CPS-studiedag: De toekomst van de politie

5 februari 2015

Deze studiedag vormt het sluitstuk van de reeks seminars die in het kader van het thema "De toekomst van de politie" door het CPS in samenwerking met de stuurgroep "Visie 2025", het CEP en de academische partners (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Université de Liège) worden georganiseerd.

Onze huidige en toekomstige samenleving staat voor heel wat nieuwe maatschappelijke uitdagingen. We denken hierbij aan de vergrijzing van de samenleving, de ontgroening en verkleuring, de evoluties in stadsontwikkeling, nieuw samengestelde gezinnen, horizontalisering (ook in gezagsverhoudingen) en mediatisering (groei en impact van sociale media) en andere evoluties. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ vinden op deze studiedag een antwoord.

Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op de maatschappelijke evoluties die op ons afkomen en de ontwikkeling van de stad, de staat en Europa in relatie tot politie. Vervolgens focussen we concreet op de visie voor de Belgische politie die door de stuurgroep “Visie 2025” werd uitgetekend en hoe deze kan toegepast worden in een steeds veranderende samenleving. Hierbij blikken we terug op de academische seminars die in december 2014 en januari 2015 plaatsvinden. Deze studiedag wordt afgesloten met een debat onder leiding van Ann Peuteman, redactrice bij Knack, waarbij we samen met politieleiders en academici een blik werpen op de toekomst van de politie.

Een Cahier Politiestudies ‘Toekomst van de politie' wordt u aangeboden.
 

Dagprogramma

Programma in pdf.

Dagvoorzitter voormiddag:  Dr. Elke Devroe, Associate Professor, Universiteit Leiden, campus Den Haag
Dagvoorzitter namiddag: Alain Duchatelet, Vice-voorzitter, directeur Centrum voor Politiestudies

08u30:     Ontvangst van de deelnemers – koffie

09u30:     Verwelkoming door de dagvoorzitter
Associate prof. Elke Devroe, universiteit Leiden, campus Den Haag

09u40:   Demografische evoluties: presentatie
Prof. dr. Patrick Deboosere, Vrije Universiteit Brussel

10u10:   Verstedelijking: presentatie
Prof. dr. Eric Corijn,  Vrije Universiteit Brussel

10u40 : Politiewerk in een gemengde maatschappij: tekst
Prof. dr. Hendrik Pinxten, Universiteit Gent

11u15:  Koffiepauze

11u35: Innovaties en gebruik van Media en ICT: presentatie
Prof. dr. Laurence Claeys, Assistant Professor Communication Sciences Vrije Universiteit Brussel

12u00:  Broodjeslunch

13u00:  Besturen in Europese grootsteden: een complex patchwork?: presentatie
Associate prof. Elke Devroe, universiteit Leiden, campus Den Haag

13u20:  De politie nog onder curatele van de nationale staat? - Een Europese verkenning: presentatie
Prof. Em. Paul Ponsaers, Universiteit Gent, voorzitter CPS

13u40:  Politie in de EU: personages op zoek naar een auteur?
Prof. dr. Gert Vermeulen , Universiteit Gent

14u00: Politie 2.0: geen robocops maar mensenwerk: tekst
Daniël Termont, burgemeester Gent

14u20: Visie op de Belgische politie (werkgroep 2025) en verslag van de academische seminars: presentatie
Prof. dr. Willy Bruggeman, voorzitter Federale Politieraad en voorzitter werkgroep 2025

14u40: Koffiepauze

15u00: Debat o.l.v. Mevrouw An Peuteman (Redactrice Knack)

Panelleden: Filip Rasschaert (korpschef PZ Gent),  Eddy Van Daele (korpschef PZ Het Houtsche), Liesbeth Van Isterbeeck (directeur-coördinator Halle-Vilvoorde), Jean-Claude Gunst (Directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie), Prof. dr. Els Enhus (Vrije Universiteit Brussel), Dr. Arne Dormaels (UGent)

16u30: Slottoespraak door de heer Jan Jambon, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

16u45: Netwerkdrink
 

Doelgroepen

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers, actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers.
 

Werkgroep  

Deze studiedag en de academische seminars werden voorbereid i.s.m. de stuurgroep "Visie 2025" en de academische partners Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Université de Liège.

Elke Devroe (piloot), Paul Ponsaers, Alain Duchatelet, Willy Bruggeman, Dominique Van Ryckeghem, Sofie De Kimpe, Marleen Easton, Jeroen Maesschalck, André Lemaître
 

Onze gegevens

Centre for Policing & Security - CPS, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, email: secretariaat@politiestudies.be

Ondernemingsnr. BE 0449.873.429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, Bankrekening: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk