CPS-studiedag: Policing vanuit de lucht: kansen en bedreigingen

23 mei 2017, VIVES Kortrijk (SAW)

 

Vandaag wordt er volop nagedacht over en geëxperimenteerd met drones ter beveiliging en bescherming van de burger. Gelet op de nieuwe regelgeving met betrekking tot drones en de (te verwachten) aanpassingen aan de camerawetgeving, de privacywetgeving, de wet private veiligheid, de Europese regelgeving e.d.m., kunnen we ons de vraag stellen in welke mate en onder welke voorwaarden een aantal veiligheidstaken van zowel private als publieke policing niet efficiënter vanuit de lucht kunnen uitgevoerd worden door eigen of gedeelde drones.

Tijdens het eerste deel van deze studiedag willen we daarom dieper ingaan op het juridisch kader en vooral stilstaan bij de linken die kunnen gelegd worden tussen de diverse relevante juridische bronnen. Aan de hand van een debat met experts zullen we stilstaan bij de opportuniteiten en de bedreigingen die hieruit voortvloeien ten aanzien van publieke en private partners.

Tijdens het tweede deel van de studiedag zullen we, door middel van workshops, een aantal politiedomeinen bespreken, waarvan we verwachten dat ze op korte en middellange termijn steeds vaker met het gebruik van drones te maken zullen krijgen: openbare ordehandhaving, verkeer en detectie/interceptie van drones. De workshops zullen op een zo interactief mogelijke manier gebracht worden, waarbij deelnemers kennis zullen maken met recente cases, goede praktijken, video- en fotomateriaal, etc.

Download hier de flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Wim Hardyns , Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent

DEEL 1: Wettelijk kader

9u45: Wat mag en wat mag niet?    Download presentatie
Meester Thomas Christiaens, Advocaat bij Monard Law en Praktijkassistent Universiteit Hasselt

10u20: Toepassingen binnen de politiepraktijk   - Download presentatie
Geert Smet, lid van de politionele werkgroep ‘Drones’ en korpschef Politiezone Voorkempen

10u50: Mogelijkheden tot interbestuurlijke en private samenwerking   Download presentatie
Tom De schepper, stafmedewerker politie en veiligheid, VVSG

11u00: Koffiepauze

DEEL 2: Paneldebat

11u20: Debat over toepassingsmogelijkheden van drones
Moderator: Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Universiteit Gent

Panel:
Meester Thomas Christiaens, Advocaat Monard Law en Praktijkassistent Universiteit Hasselt
Geert Smet, lid van de politionele werkgroep ‘Drones’ en korpschef PZ Voorkempen
Kurt Desoete, Gerechtelijk directeur FGP West-Vlaanderen
Prof. Dr. Marc Cools, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent
Rob De Roo, Lector/Onderzoeker VIVES Luchtvaart  

12u20: Broodjeslunch

13u00: Workshop 1: Domein openbare ordehandhaving (E3 Prijs Harelbeke)   Download presentatie

Elke Vandebuerie, Hoofdinspecteur, verantwoordelijke voor evenementen, politiezone Gavers  
Bruno Havermans, Development Manager, Securitas

13u55: Workshop 2:  Domein Verkeer (verkeersongevallen)

Marc Bellinkx, Diensthoofd Component R&D, Politiezone MidLim   Download presentatie
Philip Timmerman, onderzoeker BIVV    Download presentatie

14u50: Koffiepauze

15u05: Workshop 3: Interceptie en detectie van UAV’s

Nico Busschaert - Kapitein-Commandant (OF-3) - ACOS Ops & Trg - Div Doctrine & Requirements     Download presentatie
Erik Deleersnyder, Business Development & Solutions Manager, G4S Belgium    Download presentatie

16u00: Afsluiting door de dagvoorzitter - Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, magistratuur, lokale besturen (VVSG), defensie, academici, studenten, private veiligheidssector,…

 

Werkgroep

Studielijnen evenementen– en crisisbeheer en PPS van het CPS: Wim Hardyns (piloot), Evelien De Pauw, Fernand Hollevoet, Chris Bombeke, Alain Duchatelet, Alain Collier, Rob De Roo, Dimitri De Fré, Tom De Schepper, Kristof Philips, Erik Deleersnyder

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk