CPS-studiedag: Accountability en politie

 

11 maart 2016, PIVO te Asse

Wellicht is accountability, als één van de vijf pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg, de laatste jaren het minst belicht geweest in onze politieorganisatie. Nochtans is verantwoording afleggen over wat je doet en over wat je niet doet een absolute noodzaak voor een democratische politie. Juist nu deze democratische politie onder druk komt te staan door de actuele maatschappelijke problemen die her en der de kop opsteken, is het zeer actueel om hieraan een studiedag te wijden. Er is de laatste decennia al veel geïnvesteerd in transparantie, helaas niet altijd op een professionele en hedendaagse manier, zonder nog maar rekening te houden met een aantal ongewenste effecten die accountability teweeg kan brengen.

Tijdens deze studiedag wordt vanuit een breed spectrum gekeken naar dit onderwerp. We laten tal van sprekers aan het woord die ons leiden over het pad van integriteit, performancemanagement, klachtenmanagement etc. om uit te monden in debat van deskundigen. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle is nauw verbonden met dit thema. Hoe onafhankelijk zijn deze vormen van controle? Waar zit hun meerwaarde en wat zijn de verschillen tussen België en Nederland? Hoe kunnen we controle beter structureren? Wat zijn de key performance indicatoren waarover verantwoording moet worden afgelegd? Moeten er geen normen zijn voor verslaggeving? Zijn wij klaar om een beleid te voeren rond klokkenluiders? Hoe moeten we omgaan met nieuwe technologie en welke grenzen moeten we stellen? Kortom, een resem van interessante items die u zeker een aangename en leerrijke studiedag zullen opleveren.

Flyer in pdf.

Download hier een korte samenvatting van de toespraken.

 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Antoinette Verhage, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

09u00: Ontvangst met koffie en thee

09u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter
Prof. dr. Antoinette Verhage, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

09u45: “Het grootste nadeel van transparantie is dat zij duidelijkheid dreigt te scheppen” (Rik Torfs)
Prof. dr. Rik Torfs, Rector Katholieke Universiteit Leuven (onder voorbehoud)

10u00:  Integriteit van de Belgische politie door de bril van Transparency International en het Nationaal Integriteitssysteem bekeken
Prof. dr. Jelle Janssens, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht     Download presentatie

10u30: Geen autonomie voor de lokale zones zonder accountability
Prof. dr. Marijn Verschelde, IÉSEG School of Management (Rijsel-Parijs), geaffilieerd aan KU Leuven KULAK. Visiting fellow van het Itinera Institute     Download presentatie 

11u00:  Koffiepauze

11u20:  Verantwoording in de Visie 2025 van de werkgroep 2025
Dr. Dominique Van Ryckeghem, Kabinetschef Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie van de federale politie (DGR)     Download presentatie

11u40:  Rapporteringsnormen voor maatschappelijke verslagen
Harry Everaerts, Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren     Download presentatie

12u10:  Plural Policing: globale verantwoording  in een pluriform politiebestel
Prof. dr. Jan Terpstra, Radboud Universiteit Nijmegen     Download presentatie

12u45: Broodjeslunch

13u45: Interne en externe controle op politie: naar een nieuw systeem van klachtenbehandeling?
Prof. dr. Em. Paul Ponsaers, Universiteit Gent     Download presentatie

14u15: Melden van integriteitsschendingen in een beschermde omgeving   
Dr. Gudrun Vande Walle, Centrum Integriteit bij de federale Ombudsman     Download presentatie

14u35: Paneldebat: Hoe maken we policing transparanter?
Moderator: Sofie Demeyer, journaliste VRT
Panelleden: Marc Hellinckx  (korpschef Politiezone Pajottenland), Diane Reynders (Magistraat), Jean-Louis Dalle (voorzitter Circle of Police Leadership), Prof. dr. Em. Paul Ponsaers (UGent), Prof. dr. Jan Terpstra (Radboud Univ. Nijmegen), Paul Putteman (Directeur-generaal federale politie DGR)

15u45: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u00: Netwerkdrink

 

Locatie

PIVO -  Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
Poverstraat 75 1731 Asse - Tel. 02-456 89 20

Bereikbaarheidsinfo:

Met de trein: Vanuit Brussel-Noord neem je de stoptrein richting Dendermonde en stap je af in het station Zellik. Het station ligt op 500 meter van het PIVO. Vanaf het station volg je rechts de hoofdweg. Het PIVO ligt achter de bocht. 

Met de auto: Neem afrit 10 op de ring rond Brussel (R0). Volg de N9 richting Asse. Na ongeveer 700 meter neem je de eerste afrit rechts richting Relegem. Boven op de brug ga je naar rechts en volg de hoofdweg die een scherpe bocht naar links maakt. Dit is de Relegemsestraat (die aan de ingang van het PIVO overgaat in de Poverstraat). Volg deze 200 meter, sla dan links in en volg de wegwijzers "PIVO".

 

Doelgroepen

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezicht-houders, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinets-medewerkers, actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers

 

Werkgroep

Mark Crispel (piloot), Alain Duchatelet, Antoinette Verhage, Nathalie Roegiers, Karel Meert

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen.

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon (zonder boek).

Publicatie: De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 37 (2015-4): Verantwoording en politie (uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs.

Inschrijving gebeurt online, onderaan op deze pagina.

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie: Deze studiedag zal erkend worden als baremische opleiding voor politiemedewerkers.

 

Info

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be, Website: www.policingandsecurity.be

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

 

Online inschrijving

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk