CPS-studiedag:

“Hoe geradicaliseerde personen lokaal (re)integreren?”

 

Donderdag 4 mei 2017, Keldermanszaal (Stadhuis) te Mechelen

De laatste jaren hebben we heel wat beleidsmaatregelen tegen radicalisering het licht gezien. Heel wat belangstelling gaat daarbij naar de preventie van radicalisering: de vraag hoe we het fenomeen kunnen detecteren en voorkomen. Om tot een integrale aanpak te komen, moet er echter ook aandacht worden besteed aan de nazorg van de betrokkenen. Het gaat niet louter over disengagement en desistance, maar ook over hun (re)integratie in onze samenleving.

Op deze studiedag vragen we ons af hoe de praktijk omgaat met de vraag naar een (re-)integratiebeleid ten aanzien van personen die als “geradicaliseerd” worden benoemd. Op lokaal niveau wordt er volop geëxperimenteerd met casusoverleg, begeleidingsprogramma’s en ondersteuningstrajecten. Wat kunnen we uit deze proefprojecten leren? Welke actoren worden gemobiliseerd en welke interventies worden opgestart? Is er voldoende (financiële) ruimte voor de structurele inbedding van dergelijke initiatieven? Samen met vertegenwoordigers uit de steden en gemeenten, politie, justitiehuizen en scholen gaan we op zoek naar antwoorden.

Programma in pdf.

 

Programma 

Dagvoorzitter: Maarten De Waele, Projectmedewerker VVSG

8u30: Ontvangst met koffie en thee

9u00: Verwelkoming door de dagvoorzitter
Maarten De Waele, Projectmedewerker VVSG 

09u05: Visie op (re)integratie van geradicaliseerde personen in Mechelen
Bart Somers, Burgemeester van de stad Mechelen

09u20: Algemene inleiding: Wat kunnen of willen we doen met geradicaliseerde personen?
Prof. dr. Em. Rik Coolsaet, UGent, Senior Research Fellow Egmont, the Royal Institute for International Relations 

09u50: Lokale aanpak van radicalisering: wat werkt en wat werkt niet?   Download de presentatie
Johan Leman, voorzitter van het Regionaal Integratiecentrum vzm Foyer in Sint-Jans-Molenbeek

10u30: Koffiepauze

10u50: Hoe trachten gewelddadig extremisme te voorkomen?    Download de presentatie
Alexander Van Leuven,  De-radicaliseringsambtenaar van de Stad Mechelen 

11u30: Rol van de school in het (de-)radicaliseringsproces    Download de presentatie
Karin Heremans,  Schooldirecteur, Koninklijk Atheneum Antwerpen 

12u10: Vragen aan de sprekers en debat
Moderator: Maarten De Waele

12u30: Broodjeslunch

13u30: Ketengerichte aanpak van de-radicalisering    Link naar de prezi
Christophe Busch, Algemeen directeur van de Kazerne Dossin 

14u10: Rol van de justitiehuizen inzake de-radicalisering    Download de presentatie
Veerle Pasmans, directeur Justitiehuis Antwerpen 

14u50: Re-integratie: Uitdaging voor de lokale besturen     Download de presentatie
Jessika Soors, stafmedewerker de-radicalisering Stad Vilvoorde 

15u30: Hoe kan de politie invulling geven aan Artikel 20 WPA inzake geradicaliseerde personen?    Download de presentatie
Theo Van Gasse, Directeur Nabijheidspolitie, Politiezone Brussel-Noord 

16u10: Vragen aan de sprekers en debat
Moderator: Christophe Busch

16u30: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u45: Einde - Netwerkdrink

Download hier het verslag van de studiedag.

 

Doelgroepen

Politie, magistratuur, lokale besturen (VVSG), LIVC’s, onderwijs, justitiehuizen, CLBs, gevangeniswezen, magistraten, academici, studenten, middenveldorganisaties, private veiligheidssector,… 

 

Werkgroep

Alain Duchatelet, Maarten De Waele, Tom Bauwens, Kristof Verfaillie, Nathalie Roegiers 

 

Locatie

Mechelen, Stadhuis, Keldermanszaal
Postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk