CPS-studiedag: “Are you being served? Dienstverlening door de politie anno 2018”


Woensdag 7 maart 2018, Theaterzaal CC Ter Vesten, Beveren
i.s.m. Politiezone WANO

 

Is de Belgische politie voldoende servicegericht anno 2018?

In een steeds sneller veranderende samenleving vragen diverse instanties en ook burgers voortdurend meer inzet en aanwezigheid van politie. Daarnaast zorgt de terreurproblematiek ervoor dat de bescherming van politiemensen zelf commissariaten omvormt tot versterkte burchten.

Is de politie in staat dit alles te matchen met de verwachting van de inwoners naar een meer gepersonaliseerde en doorgedreven dienstverlening?

De studiedag Are you being served houdt de politionele dienstverlening tegen het licht!

In de voormiddag wordt ingegaan op enkele algemene thema’s zoals: Wat is dienstverlening door politie? Wat verwachten burgers van politie? Wat is een gelijkwaardige dienstverlening? Wat is politiewerk op maat van de burger? Hoe ziet de politie zelf haar dienstverlenende functie?

Kan een rationalisering met bijhorende schaalvergroting de dienstverlening verbeteren of net niet? En hoe garandeert de burgemeester een dienstverlening aan zijn bevolking?  

De politionele dienstverlening staat soms onder druk omwille van nieuwe uitdagingen. Hoe gaat men hiermee om in een grootstedelijke context en in tijden van radicalisme en terrorisme? Quid digitalisering? Biedt het digitale tijdperk kansen op betere dienstverlening of net niet?

In de namiddag kijken we eveneens over het muurtje hoe andere sectoren de klant centraal stellen in een veranderde dienstverlenende organisatie?. Wat kunnen we leren van de klantgerichte aanpak bij Colruyt? En tot slot wat met klantgerichtheid, beleving en kwaliteit?

Door middel van interactieve sessies in de namiddag proberen we concrete handvaten aan te reiken en presenteren we goede praktijken.

Wie de dienstverlening bij de politie nauw aan het hart ligt mag niet ontbreken op deze studiedag. Je krijgt een pak informatie en nieuwe inzichten mee die het servicelevel in Uw organisatie op een (nog) hoger peil kunnen tillen!

Download hier de flyer.
 

Dagprogramma

Dagvoorzitter: Siegfried Mertens, hoofdcommissaris - korpschef Politiezone MINOS

9u00: Onthaal met koffie en thee

9u30: Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter
Siegfried Mertens, hoofdcommissaris - korpschef Politiezone MINOS

9u40: Dienstverlening door de politie: issues en visies
Jeroen Maesschalck, Gewoon hoogleraar, LINC, KULeuven

10u10: Fusies van politiezones en de mogelijke impact op dienstverlening: verslag van een verkennend onderzoek
Antoinette Verhage en Jelle Janssens, docenten, IRCP, vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent

10u40: Koffiepauze

11u10: Hoe garandeert de burgemeester een dienstverlening aan zijn bevolking? Wat verwacht een burger van een politie en hoe vervat je dit in het beleid?
Dis Van Berckelaer, Burgemeester van Borsbeek, voorzitter politiecollege en politieraad Politiezone MINOS

11u40: Dienstverlening vanuit dienstbaarheid
Jean-Pierre Roelands, commercieel directeur (op rust) Colruyt, consultant

12u10: Lunch

In de namiddag wordt de nadruk gelegd op interactieve sessies waarbij zoveel mogelijk good practices, tips & tricks, ‘handvaten’… worden gedeeld en meegegeven over hoe dienstverlening op peil gehouden en verbeterd kan worden.

13u15: Dienstverlening onder druk in tijden van nieuwe uitdagingen: in een grootstedelijk gebied en in tijden van radicalisme
Theo Van Gasse, Commissaris, Politiezone Brussel-Noord

13u45: Dienstverlening in het digitale tijdperk
Maarten Torfs, Directeur ICT, Politiezone  Antwerpen

14u15: Koffiepauze

14u45: Oog voor de klant: hoe gaat men in tijden van fusie en rationalisering om met dienstverlening?
Marc Verpoort, Directeur HRM, AZ Groeninge

15u15: "Als service beleving wordt: wat we kunnen leren van Mickey"
Tom Vandooren, Zaakvoerder, Quest-it

15u45: Conclusies en afsluiting door de dagvoorzitter

16u00: Netwerkdrink

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'lokale politie' van het CPS.

Werkgroep: Isabel Verwee (piloot), Sofie De Kimpe, Theo Van Gasse, Eddy Van Daele, John Van Acker, Bart Schatteman, Leo Mares, Antoinette Verhage,  Siegfried Mertens, Kris Depovere, Tom Broekaert, Nathalie Roegiers

 

Locatie

Theaterzaal Cultureel Centrum 'Ter Vesten' te Beveren
Gravenplein 2, 9120 Beveren

Bereikbaarheid

Trein: lijn Antwerpen-Gent (halte Beveren-Waas). Het centrum ligt op 10 minuten wandelen.

Bus: De Lijn nrs. 81 tot 85 vanuit Antwerpen en Sint-Niklaas en Belbus 280 Beveren-Kruibeke.

Fiets of wagen: via N70, ruime gratis parkeergelegenheid op parking Centrum.

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 125 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de publicatie, de broodjeslunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving. 

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon. Studenten die zich in groep aanmelden (minimum 10 p. samen op 1 factuur - aanmelden via email sec@policingandsecurity.be aan de hand van een excellijst met naam, voornaam, emailadres, gevolgde opleiding) kunnen deelnemen aan 25 euro p.p. Neem contact op met sec@policingandsecurity.be voor meer info en om in te schrijven. 

Publicatie: Het Cahier Politiestudies nr. 46 'Dienstverlening door de politie' (Eds. Lodewijk Gunther Moor (piloot), Jan Terpstra, Tom van den Broeck, Antoinette Verhage) is inbegrepen in de deelnameprijs. De deelnemers zullen deze publicatie op het einde van de studiedag ontvangen.

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen. 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijving gebeurt online, onderaan op deze pagina.

Accreditatie voor Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

 

Online inschrijving

Gelieve géén HOOFDLETTERS te gebruiken bij uw inschrijving, enkel kleine letters en een hoofdletter bij het begin van elke lijn aub.

Na uw online registratie ontvangt u onmiddellijk een mail dat uw bestelling geplaatst is. Nadien volgt nog een mail met de effectieve bevestiging van uw inschrijving. De factuur ontvangt u later van het secretariaat via email.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag 'Are you being served' Dienstverlening anno 2018' 07/03/2018 > details en online inschrijven
  • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de netwerkdrink en de publicatie inbegrepen. De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 46 (Dienstverlening door de politie) op het einde van de studiedag.
    € 125,00
  • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen (geen publicatie).
    € 30,00
  • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de netwerkdrink en de publicatie inbegrepen. De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 46 (Dienstverlening door de politie) op het einde van de studiedag.
    € 0

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk