CPS-studiedag:

Maatschappelijke veiligheid 2.0: Het 7e jaar klaar voor de toekomst?

 

9 mei 2017, Huis van het Nederlands, Brussel

 

In het schooljaar 2009-2010 pakten zestien scholen uit met een nieuwe studierichting: de opleiding ‘Integrale Veiligheid’. Voornaamste bedoeling was tegemoet te komen aan de vraag naar goed opgeleide medewerkers voor het veiligheidsveld in de brede zin van het woord.

Acht jaar na datum is het tijd om deze opleiding ‘tegen het licht te houden’.

Werden de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd? Wat zijn de knelpunten tijdens de opleiding en de stages op vandaag? Op deze studiedag bekijken we één en ander zowel door een onderwijsbril als door een veiligheidsbril.

Na de toetsing van de initiële doelstellingen aan de realiteit komen de verschillende sectoren waarin afgestudeerden terecht komen aan het woord. Beantwoordt de opleiding aan hun noden? We laten ook telkens een gewezen student die in één van de sectoren werkt aan het woord.

In het namiddaggedeelte zoeken we in drie workshops samen naar oplossingen voor een aantal actuele thema’s in dit werkveld. Is screening van studenten verenigbaar met vrijheid van onderwijs? Hoe de kwaliteit van de opleiding verhogen? Hoe evolueren van student 0.0 naar expert 2.0? Stuk voor stuk boeiende thema’s die een geanimeerd debat garanderen.

Het wordt een boeiende dag, gedrenkt in de praktijkervaringen van de voornaamste spelers in het onderwijs- en veiligheidsveld enerzijds en van gewezen studenten als ervaringsdeskundigen anderzijds.

Een must voor onderwijsmensen die doceren of coördineren in deze richting, voor de ‘afnemers’ van studenten in het veiligheidsveld in het algemeen en voor beleidsverantwoordelijken in onderwijs en veiligheid. 

Download hier de flyer in pdf.
 

Programma

Dagvoorzitter: Laura Cazenave, Ex-studente 7e jaar - bewakingsagent met kwalificatie hondengeleidster binnen het segment Education Securitas

9:30 - 10:00: Ontvangst met koffie 

10:00 – 10:50: De contouren

10:00: Verwelkoming door de dagvoorzitter
Laura Cazenave, Ex-studente 7e jaar - bewakingsagent met kwalificatie hondengeleidster binnen het segment Education Securitas

10:05: Inleiding
Hilde Crevits, Viceminister- President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Onderwijs

10:15: De kiemen van de opleiding
Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen en gewezen Minister van Binnenlandse Zaken

10:25: 10 jaar opleiden, blijven de oorspronkelijke doelstellingen overeind?   Download presentatie
Evelien De Pauw Assistent – Doctoral researcher, Vakgroep publieke governance, management en financiën, Onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), UGent, Lieselot Vermeeren, Directeur GO!, MSKA Roeselare & Lieven Brouckaert, coördinator opleiding Katholiek net, SIVI Torhout (ter vervanging van Ruben Plees, Raadgever kabinet Vlaams Minister van Onderwijs)

10:50 – 11:30: Koffiepauze

11:30 – 13:00: Veiligheid in de praktijk

11:30: De private veiligheidssector als afnemer van studenten    Download presentatie
Drs. Veerle Pashley, Academic Assistant Private Security & Criminology, UGent, IRCP - Institute for International Research on Criminal Policy Working group en Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) Working group Criminologists Association of Private Security (CAPS), Editor Journal of Intelligence Studies

11:50: En hoe zien de studenten dat?
Reginal De Bruyne, gewezen student, nu aan de slag in de private veiligheidssector

11:55: Defensie en Integrale Veiligheid: analyse en opportuniteiten   Download presentatie
Majoor Peter Vanpuyvelde, Defensie, Algemene Directie Human Resources – Rekrutering en Selectie

12:20: Politie: van student tot aspirant   Download presentatie

Katja De Wolf, Adviseur, Diensthoofd Federale Politie, Algemene Directie van het Middelen-beheer en de Informatie, Directie van het Personeel, Dienst Rekrutering en Selectie

12:40: En hoe zien de studenten dat?
Sander Wittewrongel, een gewezen student, nu aan de slag bij politiezone Het Houtsche

12:45 – 13.00: Vragen

13:00-13:45: Middagpauze

13.45 – 14:35: De toekomst begint nu – van knelpunten tot oplossingen
Elke deelnemer kan deelnemen aan 1 van de 3 uitdagingen. Keuze aan te duiden bij online inschrijving.

Uitdaging 1: Stages! Wat zegt de conceptnota en komt dit tegemoet aan de noden?
Expert: Carl Lamote, Departement Onderwijs en Vorming  
Tafelbegeleider: Marie Vangramberen, coördinator opleiding Provinciaal net, Provincie Antwerpen

Uitdaging 2: 7e jaar: eindpunt studie of start van een vervolgtraject?...
Experten:  Veerle Dupont, opleidingshoofd Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid VIVES en Steve Margodt, Opleidingsdirecteur West-Vlaamse Politieschool
Tafelbegeleider: Lieven Brouckaert, coördinator opleiding Katholiek net, SIVI Torhout

Uitdaging 3: Van student 0.0 tot expert 2.0
Experten: Chris Bombeke Directeur RCQ / Risk - Compliance and Quality Company Internal Security BELUX Securitas en  Gert Conings, Recruitment & Development Manager G4S Belgium, HR Manager, G4S Cash Solutions Belgium
Tafelbegeleider: Lieselot Vermeeren, Directeur, coördinator opleiding GO!, MSKA Roeselare

14:35: Conclusies door de coördinatoren van de werkgroepen

14:55: Afsluiting door dagvoorzitter

15:00: Drankje aan de bar

 

Doelgroepen

Directeuren scholen opleiding integrale veiligheid, Docenten/coördinatoren, Politie, Douane, Justitie, Securail, Private veiligheid, Defensie, Brandweer, Penitentiaire instellingen, Gemeentebesturen via VVSG, Gemeenschapsinstellingen, Vakorganisaties van de verschillende afnemers, KVB (Koninklijke Voetbalbond), Kabinet van Onderwijs/Justitie/Binnenlandse Zaken/Financiën, UNIZO/BVBO/VBO/Koneos

 

Werkgroep

Deze studiedag werd voorbereid door enkele leden van de studielijnen Lokale Politie en PPS van het CPS - Eddy Van Daele, Chris Bombeke, Delphine Schelpe, Evelien De Pauw, Ruben Plees, Chris Teirlinck, Lieven Brouckaert

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk