CPS-studiedag: “Are you being served? Dienstverlening door de politie anno 2018”


Woensdag 7 maart 2018, Theaterzaal CC Ter Vesten, Beveren
i.s.m. Politiezone WANO

 

Is de Belgische politie voldoende servicegericht anno 2018?

In een steeds sneller veranderende samenleving vragen diverse instanties en ook burgers voortdurend meer inzet en aanwezigheid van politie. Daarnaast zorgt de terreurproblematiek ervoor dat de bescherming van politiemensen zelf commissariaten omvormt tot versterkte burchten.

Is de politie in staat dit alles te matchen met de verwachting van de inwoners naar een meer gepersonaliseerde en doorgedreven dienstverlening?

De studiedag Are you being served houdt de politionele dienstverlening tegen het licht!

In de voormiddag wordt ingegaan op enkele algemene thema’s zoals: Wat is dienstverlening door politie? Wat verwachten burgers van politie? Wat is een gelijkwaardige dienstverlening? Wat is politiewerk op maat van de burger? Hoe ziet de politie zelf haar dienstverlenende functie?

Kan een rationalisering met bijhorende schaalvergroting de dienstverlening verbeteren of net niet? En hoe garandeert de burgemeester een dienstverlening aan zijn bevolking?  

De politionele dienstverlening staat soms onder druk omwille van nieuwe uitdagingen. Hoe gaat men hiermee om in een grootstedelijke context en in tijden van radicalisme en terrorisme? Quid digitalisering? Biedt het digitale tijdperk kansen op betere dienstverlening of net niet?

In de namiddag kijken we eveneens over het muurtje hoe andere sectoren de klant centraal stellen in een veranderde dienstverlenende organisatie?. Wat kunnen we leren van de klantgerichte aanpak bij Colruyt? En tot slot wat met klantgerichtheid, beleving en kwaliteit?

Door middel van interactieve sessies in de namiddag proberen we concrete handvaten aan te reiken en presenteren we goede praktijken.

Wie de dienstverlening bij de politie nauw aan het hart ligt mag niet ontbreken op deze studiedag. Je krijgt een pak informatie en nieuwe inzichten mee die het servicelevel in Uw organisatie op een (nog) hoger peil kunnen tillen!

Download hier de flyer.
 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Siegfried Mertens, hoofdcommissaris - korpschef Politiezone MINOS

9u00: Onthaal met koffie en thee

9u30: Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter
Siegfried Mertens, hoofdcommissaris - korpschef Politiezone MINOS

9u40: Dienstverlening door de politie: issues en visies   Download presentatie
Jeroen Maesschalck, Gewoon hoogleraar, LINC, KULeuven

10u10: Fusies van politiezones en de mogelijke impact op dienstverlening: verslag van een verkennend onderzoek   Download presentatie
Antoinette Verhage en Jelle Janssens, docenten, IRCP, vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent

10u40: Koffiepauze

11u10: Hoe garandeert de burgemeester een dienstverlening aan zijn bevolking? Wat verwacht een burger van een politie en hoe vervat je dit in het beleid?    
Dis Van Berckelaer, Burgemeester van Borsbeek, voorzitter politiecollege en politieraad Politiezone MINOS

11u40: Dienstverlening vanuit dienstbaarheid   
Jean-Pierre Roelands, Commercieel directeur (op rust) Colruyt, consultant

12u10: Lunch

In de namiddag wordt de nadruk gelegd op interactieve sessies waarbij zoveel mogelijk good practices, tips & tricks, ‘handvaten’… worden gedeeld en meegegeven over hoe dienstverlening op peil gehouden en verbeterd kan worden.

13u15: Dienstverlening onder druk in tijden van nieuwe uitdagingen: in een grootstedelijk gebied en in tijden van radicalisme    Download presentatie
Theo Van Gasse, Commissaris, Politiezone Brussel-Noord

13u45: Dienstverlening in het digitale tijdperk    Download presentatie
Maarten Torfs, Directeur ICT, Politiezone  Antwerpen

14u15: Koffiepauze

14u45: Oog voor de klant: hoe gaat men in tijden van fusie en rationalisering om met dienstverlening?    Download mindmap in pdf
Marc Verpoort, Directeur HRM, AZ Groeninge

15u15: "Als service beleving wordt: wat we kunnen leren van Mickey"   Download presentatie
Tom Vandooren, Zaakvoerder, Quest-it

15u45: Conclusies en afsluiting door de dagvoorzitter

16u00: Netwerkdrink

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'lokale politie' van het CPS.

Werkgroep: Isabel Verwee (piloot), Sofie De Kimpe, Theo Van Gasse, Eddy Van Daele, John Van Acker, Bart Schatteman, Leo Mares, Antoinette Verhage,  Siegfried Mertens, Kris Depovere, Tom Broekaert, Nathalie Roegiers

 

Locatie

Cultureel Centrum 'Ter Vesten' te Beveren
Gravenplein 2, 9120 Beveren

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk