CPS-studiedag:

"Salduz+ en Potpourri II: ingrijpende wijzigingen voor de politiepraktijk"

Dinsdag 22 november 2016, Nieuw gerechtsgebouw Gent

Tegen 27 november 2016 is België verplicht met een nieuwe wet de EU-richtlijn 2013/48 toe te passen die meer rechten geeft aan personen die worden verhoord. Op deze studiedag is het de bedoeling in de voormiddag toelichting te geven bij de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt.

In de namiddag worden verschillende wetswijzigingen ingevolge de Potpourri II-wetten die voor de politie van belang zijn toegelicht.

Ter gelegenheid van deze studiedag werd tevens, aan het eind van de voormiddag, de CPS-prijs uitgereikt voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2014-2015) door de juryvoorzitter Herman Balthazar. Alle deelnemers ontvingen een exemplaar van de winnende publicatie .

Programma in pdf.

 

Dagprogramma

 

Dagvoorzitter: Prof. dr. Philip Traest, Professor strafrecht, Universiteit Gent

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter
Prof. dr. Philip Traest, Professor Strafrecht, Universiteit Gent

9u40: Toelichting van de wijzigingen in de wet betreffende de rechten van personen die worden verhoord (Salduz+ als gevolg van EU-richtlijn 2013/48)   -   Download de presentatie
Yves Liégeois, Eerste Advocaat-generaal, Hof van Beroep Antwerpen
Marc Bockstaele, Ere Hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie

11u00: Koffiepauze

11u20: Toelichting van de wijzigingen in de wet betreffende de rechten van personen die worden verhoord (Salduz+ als gevolg van EU-richtlijn 2013/48)
Yves Liégeois, Eerste Advocaat-generaal, Hof van Beroep Antwerpen
Marc Bockstaele, Ere Hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie

12u10: Uitreiking CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige scriptie (academiejaar 2014-2015) -   Download de speech
Herman Balthazar, Voorzitter van de CPS-prijs

12u30: Broodjeslunch

13u30: Telefonie en de potpourri II. Wat is nog te verwachten?   -   Download de presentatie
Dirk Schoeters, Substituut Procureur-generaal Antwerpen

13u55: Wat met de moraliteitsverslagen in assisenzaken?   - Download tekst
Martin Minnaert, Kamervoorzitter hof van beroep Gent

14u20: Nieuwe regels voor huiszoekingen  -   Download de presentatie
Daniël Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter rechtbank Gent

14u45: Problemen met controle en opvolging van de ‘enkelband’  -   Download de presentatie
Erik Corazza, Eerste substituut procureur des Konings bij het parket Antwerpen, Substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen

15u10: Koffiepauze

15u30 De ‘Guilty plea’, ook nuttig voor verhoorders?  -   Download de presentatie
Lientje Van den Steen, Substituut-procureur des Konings Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde

15u55: Afsluiting, door de dagvoorzitter

16u10: Einde - Netwerkdrink

 

Doelgroepen

Politiemedewerkers, magistraten, personeel van griffies en parketten, advocaten, justitiehuizen, academici, studenten

 

Locatie

Nieuw Gerechtsgebouw Gent

Polyvalente zaal (verdieping –1)

Opgeëistenlaan 401B
9000 Gent

 

Werkgroep

Marc Bockstaele, Yves Liégeois, Joke De Vreese, Nathalie Roegiers 

 

Info

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk