CPS-studiedag:

Basispolitiezorg of gespecialiseerd werk, politie denkt internationaal

2 oktober 2017, BRONKS Brussel

 

Onze maatschappij is voortdurend in beweging, niet in het minst doordat de wereld onze thuis is geworden. Lokaal of federaal politie handelen, bestaat dan ook niet meer. Is het de persoon, is het de gebruikte modus van de verdachte, is het de gebruikte techniek van politie, is het de regelgeving, is het … niets wordt nog lokaal of nationaal bepaald zonder internationaal gelinkt te zijn. Met andere woorden, in welk domein van politie of justitie ook, mondiaal denken is voor eenieder een gegeven en een must. Met andere woorden, internationaal politiewerk is basis politiewerk.

Via deze studiedag geven we een overzicht van de nieuwe regelgeving op internationaal vlak en vertalen dit voor alle actoren in politie en justitie naar de praktische werkvloer. We geven ook een overzicht hoe onze Belgische geïntegreerde politie zich op internationaal vlak positioneert en zich vertegenwoordigt. Hoe het buitenland zich politioneel opstelt naar België toe, is tevens een issue.

En wat we mogen wij verwachten van andere landen en internationale organisaties, wat kunnen wij hen verstrekken, slechts enkele van de vele vragen. Aan de hand van praktische hands on werkgroepen getuigen we hoe we over de grenzen heen dichtbij en veraf aan echt internationale politiewerking doen, met gebruik van de nieuwste technologieën.

Flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Dirk Van Daele, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, Voorzitter CPS

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30:  Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter

9u40: Impact internationale/Europese regelgeving op lokale politie
Prof. dr. Dirk Van Daele,  Leuvens Instituut voor Criminologie, Katholieke Universiteit Leuven, Voorzitter CPS

10u15: Nieuwe evoluties binnen de internationale politiesamenwerking
Peter De Buysscher, directeur Internationale Politiesamenwerking (CGI), federale politie

11u00: Koffiepauze

11u30: Getuigenis vanuit het werkveld van een Belgische liaison-officier bij Europol
Piet Van Gestel, verbindingsofficier van de geïntegreerde politie bij Europol

11u50: Getuigenis vanuit het werkveld van een Belgische liaison-officier in het buitenland
Herbert Veyt, bilaterale verbindingsofficier van de geïntegreerde politie in Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Servië & Oekraïne

12u10: Getuigenis vanuit het werkveld van buitenlandse liaison-officieren in België (bijdrage in het Engels)
Jake Collie,  UK Counter Terrorism Police Liaison Officer for Belgium and Luxembourg, SO15 Counter Terrorism Command, Metropolitan Police, New Scotland Yard  
Mike Samuels, UK Serious Organised Crime Liaison Officer for Belgium and Luxembourg, Intelligence and Operations Directorate, National Crime Agency

12u30: Broodjeslunch

13u30: De invloed van geo-politieke actualiteit op de internationale politiesamenwerking
Jo Coelmont, brigadegeneraal op rust, Senior Associate Fellow EGMONT & Royal Higher Insitute for Defence

14u00: Workshops: keuze uit 3 workshops:

Workshop 1: Lokale politiewerking aan de grens
Inleider: John Van Acker, commissaris, PZ Maldegem
Discutant: Frederic Neirynck, commissaris, PZ Damme/Knokke-Heist
Moderator: Steve Desmet, korpschef, PZ Damme/Knokke-Heist
Verslaggever: Simon Verdegem, CGI, federale politie

Workshop 2: De impact van transitmigratie op lokale en federale politiediensten
Inleider: Nicholas Paelinck, korpschef PZ Westkust (gevraagd)
Discutant: Wald Thielemans, directeur DAO, federale politie
Moderator: Arnoud Vermoesen, korpschef PZ Dilbeek
Verslaggever: Mieke Haentjens, DAO, federale politie

Workshop 3: Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (Grens/boards/PNR) in de strijd tegen terreur en internationaal georganiseerde criminaliteit
Inleider: Jurgen Caenepeel, Luchtvaartpolitie, federale politie
Discutant: Frederik Verspeelt, gerechtelijk directeur, federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde
Moderator: Bart Van Thienen, korpschef PZ Aarschot
Verslaggever: Caroline Geerts, CGI, federale politie

15u30: Synthese van de workshops door de verslaggevers

15u50: Afsluiting door de dagvoorzitter
Prof. dr. Dirk Van Daele,  Leuvens Instituut voor Criminologie, Katholieke Universiteit Leuven, Voorzitter CPS

16u00: Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, Europol, magistratuur, inspectiediensten, lokale, regionale en federale overheden, defensie, academici, studenten, private veiligheidssector,…

 

Werkgroep

Deze studiedag werd voorbereid door de leden van de studielijn Federale politie van het CPS:

Stanny De Vlieger, Arne Dormaels, Tom Broekaert, Peter De Buysscher, Liesbeth Van Isterbeek, Kristof De Pauw, Karen Plasschaert, Peter Huybrechts, Barbara Cloet, Dominique Reyniers, Marc Bockstaele, Nathalie Roegiers

 

Publicatie

De deelnemers ontvangen het Cahier Politiestudies nr. 44 (De vervloeiing van binnen– en buitenlandse veiligheid), inbegrepen in de prijs.
Editoren: Timo Kansil, Willy Bruggeman, Jan Terpstra, Jelle Janssens

Dit Cahier gaat dieper in op de wijze waarop internationale politiesamenwerking in toenemende mate vorm wordt gegeven. Deze internationale inzet is van oudsher een specialisme dat minder aandacht krijgt dan de lokale en nationale oriëntatie van de politie. De vraag is of dit door de huidige veiligheidsontwikkelingen nog gerechtvaardigd is. In het bijzonder de vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid roept de vraag op of een organisatorisch onderscheid tussen binnen-en buitenland nog voldoet. Wat betekent dit voor (post-)conflict regio’s? Voor de opbouw van nieuwe democratieën? Hebben private organisaties hier al dan niet een plaats in? Daarom wordt deze vervloeiing in dit Cahier geduid en de consequenties daarvan voor de politie beschouwd.

 

Locatie

BRONKS: Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel

BEREIKBAARHEID
BRONKS is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de trein stap je uit in BRUSSEL CENTRAAL, van daaruit is het 15 à 20 minuten wandelen. Nog sneller ben je er met een Villo fiets of Blue-bike. Of je neemt metro 1 of 5 en stapt uit aan halte Sint-Katelijne. Ook met tram 51 (halte Vlaamsepoort) en tram 88 (halte Dansaert) ben je er zo.
www.nmbs.be
www.mivb.be

PARKEREN
BRONKS beschikt niet over een eigen parking. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn “parking Dansaert” , “parking Dansaert 2”, “parking Lepage” en “Parking 58”.

Je kan ook kiezen voor Park & Ride opteren. Parkeer je auto net buiten de stad en neem het openbaar vervoer tot vlakbij je bestemming. Brussel beschikt over verschillende Park & Ride-parkings. Deze zijn gratis.

TOEGANKELIJKHEID
BRONKS is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking. Geef ons vooraf een seintje, zodat we begeleiding naar de zaal kunnen voorzien en een goede plaats kunnen vrijhouden.

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de walking lunch, de koffiepauzes, de publicatie en de documentatiemap inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving. 
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon (zonder boek). Studenten die zich in groep aanmelden (minimum 10 p. samen op 1 factuur - aanmelden via email sec@policingandsecurity.be aan de hand van een excellijst met naam, voornaam, emailadres, gevolgde opleiding) kunnen deelnemen aan 25 euro p.p. Neem contact op met sec@policingandsecurity.be voor meer info en om in te schrijven. 

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijving gebeurt online, onderaan op deze pagina.

 

Accreditatie 

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Leden rechterlijke orde: Het inschrijvingsgeld voor magistraten en personeelsleden van griffies en parketten wordt ten laste genomen door het IGO (ref. TEC-E17271).
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. Om misbruiken tegen te gaan wenst het IGO dat de deelnemende magistraten tweemaal zouden tekenen op de aanwezigheidslijst, zowel bij het begin als op het einde van de studiedag, en dat het boek pas op het einde zou worden uitgereikt aan de deelnemers.

 

Online inschrijving

Gelieve géén HOOFDLETTERS te gebruiken bij uw inschrijving, enkel kleine letters en een hoofdletter bij het begin van elke lijn aub.

Vergeet ook niet de workshop op te geven die u bij voorkeur wenst te volgen.

Na uw online registratie ontvangt u onmiddellijk een mail dat uw bestelling geplaatst is. Nadien volgt nog een mail met de effectieve bevestiging van uw inschrijving. De factuur volgt later.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag 'Basispolitiezorg of gespecialiseerd werk, politie denkt internationaal' > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. Publicatie: De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies Nr. 44: De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid (Uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs
  € 95,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen (geen publicatie).
  € 30,00
 • Deelnameprijs voor leden van de rechterlijke orde, ten laste genomen door het IGO (TEC-E17271). Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. Publicatie: De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies Nr. 44: De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid (Uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs
  € 95,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. Publicatie: De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies Nr. 44: De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid (Uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs
  € 0

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk