CPS-studiedag: Internationaal seminarie "De politieopleiding, op weg naar Bologna?"

16/10/2008 - Egmontpaleis te Brussel

Het Centrum voor Politiestudies vzw heeft steeds een bijzondere interesse gehad voor het politieonderwijs, zowel vanuit academische als vanuit politiële hoek. Zo organiseerde het CPS in het verleden een studiedag, “De politieopleiding: a dead-end street?” Hier stond de vraag centraal of de politieopleiding niet te veel een gesloten opleiding was, die nood had aan meer openheid en externe inbreng.

Het CPS acht de tijd rijp om het debat over de politieopleiding wat nieuw leven in te blazen. Deze keer staat de vraag naar Europeanisering van het politieonderwijs centraal. We vragen ons af of "de weg naar Bologna” een uitdaging kan vormen voor het politieonderwijs en of deze uitdaging een wishful thinking is? Meer specifiek, vragen we ons af hoe  het politieonderwijs deel kan uitmaken van het Europese hoger onderwijssysteem.

Tijdens de voormiddagsessie gaan we na hoe het politieonderwijs wordt georganiseerd in een aantal Centraal-Europese landen. We geven een overzicht van de verschillende organisatiestructuren en instituties aanwezig op het Europese grondgebied. Verder komen een aantal buitenlandse gastsprekers getuigen over de structuur, de werking, succes- en faalfactoren, randvoorwaarden, enz. van het politieonderwijssysteem in hun land.

In de namiddag is er ruimte voor debat tussen het publiek en de centrale sprekers. Het CPS heeft hier gekozen voor een internationaal seminar met een 40-tal genodigden opdat er op een constructieve wijze een debat gevoerd zou kunnen worden, dat moet leiden tot een reeks van conclusies en aanbevelingen over het politieonderwijs, die we kunnen meegeven aan het beleid.  Deze genodigden nemen allen deel aan de discussie in de inner circle in zaal Arenberg van het Egmontpaleis.

Rond deze tafel kunnen tot 150 observatoren plaatsnemen.
 

Programma
 

Part 1: Chair : Alain Duchatelet, Former General Director of the Belgian Federal Police

9h00: COFFEE

9h30: Introduction and welcome Why going to Bologna? - Prof. Dr. Sofie De Kimpe, University of Brussels

10h10: Canada - Pierre Saint-Antoine, École Nationale de Police du Québec

10h40: COFFEE

11h00: The Netherlands - Jan Prins, Strategic advisor, Police Academy of the Netherlands

11h30: Germany - Wolfgang Birckenstock, Vice President, Polizei-Führungsakademie

12h00: Finland - Timo Koriander, Senior Lecturer, Police College of Finland

Part 2: Chair: Patrick Van Parys, Director of the East-Flemish Police Academy

13h30: Introduction of the seminar

13h45: The Belgian case - Prof. dr. Willy Bruggeman, BeNeLux University - President of the Federal Police Council

14h15: Debate with the participants of the inner circle

MODERATORS: Drs. Harry Peeters, Senior Strategic Consultant for the Executive Board, Police Academy of the Netherlands and Guy Marchal, Policy adviser, Directorate of Support and Management of the Federal Police

SOME PARTICIPANTS OF THE INNER CIRCLE: Willy Bruggeman, Paul Ponsaers (Ghent University), Els Enhus (University of Brussels), Sofie De Kimpe (University of Brussels), Jeroen Maesschalck (University of Leuven), Marleen Easton (University College Ghent), Luc Demey (Katho-Ipsoc), Francis Peetroons (Police School of Brussels), Patrick Van Parys (East-Flemish Police Academy), Marc Bloeyaert (Director West-Flemish Police School), Patrick Janssens (Mayor of Antwerp), Gil Bourdoux (President CEP), Frits Verhaeghe (Prosecution Officer), Elisabeth Zinschitz (Cepol), Alfred Mahaux (Director, Directory of Education, Federal Police), Harry Vindevogel (Royal Military Academy), Dirk Van Nuffel (President Local Police Association), Jerôme Glorie (Director at Ministry of Home Affairs), Ronald Engels (President Commission T (training), professional board of security services), Paul Schoolmeesters (Secretary General, Securitas), Rosette S’Jegers (Managing Director a.i. VLIR), Alwin Lox (HRM, Federal Judicial Police),…

16h00: Conclusions - Prof. dr. Paul Ponsaers, Ghent University

16h30: Closing speech - Jean-Marie Van Branteghem, General Director of the Directorate of Support and Management of the Federal Police

17h00: Reception

CENTRAL THEMES OF THE DEBATE:

Democratic structure of the police education. Who should be the responsible authority? What is the best democratic embedment for the police-education and training centre(s)? How can Bologna be a motor of change towards a high standard Belgian police education- en training? Who steers and controls the profile of the future police officer? Who has to determine the profile of the future police officer and who controls whether the intended profile is achieved? Who will control the quality of the police education- and training centres? Is there room for the police education in the European Higher Education system as established in the Bologna agreements?

Powerpoint presentaties en teksten van de sprekers:

 • Why going to Bologna? - Prof. dr. Sofie De Kimpe: presentatie
 • Canada - Pierre St-Antoine, Ecole Nationale de Police du Québec: presentatie, deel 1, presentatie deel 2
 • The Netherlands - Jan Prins, Police Academy of the Netherlands: presentatie
 • Germany - Wolfgang Birkenstock, Polizei Führungsakademie: presentatie
 • Finland - Timo Korander, Police College of Finland: presenatie
 • The Belgian Case - Prof. dr. Willy Bruggeman: tekst
 • Vragenlijst ingevuld door de verschillende sprekers

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend!, Lovelingegebouw Gent
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk