CPS-studiedag i.s.m. IFA

Private fraude-onderzoekers: meerwaarde of stoorzenders bij de rechtshandhaving?

De (toekomstige) juridische positionering van de fraude auditoren en de private ‘corporate investigators’

 

24 oktober 2017, Koninklijke Bibliotheek van België, Parkroom

 

   

 

De afgelopen jaren werkte men hard aan een doelmatigere bestrijding van fraude tegen de publieke middelen – ook wel verticale fraude genoemd – zoals fiscale fraude en sociale fraude. Fraude treft echter niet alleen de overheid, maar ook ondernemingen. Die vorm van fraude, de zogenaamde ‘horizontale fraude’, vormt een ernstige bedreiging voor de private sector en voor de slagkracht van onze economie. Toch wordt horizontale fraude stiefmoederlijk behandeld door het publieke opsporingsapparaat. Bij die vorm van fraude moet niet alleen gedacht worden aan misbruik van (financiële) werkmiddelen van een onderneming maar ook –  en in toenemende mate –  aan het digitaal stelen van (vertrouwelijke) informatie en/of het platleggen van het bedrijfsnetwerk.

Daarnaast bestaan er ook andere vormen van onrechtmatig handelen binnen overheidsorganisaties die steeds vaker door fraude-auditoren worden onderzocht en dat zowel op federaal, regionaal als lokaal niveau.

Gespecialiseerde forensische auditoren spelen al meer dan twintig jaar een zelfstandige en aan het strafrechtelijke overheidsingrijpen complementaire maat-schappelijke rol, in een sfeer van vreedzame co-existentie. Dat gebeurt echter in een sterk verouderd wettelijk kader, dat dateert uit 1991 en dus niet is aangepast aan de noden van een moderne geïntegreerde recherche, met alle gevolgen van dien. Wetgeving alleen is echter niet voldoende: de publieke en private sector zullen hun krachten inzake horizontale fraudebestrijding  en cybercrime moeten bundelen en hun activiteiten (beter) op elkaar afstemmen.

Tijdens onze studiedag op dinsdag 24 oktober willen we het debat voeren over de (juridische) toekomst van de fraude-auditor en de private ‘corporate investigator’ en de noodzakelijke afstemming tussen publieke en private actoren wat betreft horizontale fraudebestrijding en cybercrime. 

Flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter: Rudy Hoskens, Voorzitter Instituut van Fraude Auditoren

9u00:  Ontvangst met koffie en thee 

9u30:  Verwelkoming door de dagvoorzitter
Rudy Hoskens, Voorzitter Instituut van Fraude Auditoren (IFA)    

09u45: Pijnpunten van de huidige regelgeving bij de inzet van corporate investigators    Download presentatie
Dirk Lybaert, Chief Corporate Affairs Officer, Proximus

10u05 : Welke meerwaarde kan de fraude auditor bieden bij een onderzoek naar bedrijfsfraude ?   Download presentatie
Prof. Dr. Alexandra Van den Abbeele, Head of the Research Centre Accountancy, KU Leuven

10u25: De visie van een parketmagistraat op het vervolgingsbeleid van horizontale fraude   Download presentatie
Steven De Winter, eerste Substituut Procureur des Konings en sectiechef van de financiële en fiscale sectie van het parket Antwerpen 

10u45: De bucket list van een gerechtelijk directeur in de aanpak van financieel-economische criminaliteit 
(presentatie wordt op verzoek van de spreker niet gepubliceerd)
Eric Jacobs, gerechtelijk directeur Federale Gerechtelijke politie Brussel

11u05: Koffiepauze

11u30: Positionering, rol en bijdrage van forensic audit binnen de Vlaamse administratie en de lokale besturen   Download presentatie
Wim De Naeyer, Manager Auditor, Audit Vlaanderen

11u50: Integriteitsonderzoek door het meldpunt voor integriteitsschendingen van de federale overheid   Download presentatie
Gudrun Vande Walle, forensisch auditor werkzaam bij de Federale Ombudsdienst

12u15: Broodjeslunch

13u15:  Een kritische analyse van de juridische positionering van de fraude auditor   Download presentatie
Meester Joris Lambrechts, Waeterinckx Advocaten

13u40: Paneldebat over de toekomst van de fraude auditoren binnen de publieke en private sector  

Moderator: Bruno Lambert, journalist
Deelnemers : Dirk Debruyne (Aliaxis Group), Gudrun Vande Walle (Fed. Ombudsdienst), Steven De Winter (Parket Antwerpen), Commissaris Alain Averhals, (FGP Brussel) en Meester Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)

16u00: Afsluiting en conclusies door de dagvoorzitter

16u15: Einde - Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, forensic auditors en corporate private investigators, academici, studenten,magistraten, juristen, advocaten, private bedrijven, financiële instellingen, overheidsinstellingen, lokale, regionale en federale overheden,...

 

Werkgroep

Deze studiedag werd voorbereid door enkele leden van de studielijn Inspectiediensten en fraudebestrijding van het CPS: Bart De Bie, Rudy Hoskens, Alain Duchatelet en Nathalie Roegiers

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk