CPS-studiedag "Beheren van de publieke ruimte"

18/11/2008 - Congrescentrum Lamot te Mechelen

De ruimten van ons openbaar leven die traditioneel als gemeenschappelijk worden beschouwd zijn de jongste jaren aan fluctuaties onderworpen. Historisch gezien werd, althans in onze contreien, de verantwoordelijkheid over deze plaatsen aan de overheid toevertrouwd. De evolutie naar een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid en het idee zelf van de veiligheidsketen stelt voor een stuk dit monopolie in vraag. Daar waar de politiediensten als enige de rol toebedeeld kregen van hoeders over de openbare rust, veiligheid en gezondheid, zijn er vandaag andere partners die zich actief op dit terrein manifesteren. Deze ‘verkavelings’tendens tezamen met de politionele evolutie naar een gemeenschapsgericht referentiekader gericht op coördinatie en beheer, is het onderwerp van deze studiedag. Diverse vragen komen hierbij aan bod. Wie zijn de partners? Wie draagt verantwoordelijkheid voor welk (deel van het)gebeuren? Welke is de rol van de politieambtenaar in deze problematiek? Welke zijn de operationele implicaties? Zijn er bijkomende wetgevende initiatieven nodig?
 

Programma

Dagvoorzitter: Dr. Dominique Van Ryckeghem, Adviseur Beleidsondersteuning, Federale Politie, DGA

9u00: Ontvangst van de deelnemers - koffie

9u30: Inleiding door de dagvoorzitter, Dr. Dominique Van Ryckeghem

9u45: De publieke ruimte, conditie en hefboom van stedelijkheid - Mevrouw Linda Boudry, Adj. Vlaams Bouwmeester

10u10: Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen: het beleid - De heer Bart Somers, burgemeester Mechelen

10u45: Koffiepauze

11u05: Stadsontwikkeling en veiligheidsbeleid: (on)verzoenbare logica’s? - Prof. dr. Maarten Loopmans, Docent stedenbouw en ruimtelijke planning, Erasmus Hogeschool

11u35: De stationsomgeving: van transitzone naar ontmoetingsplaats: de impact op veiligheid. - De heer Hendrik Vanderkimpen, Corporate Security Manager, NMBS-groep

12u05: Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? - De heer Koen Van Heddeghem, Coördinator-stafmedewerker Team Veiligheid, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)

12u35: Broodjeslunch

14u00: Panelgesprek met betrekking tot een aantal elementen uit het actueel instrumentarium ter beheer van de publieke ruimte: ‘Voor of tegen GAS, camera’s en publiek-private samenwerking?’ o.l.v. de heer Lars Bové, journalist De Tijd :

De heer Tom van den Ende, Substituut Procureur des Konings, Parket Dendermonde
De heer Dirk Van Nuffel, Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) en Korpschef Politiezone Damme-Knokke-Heist
De heer Roger Leys, Korpschef Politiezone Regio Turnhout
De heer Nicholas Paelinck, Korpschef Politiezone Westkust
De heer Paul Schoolmeesters, Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO)
De heer Ludwig Vandenhove, Burgemeester Sint-Truiden

16u00: Publieke ruimte, straatje zonder einde De heer Kristof Verfaillie, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

16u30: Koffie

De beschikbare powerpointpresentaties van de sprekers kunt u binnenkort hieronder downloaden:

 • De publieke ruimte, conditie en hefboom van stedelijkheid - Mevrouw Linda Boudry: presentatie
 • Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen: het beleid - De heer Bart Somers/Stef Christiaensen: presentatie
 • Stadsontwikkeling en veiligheidsbeleid: (on)verzoenbare logica’s? - Prof. dr. Maarten Loopmans: presentatie
 • De stationsomgeving: van transitzone naar ontmoetingsplaats: de impact op veiligheid. de heer Hendrik Vanderkimpen: presentatie
 • Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? - De heer Koen Van Heddeghem: presentatie

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend!, Lovelingegebouw Gent
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk