CPS-studiedag:

De crowd onder controle? Tools voor een veilig evenementenbeheer 

9 november 2017, PIVO Asse

 

Vlaanderen is de regio bij uitstek waar heel wat massa-evenementen plaatsvinden. We kennen een rijke traditie aan volkstoelopen zoals muziekfestivals, dancefestivals, sportmanifestaties, ommegangen, stoeten en stadsfeesten. Tijdens deze evenementen worden vaak een grote massa mensen bij elkaar gebracht. Dit in goede banen leiden, vraagt een goede voorbereiding en coördinatie. Hoe meer volk, hoe groter de kans dat er ook wel eens iets fout kan gaan, vandaar dat een goede risico-inschatting en risicobeheersing meer en meer een pertinente rol is gaan spelen bij evenementenbeheer. Bovendien kreeg de veiligheid op massa bijeenkomsten sinds de aanslagen van 22 maart 2016 een extra dimensie mee en werd ook terreurdreiging een vaste rubriek in de voorbereiding.

Eventveiligheid wordt dan vaak omschreven als maatwerk. Het beheren van evenementen is een taak van de organisatoren, al speelt de lokale overheid hierin eveneens een belangrijke rol. De lokale overheid stuurt, in zijn vergunningsbeleid, vaak aan op een goede organisatie, zodat evenementen met een mogelijke impact op de openbare veiligheid op een geïntegreerde en gecoördineerde manier worden beheerd door verschillende partners. De complexiteit van het veiligheidsvraagstuk vraagt met andere woorden om een multidisciplinaire aanpak. Uit de praktijk blijkt dat er bij het opmaken van de risicoanalyses vaak monodisciplinair wordt gewerkt, dat er veel variatie zit in de aanpak en organisatie en dat verantwoordelijkheden vaak worden doorgeschoven. Er is tevens een grote behoefte aan coördinatie, duidelijke communicatie en een uniforme multidisciplinaire aanpak. Deze studiedag wenst in te spelen op deze behoeftes en zoekt samen met een aantal experten naar mogelijke tools om te komen tot een meer uniform geheel. We staan stil bij verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden tussen verschillende beheersinstanties, kijken naar nieuwe fenomenen zoals de terreurdreiging en hebben aandacht voor een aantal nieuwe technologieën die de crowd control kunnen ondersteunen. 

 

Voorlopig programma

Dagvoorzitter: Evelien De Pauw, Doctoraral researcher, Assistent, Onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GaPS), Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30:  Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter

9u40:  Wettelijk kader: wie is verantwoordelijk en voor wat?
Prof. dr. Kelly Reyniers, Universiteit Antwerpen (gevraagd)

10u20: Toelichting over de vragenlijst met betrekking tot de nieuwe geïntegreerde risicoanalyse, ook in tijden van terrorismedreiging
Leen Depuydt, Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken

11u00: Koffiepauze

11u30: Werking CP-OPS event control
Spreker gevraagd

12u10: Technologische hulpmiddelen bij crowd management
Dr. Charlotte Gerritsen, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

12u45: Broodjeslunch

13u45: Workshops: 2 parallelle sessies. Elke deelnemer kiest 2 van de 4 workshops

13u45-15u00: eerste ronde workshops
15u00-16u15: tweede ronde workshops

Workshop 1: Verantwoordelijkheid bij evenementen
Inleiders: Wim Vanherreweghe, Flanders Classics (gevraagd), Joost Duhamel, Korpschef PZ Vlaamse Ardennen (gevraagd)
Moderator: Alain Duchatelet, CPS

Workshop 2: Geïntegreerde risico-analyse
Inleiders: Kris Spaepen, adj.-medisch directeur HC112 Antwerpen, Pascale Dereeper, Directeur operaties, CSD Antwerpen,en Maj. Joris Van Linden, Brandweer Antwerpen (gevraagd)
Moderator: Karen Plasschaert, Provincie Vlaams-Brabant

Workshop 3: Werking CP-OPS: case Aalst Carnaval
Inleiders: Jurgen Dhaene, Korpschef PZ Aalst en de leden van de veiligheidscel Aalst Carnaval
Moderator: Dimitri De Fré, UZ Leuven

Workshop 4: Technieken voor kleinere steden om de crowd te beheersen
Presentatie van verschillende best practices
Moderator: Fernand Hollevoet, G4S

16u15: Afsluiting door de dagvoorzitter, Evelien De Pauw

16u30: Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, lokale besturen (VVSG), academici, studenten, private veiligheid, noodplanningsambtenaren, provinciale diensten noodplanning, federale diensten (Crisiscentrum, Volksgezondheid, Federale Politie, Civiele Veiligheid, Kenniscentrum Civiele Veiligheid, …), brandweerzones, federale gezondheidsinspecteurs, lokale politiezones, steden en gemeenten, civiele bescherming, Essenscia (koepel SEVESO bedrijven), organisatoren (muziek)festivals, organisatoren sportwedstrijden (Koninklijke Belgische Voetbalbond, Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, Flanders Classics NV, …), logistieke dienstverlening, etcetera.

 

Werkgroep

Deze studiedag werd voorbereid door de leden van de studielijn Evenementen en crisisbeheer van het CPS: Evelien De Pauw, Wim Hardyns, Alain Duchatelet, Alain Collier, Karen Plasschaert, Fernand Hollevoet, Leen Depuydt, Dimitri De Fré, Bart Bruelemans, Peter Huybrechts, Nathalie Roegiers

 

Locatie

PIVO - Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
Poverstraat 75, 1731 Asse

Met de trein

Vanuit Brussel-Noord neem je de stoptrein richting Dendermonde en stap je af in het station Zellik. Het station ligt op 500 meter van het PIVO. Vanaf het station volg je rechts de hoofdweg. Het PIVO ligt achter de bocht. 

Met de bus

Vanuit Brussel-Noord rijden er bussen:

  • 243 via Wemmel naar Zellik. Deze stopt aan de ingang van het PIVO (halte kazerne).
  • 213 Brussel via Asse-Ternat-Teralfene-Aalst met stopplaats aan Zellik station. De stopplaats ligt 500 meter van het PIVO.
  • 214 Brussel via Asse naar Aalst met stopplaats aan Zellik station. De halte ligt 500 meter van het PIVO.

Vanuit Dilbeek rijdt bus 820 via Jette-Vilvoorde-Zaventem naar Zellik. Deze stopt aan de ingang van het PIVO (halte kazerne).

Met de wagen

Neem afrit 10 op de ring rond Brussel (R0). Volg de N9 richting Asse. Na ongeveer 700 meter neem je de eerste afrit rechts richting Relegem. Boven op de brug ga je naar rechts en volg de hoofdweg die een scherpe bocht naar links maakt. Dit is de Relegemsestraat (die aan de ingang van het PIVO overgaat in de Poverstraat). Volg deze 200 meter, sla dan links in en volg de wegwijzers "PIVO". PIVO beschikt over een eigen parking.

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de walking lunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving. 
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon. Studenten die zich in groep aanmelden (minimum 10 p. samen op 1 factuur - aanmelden via email sec@policingandsecurity.be aan de hand van een excellijst met naam, voornaam, emailadres, gevolgde opleiding) kunnen deelnemen aan 25 euro p.p. Neem contact op met sec@policingandsecurity.be voor meer info en om in te schrijven. 

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijving gebeurt online, onderaan op deze pagina, vanaf 1 september 2017.

 

Accreditatie 

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

 

Online inschrijving

Online inschrijven is mogelijk vanaf eind juni 2017.

Gelieve géén HOOFDLETTERS te gebruiken bij uw inschrijving, enkel kleine letters en een hoofdletter bij het begin van elke lijn aub.

Vergeet ook niet de workshop op te geven die u bij voorkeur wenst te volgen.

Na uw online registratie ontvangt u onmiddellijk een mail dat uw bestelling geplaatst is. Nadien volgt nog een mail met de effectieve bevestiging van uw inschrijving. De factuur volgt later.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk