschapsgerichte politiezorg ontwikkelden zich de laatste jaren lokaal een aantal boeiende praktijken. Politiemensen spreken burgers hierbij aan om zélf in onderling overleg op zoek te gaan naar mogelijkheden tot genoegdoening en herstel. Soms neemt de politie hierbij een bemiddelende rol op zich, dan weer wordt een beroep gedaan op de vrederechter of op hiertoe gevormde externe bemiddelaars. Soms vervangt deze aanpak een verder gerechtelijk optreden, dan weer vormt ze hiervan een element.

Op deze tweedaagse conferentie werd tevens de 20e verjaardag van het Centrum voor Politiestudies gevierd op de Belgium Pier. Een prachtig feest!

Lodewijk Gunther Moor and Paul Ponsaers

Het programma van deze tweedaagse studiedag en de powerpointpresentaties kunt u hieronder downloaden:

Programma dag 1: 14 mei 2009

Presentaties:

 • België :

  “Herstelgerichte justitie in Vlaanderen en de politie : pleidooi tot het beleidsmatig activeren van een broodnodig patnerschap”: Leo Vangarsse (Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent, Sociale Agogiek, Suggnomè) “Restorative Policing: de politiepraktijk in België”: Stefaan Eeckhout (Lokale Politie Kortrijk)
   
 • Nederland:

  “Herstelgerichte politiezorg: theoretisch profiel en praktische kanttekeningen vanuit de Nederlandse context”: John Blad (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Peter Van Os (Politieacademie) 
   
 • Verenigd Koninkrijk:

  "Restorative justice conferencing in the context of community policing": Joanna Shapland (Sheffield University)

Academische seminaries: Restorative policing:

 • Grenzen en voorwaarden van een verantwoordelijke bemiddelingspraktijk' Gerwinde Vynckier (Universiteit Gent), Laure D'hondt (Universiteit Leiden) en Jan Terpstra (Universiteit Nijmegen)
 • Reconsidering Reassurance Policing: Tom Van den Broeck (Comité P), Patrick Van Calster (Universiteit Leiden) en  Nicholas Fyfe (Scottish Institute on Policing Research)

Programma dag 2 - 15 mei 2009

Presentaties:

 • Workshop 1: De oplossingsgerichte uitweg voor het conflict:

  B: Prorela (vrederechter en strafrechtelijke feiten) -Chris Fourie(Vrederechter)
  NL: Floris Tas (plaatsvervangend rechter bij arrondissementsrechtbank Zutphen, Politieacademie)
   
 • Workshop 2: Bemiddeling bij minderjarigen:

  B: Hergo (Herstelgericht groepsoverleg) - Bie Vanseveren(Bemiddelingsbureau Brussel)
  NL: Halt - Froukje Moes (Halt Noord-Nederland)
   
 • Workshop 3: Bemiddeling op het niveau van de wijk:

  B: Johan Sabbe  (Procureur des Konings te Gent) en Yves Tuytschaever (Politiezone Assenede-Evergem)
  NL: Nelleke Toenders (Coach wijkagenten bij SMVP)
   
 • Workshop 4: Politie en bemiddeling:

  B: Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO): Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt?: Sigrid Van Grunderbeeck en Wim D’haese (lokale politie Leuven)
  NL: Henri Jansen (Schadebemiddelaar Arrondissementsparket Den Bosch)
   
 • Workshop 5: An English spoken workshop:

  'Restorative Justice and Police-led Cautioning Practice: Tensions in Theory and Practice'
  David O'Mahony (University of Durham) and Jonathan Doak (Nottingham Trent University)

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk