Studiemiddag Cahiers op de campus:
Meten is weten  

3 april 2017,  13.00 – 17.00 uur

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, NSCR en Vrije Universiteit Amsterdam

 

Cahiers op de Campus is een initiatief van de hoofdredacteur Elke Devroe van de Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Het thema van de vierde bijeenkomst is ‘Meten is weten’ (Cahier 41).

New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden tot het meten van allerhande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk. Ook de geregistreerde criminaliteit wordt jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken, waarbij het aantal feiten vastgesteld in proces-verbalen worden geteld. Op deze studiemiddag wordt de vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft verborgen? Er wordt immers vaak geregistreerd om aan prestatieconvenanten tegemoet te komen en proces-verbalen uitgeschreven om bepaalde quota te halen. Wat leert dat nog over de werkelijk gepleegde criminaliteit? Kan de Politiemonitor en de integrale veiligheidsmonitor een degelijke aanvulling zijn? Wat zijn huidige registratiepraktijken en valkuilen daarbij? Heeft meten nog een toekomst als het gaat om accountability van politiewerk? Op deze en andere vragen trachten we tijdens deze studiemiddag een antwoord te vinden.

Een samenwerking tussen CPS, Universiteit Leiden, de Stichting Maatschappij en Veiligheid en NSCR Amsterdam.

Flyer in pdf.

Zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/04/cashiers-op-de-campus-studiemiddag-meten-is-weten 

 

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 uur: Als je nou politiecijfers combineert met slachtofferenquêtes, dan… ben je nog nergens. Wat nu?
Henk Elffers, Senior onderzoeker NSCR, Amsterdam, emeritus hoogleraar Afdeling Strafrecht en Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam

14.05 uur: Jeugdige daders van online criminaliteit: Wat zeggen de statistieken en klopt dat wel?
André van der Laan, Senior onderzoeker en plv. afdelingshoofd Criminaliteit, Rechts-handhaving en Sancties, WODC

14.25 uur: Politiecijfers: meten is weten, maar doe vooral ook meer met ongeveer
Peter Versteegh, Veiligheidsadviseur Politieleiding, Nationale Politie Eenheid Den Haag 

14.45 uur: Koffiepauze

15.15 uur: Het wel en wee van de geregistreerde criminaliteit’
Frits Huls, (Recht)socioloog, criminoloog in ruste

15.35 uur: Debat met de sprekers
onder leiding van Dr. Jasper J. van der Kemp, afdeling Strafrecht en Criminologie, VU Amsterdam

16.15 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter

16.30 uur: Informele babbel en borrel

 

Praktische info


Wanneer:  maandag 3 april 2017

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

LocatieVU Amsterdam

Zaal HG5A-16 in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam
Adres: De Boelelaan 1105 - 1081 HV Amsterdam
De VU bevindt zich vlakbij het station Amsterdam-Zuid (7 minuten te voet).

Routebeschrijving: 
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/routebeschrijvingen/index.aspx

Prijs: € 65,- koffiepauze, borrel en Cahier Politiestudies nr. 41 'Meten is weten' (Maklu)

Inschrijven: Online, zie onderaan deze pagina. Deadline 31 maart 2017.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk