CPS-studiedag:

"De bijdrage van preventie aan de vorming van democratisch burgerschap”

 

Dinsdag 30 mei 2017

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Relegem (Asse)

Wegens onvoorziene omstandigheden werd deze studiedag afgelast. Wij hopen in het najaar van 2017 een activiteit te kunnen organiseren rond een aanverwant thema.

 

De impact van de activiteiten die in het kader van preventie-initiatieven worden georganiseerd beperkt zich meestal niet tot het louter voorkomen van specifieke vormen van criminaliteit. Vaak wordt er proactief gewerkt rond thema’s die, in essentie, bijdragen aan de vorming van democratisch burgerschap. Soms expliciet omwille van de inhoud van bepaalde pedagogische maatregelen, waarbij wordt gewerkt rond thema’s als diversiteit en tolerantie. Maar dikwijls ook impliciet, via de toon waarop bepaalde doelgroepen worden aangesproken, de methoden die worden gebruikt of de boodschap die door het gebruik van bepaalde preventiemaatregelen aan de inwoners wordt meegegeven.

De vorming van democratische burgerschap is een thema dat meer aandacht verdient in de veiligheids- en preventiesector. Met deze studiedag willen we de aanzet geven om na te denken over de wijze waarop hun veiligheidsinterventies en preventieprojecten hun steentje bijdragen. De doelgroep beperkt zich niet tot jongeren - de burgers van morgen - maar kijkt ook hoe de huidige inwoners bij het preventiebeleid worden betrokken en nieuwkomers in de gemeenschap worden geïntegreerd.

Download hier de flyer in pdf.

 

Doelgroepen:

Preventieambtenaren, preventiewerkers, wijkwerkers, straathoekwerkers, jeugdwerkers, politie, studenten,...

 

Dagprogramma
 

9u00: Registratie en ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter
Dr. Tom Bauwens, Postdoctoraal onderzoeker, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel

09u45: Emancipatorische preventie en burgerschap
Prof. dr. Stefaan Pleysier, Hoofddocent, Leuvens Instituut voor Criminologie, Katholieke Universiteit Leuven

10u15: Beleving van preventiepraktijken
Anneke Evenepoel, doctoral researcher, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel

10u45: Koffiepauze

11u30: Het belang van een ongestructureerde openbare ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling
Sven Devisscher, Lector Sociaal Werk, Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent 

12u00: Participatie en Preventie
Dr. Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker, Vakgroep Conflict & Development Studies, Universiteit Gent

12u30: Vragen

12u45: Broodjeslunch

13u45: Eerste sessie rondetafelgesprekken  

15u00: Tweede sessie rondetafelgesprekken

Elke rondetafelsessie zal 2x worden georganiseerd. Elk rondetafelgesprek wordt begeleid door een moderator en twee of meer inleiders. De deelnemers kunnen aansluiten bij meerdere rondetafelgesprekken van hun keuze.

De centrale vraag is: “Hoe denken jullie bij te dragen aan de vorming van democratisch burgerschap?“

Thema’s:

1. Burenbemiddeling

Sigrid van Grunderbeeck, Buurt- en politionele bemiddelaar Leuven
Coordinator burenbemiddeling zone HERKO (gevraagd)
Een vrijwillig buurtbemiddelaar (gevraagd)
Moderator: Robert Delathouwer

2. Pedagogische maatregelen

Leentje Winkelmans, Preventiedienst Mechelen
Thomas DeVos, Straathoekwerk Brussel, JES vzw
Kaat Meylemans, Lokaal GAS-bemiddelaar (gevraagd)
Moderator: Veerle Berx, Directeur BRAVVO vzw

3. Informatienetwerken

Deelnemer VIN (gevraagd)
Erik Bassleer, Korpschef Politiezone Vilvoorde-Machelen
Moderator: Prof. Els Enhus, VUB

4. Sport & kunst als integratiemiddel:
Spreker van VZW Foyer of VZW De Vaartkapoen (gevraagd)
Evi Beulens, Postdoctoraal onderzoeker VUB  (Het potentieel van sport voor maatschappelijk kwetsbare jongeren)
Hanne Stevens, Cultuurparticipatie Brusselse Jongeren, Erasmushogeschool Brussel
Moderator: Dr. Steven De Ridder, VUB

5. Gemeenschapsvorming met nieuwkomers
Jesse Vrielynck, Coördinator opvangcentrum asielzoekers OC Reno G4S Care
Kathleen van de Kerckhove, Coördinatie Taskforce Vluchtelingen Stad Gent
Buurtbewoner/vrijwilliger (gevraagd)
Farah Laporte, Coördinator Refu-Interim
Lobke Roygens, Coördinatie Taskforce Vluchtelingen West-Vlaanderen
Moderator: Dr. Bart Claes, G4S

16u15: Einde - Netwerkdrink

 

Locatie

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO)

Postadres: Poverstraat 75 1731 Asse - Tel. 02-456 89 20

Bereikbaarheidsinfo:

Met de trein: Vanuit Brussel-Noord neem je de stoptrein richting Dendermonde en stap je af in het station Zellik. Het station ligt op 500 meter van het PIVO. Vanaf het station volg je rechts de hoofdweg. Het PIVO ligt achter de bocht. 

Met de auto: Neem afrit 10 op de ring rond Brussel (R0). Volg de N9 richting Asse. Na ongeveer 700 meter neem je de eerste afrit rechts richting Relegem. Boven op de brug ga je naar rechts en volg de hoofdweg die een scherpe bocht naar links maakt. Dit is de Relegemsestraat (die aan de ingang van het PIVO overgaat in de Poverstraat). Volg deze 200 meter, sla dan links in en volg de wegwijzers "PIVO".

 

Werkgroep

Tom Bauwens, Kurt Tirez, Anneke Evenepoel, Alain Duchatelet, Catherine Van der Straeten, Laetitia Nolet, Elke Willemse, Mark Borremans, Bart Claes, Nathalie Roegiers

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer.  In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van € 30 per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be

Publicatie: De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 43 (2017-2): Eigenrichting (Uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs.

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijving gebeurt online, onderaan op deze pagina.

 

Accreditatie 

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

 

Online inschrijving

Gelieve géén HOOFDLETTERS te gebruiken bij uw inschrijving, enkel kleine letters en een hoofdletter bij het begin van elke lijn aub.

Na uw online registratie ontvangt u onmiddellijk een mail dat uw bestelling geplaatst is. Nadien volgt nog een mail met de effectieve bevestiging van uw inschrijving. De factuur volgt later.

Elke rondetafelsessie zal 2 x worden georganiseerd. Elk rondetafelgesprek wordt begeleid door een moderator en twee of meer inleiders. De deelnemers kunnen aansluiten bij meerdere rondetafelgesprekken van hun keuze. Gelieve bij uw online inschrijving 2 rondetafelsessies aan te duiden die u wenst te volgen.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk