CPS-opleidingreeks 2: "Evenementen- en crisisbeheer"

Module 1: Externe communicatie bij evenementen (zesdaagse vormingsreeks)


Piloot: Alain Duchatelet

Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote ongelukken en crises. Jaarlijks zijn er veel verwachte en onverwachte gebeurtenissen die risico’s en gevaren met zich meebrengen en die een multidisciplinair optreden vergen. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing.

Daarom organiseert het Centre for Policing and Security, aansluitend op de studiedag over crisiscommunicatie van 8 oktober 2013, een praktijkgerichte en interdisciplinaire vormingsreeks met als doel de actoren van het evenementenbeheer, in het bijzonder bij crisissituaties, een beter inzicht te geven in de effectiviteit en de weerslag van de gebruikte middelen, hun acties en beslissingen zowel naar de andere disciplines toe als naar de betrokken bevolking.

Het opzet van deze cursus is de interactiviteit en de uitwisseling van praktijkervaringen van de deelnemers onderling te stimuleren maar ook de reflectie over effectiviteit van procedures en middelen via academisch inzicht en onderzoek te bevorderen.

Doelgroepen

Personen, werkzaam bij overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen en personen die een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden.
Dit zijn onder andere functionarissen bij politie (portefeuillehouders en verantwoordelijken CIC, Korpschefs, Dirco’s, leidinggevenden), brandweer (korpschefs) en Civiele bescherming (leidinggevenden), medische hulpverlening, defensie en steden en gemeenten. Maar ook functionarissen bij nutsbedrijven, de energiesector en ministeries die in hun werk veel te maken hebben met gevaar- en crisisbeheersing, maar ook academici betrokken bij de veiligheidsproblematiek en doctorandi en onderzoekers van de hogescholen en universiteiten.

Meer specifiek richt de opleiding  zich tot de medewerkers van de provinciebesturen en de gemeentebesturen en van de vijf disciplines van het evenementenbeheer (Brandweer, Geneeskundige hulpverlening, Politie, Logistieke hulpmiddelen, communicatie) die zich inlaten met de externe communicatie maar ook de beleids-verantwoordelijken die instaan voor externe communicatie.

Inhoud

Volgende deelaspecten zullen in deze opleidingsmodule behandeld worden:

 • Lesdag 1: Voorbereiding van het evenement (risicoanalyse, opstellen van een infoplan, informatieinwinning)
 • Lesdag 2: Uitbouw van een communicatieplan geënt op een informatiestructuur
 • Lesdag 3: Hoe communiceren (Wie, wat, wanneer, hoe, creëren van visuele identiteit,... )
 • Lesdag 4: Hoe reageren op kritiek of incidenten (reactieschema)
 • Lesdag 5: Gebruik en integratie van nieuwe communicatietechnieken
 • Lesdag 6: Evaluatie van de impact van de communicatie

De opleiding is interactief bedoeld en richt zich dus tot een kleine groep cursisten. De module staat daarom open voor minimum 10 deelnemers en maximum 15 deelnemers.

De module wordt opgebouwd rond zes studiedagen waarbij telkens met een praktijkdeskundige en met een academicus wordt gereflecteerd over een deelaspect van de communicatieproblematiek.

De eerste drie lesdagen gaan door in Campus POV. De laatste drie lesdagen vinden plaats in het PIVO.

De cursisten zullen ook de aangeleerde materie dienen toe te passen op een reëel of fictief evenement uit hun eigen beroepssfeer (praktijkcasus) en hierover een eindwerk maken.

Timing

 • Lesdag 1: Voorbereiding van het evenement (risicoanalyse, opstellen van een infoplan, informatieinwinning)
  25.09.2015: in Campus POV
  Lesgevers: HCP Steven De Smet (Strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie bij Gouv. Oost-Vlaanderen) en HCP Lee Vanrobays (PZ  Hekla)
   
 • Lesdag 2: Uitbouw van een communicatieplan geënt op een informatiestructuur
  01.10.2015: in Campus POV
  Lesgevers: HCP Bart Van Thienen (Fed. Politie, DAO Migratie) en Gino Van Wynsberge (Nationale Officierenschool ANPA)
   
 • Lesdag 3: Hoe communiceren (Wie, wat, wanneer, hoe, creëren van visuele identiteit,... )
  06.10.2015:  in het PLOT
  08.10.2015:  in Campus POV
  Lesgevers: CP Jan Van Lommel (PZ GLM) en Tom Bellens (Zaakvoerder PushToTalk en lid team D5 FOD Binnenlandse zaken)
   
 • Lesdag 4: Hoe reageren op kritiek of incidenten (reactieschema)
  22.10.2015: in het PIVO
  Lesgevers: CP Jo De Geest (PZ Antwerpen) en Syan Schaap (Event Safety Institute)
   
 • Lesdag 5: Gebruik en integratie van nieuwe communicatietechnieke
  29.10.2015: in het PIVO
  Lesgevers: Sammy Lakwijk (Consolidated) en Jeffrey Vincent (Ugent)
   
 • Lesdag 6: Evaluatie van de impact van de communicatie
  10.11.2015: in het PIVO
  Lesgevers: Elke Allaert (Prov. Oost-Vl) en Anja Bogaard (V&R Academie)
   
 • 23.11.2015: Afgifte eindwerk
   
 • 18.12 2015 PIVO: Terugkomdag met presentatie van de eindwerken

Praktische modaliteiten

Elke lesdag loopt van 11u30 tot 13u30 en van 14u00 tot 16u00, onderbroken door een broodjeswerklunch.

De opleiding is interactief bedoeld en richt zich dus tot een kleine groep cursisten.

De module staat daarom open voor minimum 2 x 10 deelnemers en maximum 2 x 15 deelnemers.

Voorkennis is voor deze module niet vereist.

De lesgevers ontvangen de praktijkcasus graag ongeveer 1 week voor aanvang van de cursus, zijnde op maandag 8 september 2015 viasec@policingandsecurity.be

Aanwezigheid in alle sessies is verplicht.

Een attest CPS fellowship zal worden uitgereikt.

Accreditatie voor politiemedewerkers: Deze opleiding zal erkend worden als baremische opleiding.

Deze module (Externe communicatie bij evenementen) is de eerste module in de opleidingsreeks “Evenementenbeheer”. Na  deze eerste module zullen bij voldoende belangstelling nog bijkomende modules volgen.

Prijs en inschrijving

Prijs: 550,- Euro per deelnemer voor de 6 sessies, inclusief cursusmateriaal, lunch en koffiepauzes. 

De betaling gebeurt op basis van een factuur te ontvangen van het CPS, die vooraf dient te worden betaald.

Op de CPS-opleidingen wordt geen korting toegekend (voor structurele partners).

Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich inschrijven bij het secretariaat van het CPS sec@policingandsecurity.be of via het online formulier onderaan deze pagina tot uiterlijk 1 september 2015.

Annulatievoorwaarden: kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de module.

Aanwezigheid in alle sessies is verplicht. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de sessie doorgeeft via sec@policingandsecurity.be. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk