Studiemiddag Cahiers op de campus: “Aanpak van gewelddadige radicalisering”

 

20 april 2017, Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Schouwburgstraat

 

Cahiers op de Campus is een initiatief van hoofdredacteur van de Cahiers Politiestudies Elke Devroe waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Het thema van de vijfde studiemiddag is ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’ (Cahier 42).

Het huidig maatschappelijk debat wordt overheerst door waaromvragen die peilen naar de oorzaken van radicalisering. Waarom trekken jongeren naar Syrië? Wat trekt jongeren aan in het islamgeïnspireerd extremisme? En wat is die fameuze voedingsbodem die leidt tot terroristische acties? De vraag blijft echter of het fenomeen wel op de juiste manier gevat wordt en of we de juiste vragen stellen. De laatste jaren schieten studies naar het fenomeen radicalisering als paddenstoelen uit de grond. Deze studies focussen echter voornamelijk op de ‘root causes’ van terroristisch gedrag en het proces van radicalisering.

Tijdens deze studiemiddag zoomen we vooral in op de rol van lokale actoren in de aanpak van het fenomeen. Hoe wordt het fenomeen vandaag op het lokale niveau praktisch en beleidsmatig aangepakt? Kunnen daarin misschien andere accenten gelegd worden? En welke dan?

Flyer in pdf.

De blog staat online: http://www.leidensafetyandsecurityblog.nl/articles/governance-of-violent-radicalisation-need-for-a-one-dimensional-terminology!

 

Programma
 

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming door de dagvoorzitter
Elke Devroe, associate professor, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 uur: De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme
Bob de Graaff, Hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Defensieacademie te Breda

14.05 uur:   Radicalisme, terrorisme en georganiseerde criminaliteit: overwegingen bij een gelaagde aanpak
Hans Moors, Partner E:M+MA: Experts in Media en Maatschappij

14.25 uur:   Lokale regie op een mondiaal thema - Een zoektocht in de aanpak van radicalisering en terrorisme
Erwin Kerstens, Operationeel Specialist C, Dienst Regionale Recherche, Politie Eenheid Oost-Nederland

14.45 uur   Koffiepauze

15.05 uur: Identificatie en registratie van asielzoekers in Nederland. Toekomstscenario’s voor de Nationale Politie
Mieke Struik, Strategisch analist, Politie | Eenheid Oost | DRIO | Analyse en Onderzoek

15.25 uur:  Reflectie op Cahier Politiestudies 42: ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’
Daan Weggemans, PHD onderzoeker, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden

15.45 uur: Vragen en antwoorden met de zaal
Moderatoren: Daan Weggemans en Elke Devroe, Universiteit Leiden

16.05 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter

16.15 uur: Informele babbel en borrel

 

Praktische info

Wanneer:  donderdag 20 april 2017

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

LocatieUniversiteit Leiden, Campus Den Haag, Faculteit Governance and Global Affairs

Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Routebeschrijving: https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs/contact

Met dank aan de Universiteit Leiden voor de gastvrijheid.

Prijs: € 65,- koffiepauze, borrel en Cahier Politiestudies nr. 42 'Aanpak van gewelddadige radicalisering' (Maklu)

Inschrijven: Online, zie onderaan deze pagina. Deadline 18 april 2017.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

Online inschrijving

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk