Studiedag “Domiciliefraude”

Maandag 22 februari 2016
School voor Bestuursrecht (Provincie West-Vlaanderen), Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Deze studiedag is een initiatief van het CPS in samenwerking met de School voor Bestuursrecht van de Provincie West-Vlaanderen.

 

      

 

De strijd tegen domiciliefraude wordt zowel op federaal, gewestelijk als gemeentelijk niveau terecht opgedreven. Het beleid op elk van deze niveaus vat de strijd tegen domiciliefraude ernstig op en neemt maatregelen om deze te versterken, zowel op reglementair als op praktisch vlak.

Deze studiedag heeft een praktijkgerichte aanpak als doel. We richten ons hierbij niet enkel tot leden van de geïntegreerde politie en leden van de magistratuur (arbeidsauditoraten), maar ook in het bijzonder naar mandatarissen en personeelsleden (dienst burgerzaken, ruimtelijke ordening) van gemeenten en OCMW’s.

Naast een inleidend kader in de voormiddag volgen in de namiddag vijf praktijkgerichte workshops van mensen die dagdagelijks met deze materie bezig zijn. We willen op deze manier niet enkel de beleidsmakers bereiken, maar onze doelgroep verbreden naar de onderzoekers inzake sociale en fiscale domiciliefraude.

Flyer in pdf.
 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Steve Margodt, Opleidingsdirecteur West-Vlaamse Politieschool

8u45: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Algemene inleiding: wat verwacht Binnenlandse zaken?  Download presentatie
Het departement Binnenlandse Zaken verwacht gedegen woonstcontroles die zijn gesteund op feitelijke vaststellingen en exacte gezinssamenstellingen, zodat de bevolkingsregisters correct en permanent worden  bijgehouden waardoor de kans op domiciliefraude met zijn implicaties op fiscaal, sociaal en socio-economisch vlak, beperkt wordt.
Etienne Van Verdegem, Adviseur-generaal, Directeur van de  Diensten Externe Relaties Rijksregister, Verkiezingen - Bevolking & Identiteitskaarten, FOD Binnenlandse Zaken

10u30: Het onderzoek van het vast comité van toezicht op de politiediensten naar de wijze waarop de lokale politie de woonstcontrole uitvoert: bevindingen en aanbevelingen inzake de preventie en bestrijding van woonstgerelateerde fraude.   Download presentatie
Yves Keppens, Voorzitter Comité P: 

11u00: Pauze

11u30: Domiciliefraude: een symptoom van ander kwaad?   Download presentatie
Domicilie- of adresfraude bestaat soms maar zelden op zich. Meestal is er een wel een andere (beweeg)reden en niet zelden is  domiciliefraude een aanwijzing voor of onderdeel van andere strafbare feiten en gedragingen.
Guy Billiouw, afdelingsprocureur parket West-Vlaanderen

12u00: Domiciliefraude en de strijd tegen sociale fraude.  
Overzicht van de COL 17/2013 – “do’s & don’ts” aan de hand van voorbeelden uit de praktijk
Annelies Huys, Arbeidsauditoraat Gent

Deze presentatie is niet vrij consulteerbaar. Enkel deelnemers aan de studiedag kunnen de presentatie verkrijgen op eenvoudig verzoek via sec@policingandsecurity.be

 12u45 – 13u45: Lunch

14u00  15u00: Eerste ronde Workshops

15u15 – 16u15: Tweede ronde Workshops

Alle workshops worden 2 x ingericht. Alle deelnemers kiezen 2 van de 5 workshops (verplicht op voorhand te kiezen bij de online inschrijving)

Workshop 1: Wooninspectie: (Gregory Simoens + dienst ruimtelijke ordening  Blankenberge)     Download presentatie - Download presentatie2
Aan de hand van afgehandelde dossiers wordt de samenwerking met de dienst ruimtelijke ordening uit de doeken gedaan. Op die manier kan op een actieve “preventieve” manier tegen (sociale) domiciliefraude worden opgetreden. De wijkinspecteur speelt hierbij een cruciale rol. 

Workshop 2: Domiciliefraude bij sociale huisverstingsmaatschappijen (Katrien Van Damme - Juriste Woonpunt Mechelen)  Download presentatie
Welke types van domiciliefraude zijn er? Waarom plegen sociale huurders domiciliefraude? In deze workshop overlopen we de te ondernemen acties in de strijd tegen domiciliefraude aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Workshop 3:  Draaiboek Woonstcontroles PZ Middelkerke (CP Stijn Popeye - PZ Middelkerke, Adjunct-Diensthoofd Gerechtelijke Zuil)  Download presentatie   Document: domiciliefraude   Indien u dit document  in Word wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar sec@policingandsecurity.be.

Voorstelling van het draaiboek (Inschrijving/Ambtshalve schrapping / vaststellingen domicilie- en sociale fraude).

Workshop 4: Partnerships (Stephanie Haerens – Hoofd Maatschappelijk Werker, OCMW Kortrijk / Martine Maertens – Directeur RVA Kortrijk / CP Dirk Biesbrouck - PZ Vlas)    Download presentatie
Samenwerking tussen deze drie instanties aan de hand van concrete dossiers.

Workshop 5: Project SOFiA (CP Delphine Schelpe - PZ Brakel / Patricia Van de Walle - PZ Meetjesland)    Download presentatie
SOFiA, het project dat je de eerste kapstokken aanreikt om een onderzoek naar domiciliefraude te starten en te vervolledigen. Aan de hand van het bespreken van het projectverloop en casuïstiek trachten we in deze workshop samen zicht te krijgen op de verschillende te ondernemen stappen.

16u30: Afsluitend woordje door de dagvoorzitter

16u35 – 17u00: Netwerkdrink


Doelgroep

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur (arbeidsauditeurs), advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, mandatarissen en personeelsleden (dienst burgerzaken) van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers, actoren uit de private sector of andere publieke rechtshandhavers  

 

Werkgroep

Steve Margodt, Tineke Serru, Nathalie Roegiers

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk