CPS-studiedag:

De crowd onder controle? Tools voor een veilig evenementenbeheer 

9 november 2017, PIVO Asse

 

Vlaanderen is de regio bij uitstek waar heel wat massa-evenementen plaatsvinden. We kennen een rijke traditie aan volkstoelopen zoals muziekfestivals, dancefestivals, sportmanifestaties, ommegangen, stoeten en stadsfeesten. Tijdens deze evenementen worden vaak een grote massa mensen bij elkaar gebracht. Dit in goede banen leiden, vraagt een goede voorbereiding en coördinatie. Hoe meer volk, hoe groter de kans dat er ook wel eens iets fout kan gaan, vandaar dat een goede risico-inschatting en risicobeheersing meer en meer een pertinente rol is gaan spelen bij evenementenbeheer. Bovendien kreeg de veiligheid op massa bijeenkomsten sinds de aanslagen van 22 maart 2016 een extra dimensie mee en werd ook terreurdreiging een vaste rubriek in de voorbereiding.

Eventveiligheid wordt dan vaak omschreven als maatwerk. Het beheren van evenementen is een taak van de organisatoren, al speelt de lokale overheid hierin eveneens een belangrijke rol. De lokale overheid stuurt, in zijn vergunningsbeleid, vaak aan op een goede organisatie, zodat evenementen met een mogelijke impact op de openbare veiligheid op een geïntegreerde en gecoördineerde manier worden beheerd door verschillende partners. De complexiteit van het veiligheidsvraagstuk vraagt met andere woorden om een multidisciplinaire aanpak. Uit de praktijk blijkt dat er bij het opmaken van de risicoanalyses vaak monodisciplinair wordt gewerkt, dat er veel variatie zit in de aanpak en organisatie en dat verantwoordelijkheden vaak worden doorgeschoven. Er is tevens een grote behoefte aan coördinatie, duidelijke communicatie en een uniforme multidisciplinaire aanpak. Deze studiedag wenst in te spelen op deze behoeftes en zoekt samen met een aantal experten naar mogelijke tools om te komen tot een meer uniform geheel. We staan stil bij verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden tussen verschillende beheersinstanties, kijken naar nieuwe fenomenen zoals de terreurdreiging en hebben aandacht voor een aantal nieuwe technologieën die de crowd control kunnen ondersteunen. 

Op het einde van de voormiddag werd de zesde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk uitgereikt door Herman Balthazar, voorzitter van de CPS-prijs.

Flyer in pdf

 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Evelien De Pauw, Doctoraral researcher, Assistent, Onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GaPS), Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30:  Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter

9u40:  Algemene inleiding: Lokerse Feesten van kiosk tot stadsfestival    Download presentatie
Pascal D’Hollander, Verantwoordelijke Security Lokerse feesten en Zaakvoerder P.A.S.-security

10u10: Toelichting over de multidisciplinaire vragenlijst voor evenementen    Download presentatie
Leen Depuydt, Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken

10u30: Geïntegreerde risicoanalyse n.a.v. een evenement met de dimensie terro    Download presentatie
Pascale Dereeper, Directeur operaties CSD federale politie Antwerpen

11u00: Koffiepauze

11u30: Werking CP-OPS event control    Download presentatie
Bart Bruelemans, Rampenambtenaar Stad Antwerpen

12u10: Technologische hulpmiddelen bij crowd management (case study: Led displays bij de de start van de Tour de France 2015 in Utrecht)  Download presentatie
Ward Roef, managing director van Daylight Led Displays

12u45: Uitreiking van de zesde CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk   Download speech van de voorzitter
Herman Balthazar, voorzitter van de CPS-prijs
Meer info over de CPS-prijs en de genomineerde werken vindt u hier

13u00: Broodjeslunch

13u45: Workshops: 2 parallelle sessies

13u45-15u00: eerste ronde workshops
15u00-16u15: tweede ronde workshops

Workshop 1: Verantwoordelijkheid bij evenementen
Inleiders: Wim Vanherreweghe, Organisator Flanders Classics, Joost Duhamel, Korpschef PZ Vlaamse Ardennen
Moderator: Kelly Verbist, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant
Verslaggever: Evelien De Pauw, Doctoraral researcher, Assistent, UGent  

Workshop 2: Geïntegreerde risico-analyse     
Inleiders: Kris Spaepen, adj.-medisch directeur HC112 Antwerpen    Download presentatie     Verslag workshop
Pascale Dereeper, Directeur operaties CSD federale politie Antwerpen, Anke Jacobs, Directeur operaties CSD Leuven en Jurgen Hellemans, Luitenant Hulpverleningszone Rivierenland
Moderator: Karen Plasschaert, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant
Verslaggever: Arjan Poelen, stagiair CPS

Workshop 3: Werking CP-OPS: case Aalst Carnaval    Download presentatie
Inleiders: François Amant, Commissaris PZ Aalst en enkele leden van de veiligheidscel Aalst Carnaval: Tamara Lorré, Dienst Noodplanning stad Aalst en Jelle Moens, Stad Aalst
Moderator: Dimitri De Fré, Coördinator Rampenmanagement UZ Leuven
Verslaggever: Stefan Gogaert, vrijwilliger Rode Kruis-Vlaanderen

Deze workshop kon wegens ziekte van de sprekers niet doorgaan. Ter vervanging werd een presentatie gegeven door Syan Schaap van het Event Safety Institute (ESI) over capaciteitsbepaling van evenementenlocaties.    Download presentatie

Workshop 4: Technologieën voor crowd beheersing
Sprekers:
Dr. Charlotte Gerritsen, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)   Download presentatie
Erik Deleersnyder, business development, G4S Europe met als case study: de inzet van Thruvis passieve  screening bij  One Love Manchester  dd. 4 juni 2017    Download presentatie
Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation, Proximus, over gebruik van GSM-data voor visualisatie van bewegingen van mensenmassa's
Moderator: Fernand Hollevoet, Senior Advisor G4S    Download presentatie

16u15: Afsluiting door de dagvoorzitter, Evelien De Pauw

16u30: Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, lokale besturen (VVSG), academici, studenten, private veiligheid, noodplanningsambtenaren, provinciale diensten noodplanning, federale diensten (Crisiscentrum, Volksgezondheid, Federale Politie, Civiele Veiligheid, Kenniscentrum Civiele Veiligheid, …), brandweerzones, federale gezondheidsinspecteurs, lokale politiezones, steden en gemeenten, civiele bescherming, Essenscia (koepel SEVESO bedrijven), organisatoren (muziek)festivals, organisatoren sportwedstrijden (Koninklijke Belgische Voetbalbond, Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, Flanders Classics NV, …), logistieke dienstverlening, etcetera.

 

Werkgroep

Deze studiedag werd voorbereid door de leden van de studielijn Evenementen en crisisbeheer van het CPS: Evelien De Pauw, Wim Hardyns, Alain Duchatelet, Alain Collier, Karen Plasschaert, Fernand Hollevoet, Leen Depuydt, Dimitri De Fré, Bart Bruelemans, Peter Huybrechts, Nathalie Roegiers

 

Locatie

PIVO - Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
Poverstraat 75, 1731 Asse

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk