Studiedag:
Werkbaar Wendbaar Werk: een leeftijdbewust personeelsbeleid bij Politie. Puzzelen voor volwassenen…

27 april 2017 in het Poliscenter te Brussel

De snel veranderende omstandigheden en de langere loopbanen vereisen niet alleen van de medewerker maar ook van de organisatie een steeds grotere flexibiliteit en creativiteit, vanaf het moment dat de werknemer instroomt in het bedrijf en doorheen de ganse loopbaan.  

Leeftijdsbewust management vormt dan een kwaliteitsaspect voor het integrale HRM beleid dat oog heeft voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Het belang van het individuele medewerker (noden / behoeften / verlangens) koppelen aan de goede werking van de organisatie (op strategisch en operationele niveau) is de uitdaging voor de toekomst, ook voor de veiligheidsdiensten.

Hoe behouden we onze oudere medewerkers?  Hoe zorgen we voor een daling van het absenteïsme? Hoe behouden we expertise?  Welke ruimte kunnen we bieden aan de medewerkers (work-live balance)? Wat is hierbij werkbaar en wat niet? Hoe blijven onze medewerkers gemotiveerd bij remotie?

Welke begeleiding kunnen we geven aan de medewerkers voor de uitbouw van hun loopbaan? Het stimuleren en ondersteunen van medewerkers in hun jobcrafting is immers core business van het personeelsbeheer geworden.  Maar voor iedereen ligt de puzzel anders. Hoe passen we alle stukken in elkaar?

Kunnen we de principes van de recente Wet inzake Werkbaar en Wendbaar Werk toepassen binnen het statuut van onze politieorganisatie?

Welke ondersteuning kan het lokaal personeelsmanagement verwachten van diverse bestuursniveaus en/of kijken we in de richting van een publiek – private samenwerking

We gaan op zoek naar antwoorden en praktische toepassingen op de studiedag van 27 april 2017 in het Poliscenter te Brussel.

Hierbij moeten we rekening houden met volgende problemen:

  • Het geïntegreerd HRM beleid is in volle ontwikkeling bij de geïntegreerde politie
  • Er kan geen blauwdruk gemaakt worden van hoe een leeftijdsbewust management kan geïmplementeerd worden.  Dit hangt af van de populatie medewerkers en het politiebedrijf. Het vereist cultuurverandering en is geen louter technisch proces.
  • De fysieke en mentale belasting is hoog (welzijn) waardoor er risico is op verzuim, verloop, ….
  • De groeiende individualisering is ook terug te vinden in het politiemilieu  (eigen wensen en behoeften van medewerkers primeren op de goede werking van de dienst)
  • Langere deelname aan het arbeidsproces  betekent dat het HRM management creatief moet zijn met de dienstorganisatie om mensen langer aan het werk te houden en hun nog te boeien .

Deze studiedag is een samenwerking tussen het CPS, Womenpol, Circle of Police Leadership (CPL) en Jobpunt Vlaanderen

Flyer in pdf

 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Sofie De Kimpe, Onderzoeksgroep Crime & Society, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter, Prof. dr. Sofie De Kimpe

9u40: Inleiding 
Maria De Sterck, Bestuurslid Womenpol en Jean-Louis Dalle, Nationaal voorzitter Circle of Police Leadership CPL

09u55: Toelichting van het wetsontwerp "werkbaar en wendbaar werk"  Download presentatie
Kathelijne Verboomen, Adviseur Beleidscel Werk, kabinet Minister van Werk, Economie en Consumenten

10u20: Kan leeftijdsbewust personeelsbeleid bijdragen aan het welzijn en de performantie van de politie?   Download presentatie
Prof. Alex Vanderstraeten, Hoogleraar, UGent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Personeels- en Organisatiemanagement

11u00: Koffiepauze

11u20: Evidence based inzichten met betrekking tot hefbomen van inzetbaarheid ; een modelmatige benadering   Download presentatie
Frank Vander Sijpe, Directeur HR Research bij Securex

11u45: Human Resources in de politie: tussen droom en werkelijkheid   Download presentatie
Dominique Van Ryckeghem, kabinetschef bij de Directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie

12u10: Wat doet en kan de lokale politie doen?   Download presentatie
Tania Roers, diensthoofd Dienst Human Resources, Politiezone Gent

12u30: Broodjeslunch

13u30: Veerkrachtige werknemers voor een veerkrachtige organisatie   Download presentatie
Karolien Geelen, Senior Account Manager en Nele Cypers, Stafmedewerker, Jobpunt Vlaanderen

14u00: Keuze uit workshop 1 of 2          

Workshop 1: Veerkrachtige politiezones: praktijkaanpak
Inleider: Nele Cypers, Stafmedewerker, Jobpunt Vlaanderen
Moderator: Fabienne Brusselmans,  Adviseur Manager strategie en interne organisatie, Politiezone Rupel

Workshop 2: Hoe omgaan met remotie?
Inleider: Gerd Bellemans, Zaakvoerder van ID Punt
Moderator: Sophie Schuddinck, Beleidsmedewerker Politiezone Dilbeek

15u00: Koffiepauze

15u15: Keuze uit workshop 3 of 4 

Workshop 3: Wat moet de loopbaanbegeleiding inhouden? Wat zijn de grootste noden?    Download presentatie
Inleider:Carine Desmet, Directeur HRM, Politiezone Gavers en Jurgen Dolfen, Business Development Manager Public Sector, Securex
Moderator: Jean-Louis Dalle, Korpschef Politiezone Gavers en voorzitter CPL

Workshop 4: Hoe kunnen we het kennispotentieel voor de organisatie behouden?   Download presentatie
Inleider: Frederik Torreele, Diensthoofd Middelenbeheer, Coördinatie- en Steundirectie West-Vlaanderen en Marc Borry, Federale Politie DRP Dienst Coördinatie Opleiding & Knowledge Management
Moderator: Tania Roers Diensthoofd HRM bij de Politiezone Gent

16u15: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u30: Netwerkdrink

 

Doelgroepen

Politie (korpschef, personeelsdiensten, leidinggevenden), lokale besturen (VVSG), brandweer, academici, studenten, private veiligheid, overheden, magistraten, …

 

Werkgroep

Jessica Fiaert, Jean-Louis Dalle, Carine Desmet, Tania Roers, Alain Duchatelet, Maria De Sterck, Nele Cypers, Sofie De Kimpe, Nathalie Roegiers

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk