CPS-studiedag: "Is groen een taak voor blauw?"

15 april 2016, Braxgata (Recreatiedomein De Schorre), Boom

 

De handhaving inzake milieu en ruimtelijke ordening is in Vlaanderen in handen van diverse actoren.

Het gros van de inspanningen wordt geleverd door de reguliere politie, vooral op lokaal vlak. Daarnaast zijn ook federale politie, bijzondere inspectiediensten en diverse gemeentelijke toezichthouders actief op dit domein.

Er wordt op elk niveau hard gewerkt maar wie bewaart het overzicht? Is er een coherent beleid om deze criminaliteitsvormen in kaart te brengen, te analyseren en een gerichte contrastrategie uit te werken?

Bovendien rijzen er nogal wat problemen bij de taakverdeling op het terrein tussen de diverse diensten. Zo is er bij de lokale politie veel ongenoegen over het feit dat zij via ‘de Salduzomweg’ ook de dossiers van bijzondere inspectiediensten voor verdere afhandeling op hun bord krijgen. Hierdoor gaat de ruimte voor de aanpak van lokale milieu- en ruimtelijke ordeningsproblemen teloor. Recent werd door een werkgroep binnen het politiekerntakendebat zelfs boudweg gesteld dat de handhaving inzake milieu en ruimtelijke ordening geen politietaak meer is.

Vraag is wie dit dan wel zal doen?

Stof genoeg om op een studiedag uitgebreid over deze zaken te reflecteren. Wat is de stand van zaken op vandaag? Welke richting geven de nieuwe kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan aan? Hoe ziet het openbaar ministerie haar spelverdelende rol? Wat denkt Minister Schauvliege over dit alles?

We kijken ook even over het muurtje. Nederland kende recent een ingrijpende politiehervorming. Ook daar kwamen dezelfde vragen aan bod. Welk antwoord hebben zij daarop geformuleerd?

Kers op de taart is een debat tussen de verschillende actoren. Is groen nog langer een taak voor blauw?

Kortom een uiterst boeiend programma voor al wie vanuit het beleid of op het terrein met deze problematiek te maken heeft!

Be there!

Programma in pdf

Download hier een kort verslag van de studiedag.

 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Eddy Van Daele, Hoofdcommissaris, korpschef politiezone Het Houtsche, bestuurslid CPS

09u10: Ontvangst met koffie en thee

09u30: Algemene inleiding: Milieuhandhavingsbeleid in Vlaanderen vroeger, nu en morgen    Download presentatie
Karen Van Alsenoy, Ondervoorzitter ruimtelijke ordening VHRM, raadgever algemeen regeringsbeleid Kabinet van Minister-president Geert Bourgeois

10u00: Politionele milieuhandhaving zoals vervat in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019: impact op de politie    Download presentatie
Frans Geysels, FGP/Diensthoofd "Centrale dienst zware leefmilieucriminaliteit"

10u30:  Pauze

11u00: Het Openbaar Ministerie als spelverdeler in de afhandeling van dossiers "Milieu en/of ruimtelijke ordening"     Download presentatie
Pascal Geerkens, milieumagistraat West-Vlaanderen

11u30:  En hoe zit dat dan in Nederland?    Download presentatie
Roel Willekens, Commissaris van Politie, Politievertegenwoordiger in de Milieukamer - Voorzitter EnviCrimeNet, Europese netwerk van milieuopsporingsdiensten ism Europol onder de vlag van de E.U.    

12u30:  Lunch

13u30: De Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw aan het woord
Joke Schauvliege, Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

14u00: Debatnamiddag: “Is groen een taak voor blauw?”
Debat onder leiding van Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd Milieuhandhaving Departement leefmilieu, natuur en energie

Panelleden: Nico Paelinck (Korpschef politiezone Westkust, ondervoorzitter Vaste commissie voor de lokale politie), Eddy Bevers (Burgemeester van Willebroek, namens VVSG), Paul Bernaert (Afdelingshoofd - Vlaamse overheid  - Departement leefmilieu natuur en energie - afdeling Milieu-inspectie), Piet Vanhoutte (Afdelingshoofd Vlaamse overheid - Agentschap inspectie Ruimtelijke ordening)    

15u30 - 15u35: Afsluiting door de dagvoorzitter

15u35 - 16u00: Netwerkdrink

 

Doelgroepen

Leden lokale en federale politie (inclusief de milieunetwerken per provincie),

Gemeente- en stadsbesturen inzonderheid burgemeesters en schepenen milieu en ruimtelijke ordening, diensten milieu en ruimtelijke ordening, gemeentelijke milieutoezichthouders

Vlaamse hoge raad voor milieuhandhaving, Administraties op Vlaams niveau bevoegd voor milieu en ruimtelijke ordening inzonderheid hun inspectiediensten in deze materie

Parketten inzonderheid gespecialiseerde magistraten milieu en ruimtelijke ordening. Rechtbanken inzonderheid de kamers die deze dossiers behandelen

Raad van State inzonderheid de kamers die deze dossiers behandelen

Academici en studenten

 

Werkgroep

Eddy Van Daele (piloot), Sofie De Kimpe, Veerle Dhont, Steve Margodt, Steve Provost, An Saen, Delphine Schelpe, Kurt Tirez, Peter Vanhoyland

 

Info

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be, Website: www.policingandsecurity.be

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk