Studiemiddag Cahiers op de campus: “Eigenrichting”

 

28 september 2017, Avans Hogeschool, Den Bosch

 

Cahiers op de Campus is een initiatief van Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Naar aanleiding van het verschijnen van Cahier 43 Eigenrichting (editoren Paul Ponsaers, Elke Devroe, Lodewijk Gunther Moor, Kees van der Vijver, Bas van Stokkom en Janine Janssen) organiseert het CPS  samen met  de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Avans Hogeschool op 28 september 2017 weer een 'Cahier op Campus'.  Tijdens deze studiemiddag onderzoeken we niet alleen wat vandaag de dag onder eigenrichting wordt verstaan, maar ook welke vormen van eigenrichting breed worden veroordeeld en welke vormen geaccepteerd lijken te worden.

Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt burgers overheidsbescherming in ruil voor coöperatie aan de democratische samenleving. Dit monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting: burgers mogen het heft niet in eigen handen nemen. In de democratische samenleving is dit immers niet gewenst en streng gereglementeerd. Afgelopen decennia echter wordt er in het kader van zelfredzaamheid een gedeelte terug gelegd bij de burger, en is het omgaan met eigenrichting aan herijking toe is. Een tweede evolutie betreft de culturele eigenrichting. Het gaat hier om migrantengroepen die er concurrerende waarden- en normensystemen op na houden en wensen dat de rechtshandhaving plaatsvindt volgens geheel andere normen dan deze in het gastland. In welke mate kan afwijkende rechtshandhaving een plaats vinden in de democratische samenleving? Op deze vragen biedt dit Cahier antwoorden.

Flyer in pdf.

 

Programma
 

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur:  Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Lodewijk Gunther Moor, secretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid en algemeen redacteur Cahiers Politiestudies

13.45 uur:  Eigenrichting. Een overzicht van dimensies, vormen en praktijken
Kees van der Vijver, emeritus hoogleraar Politie -en Veiligheidsstudies aan de Universiteit van Twente

14.05 uur: Eigenrichting in het kader van eerherstel
Janine Janssen, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie en lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool​

14.25 uur: Het digitale schandaal als vorm van eigenrichting
Peter Vasterman, Universitair docent, Universiteit van Amsterdam

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.15 uur : Van cohesie naar conflict. Een hypothese over ontwikkelingen in eigenrichting 
Ben Rovers, Eigenaar onderzoeksbureau BVTO in Den Bosch

15.35 uur: Kritische reflectie op de bijdragen in Cahier 43
Eric Bervoets, eigenaar Bureau Bervoets

15.55 uur: Discussie 
onder leiding van Bas van Stokkom, Senior onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Behalve de zaal nemen aan deze discussie ook de sprekers en andere auteurs van het Cahier over eigenrichting mee, namelijk:                 Paul Ponsaers, emeritus hoogleraar criminologie, Universiteit Gent, algemeen redacteur Cahiers Politiestudies;
Marco van der Land, Hogeschooldocent aan de Haase Hogeschool

16.05 uur: Afsluiting 
Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

16.15 uur: Informele borrel

 

Praktische info

Wanneer:  donderdag 28 september 2017

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Avans Hogeschool

Lokaal OX 114
Onderwijsboulevard 215, ‘s Hertogenbosch 

Routebeschrijving: zie bijlage

Met dank aan de Avans hogeschool voor de gastvrijheid.

Prijs: € 65,- koffiepauze, borrel en een exemplaar van Cahier Politiestudies nr. 43 'Eigenrichting' (uitgeverij Maklu)

Inschrijven: Online, zie onderaan deze pagina. Deadline 22 september 2017.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk