CPS-studiedag:

Basispolitiezorg of gespecialiseerd werk, politie denkt internationaal

2 oktober 2017, BRONKS Brussel

 

Onze maatschappij is voortdurend in beweging, niet in het minst doordat de wereld onze thuis is geworden. Lokaal of federaal politie handelen, bestaat dan ook niet meer. Is het de persoon, is het de gebruikte modus van de verdachte, is het de gebruikte techniek van politie, is het de regelgeving, is het … niets wordt nog lokaal of nationaal bepaald zonder internationaal gelinkt te zijn. Met andere woorden, in welk domein van politie of justitie ook, mondiaal denken is voor eenieder een gegeven en een must. Met andere woorden, internationaal politiewerk is basis politiewerk.

Via deze studiedag geven we een overzicht van de nieuwe regelgeving op internationaal vlak en vertalen dit voor alle actoren in politie en justitie naar de praktische werkvloer. We geven ook een overzicht hoe onze Belgische geïntegreerde politie zich op internationaal vlak positioneert en zich vertegenwoordigt. Hoe het buitenland zich politioneel opstelt naar België toe, is tevens een issue.

En wat we mogen wij verwachten van andere landen en internationale organisaties, wat kunnen wij hen verstrekken, slechts enkele van de vele vragen. Aan de hand van praktische hands on werkgroepen getuigen we hoe we over de grenzen heen dichtbij en veraf aan echt internationale politiewerking doen, met gebruik van de nieuwste technologieën.

Flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter:
Voormiddag: Prof. dr. Dirk Van Daele, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, Voorzitter CPS
Namiddag: Stanny De Vlieger, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur Federale Gerechtelijke Politie Provincie Antwerpen

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30:  Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter

9u40: Impact internationale/Europese regelgeving op lokale politie   Download presentatie
Prof. dr. Dirk Van Daele,  Leuvens Instituut voor Criminologie, Katholieke Universiteit Leuven, Voorzitter CPS

10u15: De invloed van geo-politieke actualiteit op de internationale politiesamenwerking
Jo Coelmont, brigadegeneraal op rust, Senior Associate Fellow EGMONT & Royal Higher Insitute for Defence

10u45: Nieuwe evoluties binnen de internationale politiesamenwerking    Download presentatie
Peter De Buysscher, directeur Internationale Politiesamenwerking (CGI), federale politie

11u30: Koffiepauze

11u50: Getuigenis vanuit het werkveld van een Belgische liaison-officier bij Europol   Download presentatie
Piet Van Gestel, verbindingsofficier van de geïntegreerde politie bij Europol

12u10: Getuigenis vanuit het werkveld van een Belgische liaison-officier in het buitenland   Download presentatie
Herbert Veyt, bilaterale verbindingsofficier van de geïntegreerde politie in Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Servië & Oekraïne

12u30: Getuigenis vanuit het werkveld van buitenlandse liaison-officieren in België (bijdrage in het Engels)
Jake Collie,  UK Counter Terrorism Police Liaison Officer for Belgium and Luxembourg, SO15 Counter Terrorism Command, Metropolitan Police, New Scotland Yard  
Mike Samuels, UK Serious Organised Crime Liaison Officer for Belgium and Luxembourg, Intelligence and Operations Directorate, National Crime Agency 

13u00: Broodjeslunch

14u00: Workshops: keuze uit 3 workshops:

Workshop 1: Lokale politiewerking aan de grens   Download presentatie
Inleider: John Van Acker, commissaris, PZ Maldegem
Discutanten: Frederic Neirynck, commissaris, PZ Damme/Knokke-Heist en Alberique De Caluwé​, brigadier van politie, basisteam Zeeuws-Vlaanderen
Moderator: Steve Desmet, korpschef, PZ Damme/Knokke-Heist
Verslaggever: Simon Verdegem, CGI, federale politie

Workshop 2: De impact van transitmigratie op lokale en federale politiediensten   Download presentatie  Download samenvatting workshop
Inleider: Gerritjan Maes, korpschef Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen
Discutant: Wald Thielemans, directeur DAO, federale politie
Moderator: Arnoud Vermoesen, korpschef PZ Dilbeek
Verslaggever: Mieke Haentjens, DAO, federale politie

Workshop 3: Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (Grens/boards/PNR) in de strijd tegen terreur en internationaal georganiseerde criminaliteit    Download samenvatting workshop
Inleider: Jurgen Caenepeel, Luchtvaartpolitie, federale politie
Discutant: Frederik Verspeelt, gerechtelijk directeur, federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde
Moderator: Bart Van Thienen, korpschef PZ Aarschot
Verslaggever: Caroline Geerts, CGI, federale politie

15u30: Synthese van de workshops door de verslaggevers

15u50: Afsluiting door de dagvoorzitter
Stanny De Vlieger, Hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur, Federale gerechtelijke politie Provincie Antwerpen

16u00: Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, Europol, magistratuur, inspectiediensten, lokale, regionale en federale overheden, defensie, academici, studenten, private veiligheidssector,…

 

Werkgroep

Deze studiedag werd voorbereid door de leden van de studielijn Federale politie van het CPS:

Stanny De Vlieger, Arne Dormaels, Tom Broekaert, Peter De Buysscher, Liesbeth Van Isterbeek, Kristof De Pauw, Karen Plasschaert, Peter Huybrechts, Barbara Cloet, Dominique Reyniers, Marc Bockstaele, Nathalie Roegiers

 

Publicatie

De deelnemers ontvangen het Cahier Politiestudies nr. 44 (De vervloeiing van binnen– en buitenlandse veiligheid), inbegrepen in de prijs.
Editoren: Timo Kansil, Willy Bruggeman, Jan Terpstra, Jelle Janssens

Dit Cahier gaat dieper in op de wijze waarop internationale politiesamenwerking in toenemende mate vorm wordt gegeven. Deze internationale inzet is van oudsher een specialisme dat minder aandacht krijgt dan de lokale en nationale oriëntatie van de politie. De vraag is of dit door de huidige veiligheidsontwikkelingen nog gerechtvaardigd is. In het bijzonder de vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid roept de vraag op of een organisatorisch onderscheid tussen binnen-en buitenland nog voldoet. Wat betekent dit voor (post-)conflict regio’s? Voor de opbouw van nieuwe democratieën? Hebben private organisaties hier al dan niet een plaats in? Daarom wordt deze vervloeiing in dit Cahier geduid en de consequenties daarvan voor de politie beschouwd.

 

Locatie

BRONKS: Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk