CPS-studiedag "Leren uit noodsituaties: de verkokering voorbij"

Vrijdag 16 oktober 2015

UZ Antwerpen te Edegem

Dit is een studiedag van het Centre for Policing & Security (CPS) in samenwerking met de Nederlandse Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV).

            

Synopsis

In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd in Nederland intussen grondig geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau werden verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het belang onderstreept van de multidisciplinaire samenwerking van “First Responders”. Alles wordt samen voorbereid, samen beslist en samen uitgevoerd en tenslotte ook samen geëvalueerd. In België is die actualisering nog niet aan de orde, aangezien het KB van 2006 (dat de noodplanning regelt) nog steeds van toepassing is, maar dringend aan herziening toe is.

Gedurende deze studiedag focussen we over de wijze van aanpak door “first responders” (brandweer, medische noodhulpdiensten, politie, civiele bescherming) ingeval van noodsituaties. Bij deze gelegenheid willen we vooral de nadruk leggen op de vraag: “Wat en hoe kunnen we leren uit noodsituaties”? Hierbij staan volgende aandachtspunten voorop: (1) Hoe kunnen we een debriefing na een noodsituatie beter interdisciplinair aanpakken, (2) Hoe kunnen we een geïntegreerde aanpak verzekeren naar de toekomst toe, en (3) Wat is er al dan niet gewijzigd op het terrein sinds een noodsituatie en debriefing. Dit alles gaat onder het motto “De verkokering voorbij”. Ter gelegenheid van deze studiedag zal uitvoerig stilgestaan worden bij twee cases uit België en Nederland om precies deze vraagstukken uit te klaren. De deelnemers aan de studiedag ontvangen een exemplaar van het handboek “Zicht op First responders - Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België”.

Piloten: Paul Ponsaers, Wim Hardyns, Lodewijk Gunther Moor.

Flyer in pdf.

Dagprogramma

Dagvoorzitters:
Voormiddag: Prof. dr. Wim Hardyns, docent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent
Namiddag: Evelien De Pauw, docent en onderzoeker, VIVES Hogeschool Kortrijk

09u00: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee

09u30:  Inleiding door de dagvoorzitter
Prof. Dr. Wim Hardyns, docent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent

10u00: De schrale oogst van dertig jaar professionalisering na noodsituaties in Nederland   Download presentatie
Prof. dr. Ira Helsloot, Radboud Universiteit Nijmegen

10u30:  Koffiepauze

11u00: Leren uit ernstige gebeurtenissen
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid, SMV

11u30:   Onderzoek van grote ongevallen in België    Download presentatie
Prof. Em. dr. ir. Willy Geysen, Katholieke Universiteit Leuven

12u00:   Broodjeslunch

13u00:   Concrete lessen uit de afhandeling van noodsituaties: voorstelling cases en debat met de zaal
Moderator: Evelien De Pauw, docent VIVES Hogeschool Kortrijk

Case 1: België - Treinramp in Wetteren dd. 4 mei 2013     Download presentatie
Leen Depuydt, Attaché, Algemene directie Crisiscentrum, Noodplanning, FOD Binnenlandse Zaken
Lt -Kol Christian Van De Voorde (o.r.) Brandweerzone Centrum
Gerritjan Maes, korpschef Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen

Case 2: Nederland - Strandrellen Hoek van Holland dd. 22 augustus 2009      Download presentatie
Frank Paauw, politiechef Eenheid Rotterdam van de Nationale Politie

15u00:  Koffiepauze

15u30:  Conclusies    Download conclusies
Evelien De Pauw, docent VIVES Hogeschool Kortrijk

15u40: Slottoespraak     Download samenvatting
Yngvild Ingels, Adjunct-kabinetschef van Jan Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid 

16u00: Netwerkdrink

 

Interessante publicaties

Zicht op first responders: handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België, reeks Veiligheidsstudies, uitgegeven bij Maklu

Lessen uit crises en minicrises 2013, onderzoeksreeks Politieacademie, uitgegeven bij Boom

 

Werkgroep

Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Wim Hardyns, Alain Duchatelet, Nathalie Roegiers,  Gunter Ceuppens, Evelien De Pauw, Leen Depuydt, Luuk Wondergem, Marleen Easton

 

Onze gegevens

Centre for Policing & Security - CPS, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, email: sec@policingandsecurity.be

Ondernemingsnr. BE 0449.873.429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, Bankrekening: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB
 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk