CPS-studiedag:

"Omgaan met potentiële agressie: verzorgen of bedwingen?"

18 november 2016, Historisch Stadhuis Leuven

 

Actoren uit de veiligheidszorg en uit de gezondheidszorg mogen dan wel een andere opdracht en finaliteit hebben, in concrete situaties komen ze op regelmatige basis met elkaar in contact. Gestimuleerd door een toenemende professionalisering in beide domeinen wordt steeds meer op een integrale wijze over bepaalde probleemgevallen nagedacht en in netwerkverband naar een geïntegreerde oplossing gezocht.

Soms staat de zorg voor de veiligheid van de samenleving echter op gespannen voet met de zorg voor het welzijn van het individu, met name wanneer men geconfronteerd wordt met gevallen van potentiële agressie. Om de vraag te beantwoorden of er op dergelijke momenten tot zorg of tot dwang moet worden overgegaan, is er nood aan voorafgaandelijke multidisciplinaire afstemming. De problematiek van het (gedeeld) beroepsgeheim ten spijt, is de behoefte aan het uitwisselen van informatie in het kader van zorgnetwerken, case-management of professionele contacten immers uitermate belangrijk om op dergelijke situaties een kwaliteitsvol antwoord te bieden. Op deze studiedag staat daarom de uitwisseling van concrete ervaringen centraal.

Samen met actoren uit beide sectoren (politie, welzijnsorganisaties, scholen, zorginstellingen, hulpverleners, preventiewerkers, ...) gaan we op zoek naar goede praktijken over de wijze waarop we zowel preventief als reactief met uiteenlopende gevallen van potentiële agressie kunnen omgaan.

Flyer in pdf.

 

Dagprogramma


Dagvoorzitter: Prof. dr. Katrien De Koster, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

8u30: Ontvangst met koffie en thee

9u00: Verwelkoming
Louis Tobback Burgemeester van de Stad Leuven

9u05: Inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Katrien De Koster, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

9u10: Getuigenis van een naastbestaande van een psychiatrische patiënt en  te trekken lessen voor de veiligheid- en gezondheidssector - Download presentatie
Hilde Vanderlinden, Similes

9u40: Getuigenis en bespreking van de aanpak van kindermisbruik - Download presentatie
Kristof Lisson, Psychiatrisch verpleegkundige, Vertrouwenscentrum Kindermishandling Vlaams-Brabant

10u10: Omgaan met agressie bij jongeren in de jeugdzorg - Download presentatie
Philippe Collart, Stafmedewerker, vzw Sporen, Centrum Actieve Netwerkontwikkeling Omgevingsondersteuning (CANO De Pas)

Download tekst van Philippe Collaert: Omgaan met agressie bij jongeren in de jeugdzorg. Voorbeelden van goede praktijken: geweldloos verzet, agressiebeleid en samenwerking met de politie via vzw Sporen

10u40: Koffiepauze

11u00: Tot waar kan het medisch beroepsgeheim gedeeld worden met veiligheidswerkers? - Download presentatie
Prof. dr. Tom Balthazar, Universiteit Gent, Faculteit Rechten

11u30: Hoe benaderen schooldirecties kindermishandeling en agressie bij jongeren? - Download presentatie
Ghysels Yoni, Adj. Directie, KTA Halle

12u00: Problemen van de politie bij de aanpak van potentiële agressie op het terrein - Download presentatie
Steve Provost, Korpschef Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken (en feedback over de praktijkseminaries in PC Beernem en PC Sint-Truiden  resp. dd.08/11/2016 en 17/11/2016)

12u30: Broodjeslunch

13u30: Workshops

Er zijn twee parallelle sessies van de workshops (13u30 en 14u30) en de deelnemers kiezen twee van de vier workshops die ze wensen te volgen. 

Workshop 1: Samenwerking tussen politie en gezondheidszorg m.bt. psychisch kwetsbare jongeren 
Moderator: Wim D’haese, Korpschef Politiezone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen - Download presentatie
Inleider: Jorinde Van der Aa, Wijkinspecteur PZ Het Houtsche
Verslaggever: Medewerker Politiezone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen

Workshop 2: Samenwerkingsprotocol tussen politie Gent en Zorgnetwerk Psy 107 “Pakt” m.bt. psychisch kwetsbare volwassenen
Moderator: Tom Bauwens, Vrije Universiteit Brussel
Inleider 1: Sara Goossens, Directeur Justitiehuis Gent en Rik Van Laeken, Similes - Download presentatie - Samenwerkingsakkoord
Inleider 2: Willem Verhaeghe, Wijkinspecteur PZ Gent 
Verslaggeving: Kelly Verbist, Verbindingsambtenaar Vlaams-Brabant

Workshop 3: Samenwerking tussen politie en gezondheidszorg m.bt. kindermisbruik en mishandeling
Moderator: Prof. dr. Katrien De Koster, VUB
Inleider 1: Sylvie Van Ham, Hoofdinspecteur Politiezone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen
Inleider 2: Kristof Lisson, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant
Verslaggeving: Karen Plasschaert, Verbindingsambtenaar Vlaams-Brabant

Workshop 4: Samenwerking tussen politie en gezondheidszorg m.bt. agressie bij jongeren
Moderator: Alain Duchatelet, CPS
Inleider 1: Peggy Bischop, Diensthoofd Jeugd en Gezin, Politiezone Mechelen-Willebroek - Download presentatie
Inleider 2: Katja Verschooten, Verantwoordelijke HCA-BIC, MST en De Leemwinning, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen 
Verslaggeving: Ellen Vandenbogaerde, VIVES Hogeschool

15u30: Afsluiting, door de dagvoorzitter op basis van de syntheses van de verslaggevers

16u00: Netwerkdrink

 

Doelgroepen

Politie, geneesheren, ouders, CLB’s, ziekenhuizen, medische urgentiediensten, psychiatrische instellingen, centra geestelijke gezondheidszorg, OCMW’s, justitiehuizen, integrale jeugdhulp, onderwijsinstellingen, preventiesector, gemeentelijke preventieambtenaren, magistraten 

 

Locatie

Historisch Stadhuis Leuven
Grote Markt 9
3000 Leuven

 

Werkgroep

Wim D’haese (piloot), Tom Bauwens, Alain Duchatelet, Karen Plasschaert, Nathalie Roegiers, Hilde Vanderlinden (Similes)
CPS-studiedag in samenwerking met Similes (http://nl.similes.be/

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk