Studiemiddag Cahiers op de campus:
Groene criminologie en veiligheidszorg  

20 april 2016,  13.00 – 17.00 uur

Avans Hogeschool, lokaal OC.006, Den Bosch

 

Cahiers op de Campus is een initiatief rondom de Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Het thema van de derde bijeenkomst is ‘Groene criminologie en veiligheidszorg’ (Cahier 38). Tijdens deze studiemiddag onderzoeken we wat de groene criminaliteit betekent voor de politiewerking. Is de politie in staat om over de eigen landsgrenzen heen samen te werken en internationale vormen van groene criminaliteit het hoofd te bieden? Ook niet-politionele actoren krijgen aandacht, waarbij gedacht wordt aan inspectiediensten, milieuadministraties, douanediensten en NGO’s. Zij zijn voor de politie belangrijke partners in de veiligheidszorg.

Een samenwerking tussen CPS, Universiteit Leiden, de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Avans Hogeschool

Flyer in pdf.

Klik hier voor het verslag van deze studiemiddag.

 

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, Associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 uur: Ontbossing en criminaliteit in de Braziliaanse Amazone 
Tim Boekhout van Solinge, Universitair docent, Universiteit van Utrecht

14.05 uur: Tussen hoop en vrees: de toekomst van de olifant in vier Afrikaanse landen
Philippe De Baets, Consulent ABVV Oost-Vlaanderen

14.25 uur: Afval als georganiseerde, bedrijfs- en milieucriminaliteit. Implicaties voor preventie en controle
Lieselot Bisschop, Postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek aan Universiteit Gent (IRCP) & Universitair Docent bij Erasmus Universiteit Rotterdam

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.15 uur: Beren op de weg. Het ontstaan van en commentaar op de dierenpolitie
Janine Janssen, Lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool 

15.35 uur: Kritische reflectie op de bijdragen in Cahier 38
Roel Willekens, Commissaris van Politie, Programmamanager Milieucriminaliteit

15.55 uur: Discussie o.l.v. Janine Janssen

16.30 uur: Afsluiting
Elke Devroe

16.35 uur: Informele babbel en borrel

 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk