CPS-opleiding: Cursus Analyse van schriftelijke verklaringen - SCAN (Scientific Content Analysis)


3-daagse basiscursus:  8-10 oktober 2018
 
 
Download hier de flyer.
 
 
Het Centre for Policing and Security organiseert al sinds  meer dan 15 jaar samen met de Amerikaanse psycholoog (BA-1974), criminoloog (MA-1978) en polygrafist Avinoam SAPIR de basiscursus SCAN (Scientific Content Analysis) (1). Hij doceert deze cursus sinds 1984 in de politieacademies van vooral Engelstalige landen zoals de VS, Canada en Australië.
Dit jaar zal er geen 2-daagse vervolgopleiding (waarbij enkel de personen toegelaten worden die de basiscursus in het verleden reeds volgden) plaatsvinden. Deze wordt maar om de 2 jaar ingericht.
 
(1)   Voor een uitvoerige beschrijving van de methode zie: Cahiers Politiestudies nr. 7, Politeia, blz. 105-156.  
 
Noteer ook al de data van de SCAN-cursussen van volgend jaar: 26 t.e.m. 28 november 2019 voor de basiscursus en 2-3 december 2019 voor de cursus voor gevorderden (voor personen die de eerste reeks reeds volgden).

 

Waar?

PIVO - Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding
Poverstraat 75 - 1731 Asse 

Indien u informatie wenst betreffende hotel accommodatie in de buurt van het PIVO, gelieve het secretariaat van het CPS te contacteren:  via sec@policingandsecurity.be


Bereikbaarheid:
 

Met de bus

Vanuit Brussel-Noord rijden er bussen:

 • 243 via Wemmel naar Zellik. Deze stopt aan de ingang van het PIVO (halte kazerne).
 • 213 Brussel via Asse-Ternat-Teralfene-Aalst met stopplaats aan Zellik station. De stopplaats ligt 500 meter van het PIVO.
 • 214 Brussel via Asse naar Aalst met stopplaats aan Zellik station. De halte ligt 500 meter van het PIVO.
 • Vanuit Dilbeek rijdt bus 820 via Jette-Vilvoorde-Zaventem naar Zellik. Deze stopt aan de ingang van het PIVO (halte kazerne).

Met de trein

Vanuit Brussel-Noord neem je de stoptrein richting Dendermonde en stap je af in het station Zellik. Het station ligt op 500 meter van het PIVO. Vanaf het station volg je rechts de hoofdweg. Het PIVO ligt achter de bocht. 
De uurregeling van deze verbinding kan je raadplegen op de website van de NMBS: www.nmbs.be of op de dienstregeling die de NMBS verspreidt of bij alle Belgische treinstations.

Met de wagen

Neem afrit 10 op de ring rond Brussel (R0). Volg de N9 richting Asse. Na ongeveer 700 meter neem je de eerste afrit rechts richting Relegem. Boven op de brug ga je naar rechts en volg de hoofdweg die een scherpe bocht naar links maakt. Dit is de Relegemsestraat (die aan de ingang van het PIVO overgaat in de Poverstraat). Volg deze 200 meter, sla dan links in en volg de wegwijzers "PIVO".

 

Wat is SCAN?
 

SCAN is een verhoormethode. Essentieel voor een goede SCAN is het bekomen van de 'pure versie', waarbij de betrokkene, aan de hand van één open vraag, wordt uitgenodigd zelf zijn verklaring over een incident waarbij hij zelf aanwezig was te (laten) noteren, zonder enige tussenkomst of sturing van de rechercheur. Pas nadien, om eventueel ontbrekende informatie te bekomen, mogen enkel open vragen gesteld worden die geen enkele sturing of beïnvloeding mogen tonen. Klassieke verhoren zijn niet zelden beïnvloed door de visie van de onderzoeker, die op basis van de politionele, technische en tactische vaststellingen suggestieve vragen zal stellen. De SCAN sluit dit nadeel van klassieke verhoren uit, en is daarom een zeer zuivere verhoormethode.
 
Die aldus bekomen tekst kan vervolgens geanalyseerd worden aan de hand van criteria. (2) Een analyse van een verklaring kan men vergelijken met het onderzoek ter plaatse bij een moordzaak. Een ongetrainde politieman kan op een plaats delict (PD) rondwandelen en absoluut niets zien wat van waarde kan zijn voor het onderzoek. Een rechercheur die getraind is in het systematisch doorlopen en doorzoeken van diezelfde PD zal een schat aan informatie aantreffen. Uit de praktijk blijkt dat verhoorders die een cursus SCAN volgden, in een verklaring méér elementen voor de waarheidsvinding zien dan ‘niet SCAN-getrainde’ verhoorders
 
 
 

Doelgroepen
 

Leden van de geïntegreerde politie, magistraten, inspectiediensten, bijzondere opsporingsdiensten. 
Ook burgers kunnen aan deze opleiding deelnemen (wetenschappelijke onderzoekers, particuliere onderzoekers, strategische en tactische analisten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, gedragsdeskundigen, private opsporingsdiensten, verhooradviseurs en -trainers, forensic auditors, fraudeonderzoekers, onderzoekers in het verzekerings-, bank- en financiewezen,...)
 

Toepassingen
 

Een goed verhoorder vraagt zich bij elk verhoor af of de verhoorde de waarheid spreekt, misleidt of zich gewoon vergist. Hij beschikt niet altijd over externe controlepunten en laat zich daarom heel dikwijls leiden door zijn ‘buikgevoel’, een ander woord voor verhoorervaring. Een verhoorder die geen signalen van misleiding kent en niet voortdurend alert is voor misleiding, is naïef en niet goed bezig. Een SCAN kan dit aanvoelen op wetenschappelijk aanvaardbare manier ondersteunen en leiden tot minder verkeerde inschattingen en meer gerichte vraagstellingen met meer onderzoekshandelingen voor de waarheidsvinding tot gevolg. 
 
De SCAN kan een meerwaarde bieden in volgende gevallen:
 • in onderzoeken waarbij een groot aantal verdachten en/of getuigen gelijktijdig moeten verhoord worden;
 • wanneer wegens tijdsgebrek (b.v. bij interventiepolitie) geen traditioneel verhoor kan afgenomen worden;
 • de SCAN laat toe om uit een traditionele verklaring informatie te halen die er niet meteen in onderkend wordt, bijvoorbeeld hiaten in het tijdsgebruik bij alibicontroles. In die omstandigheden kan SCAN een meerwaarde bieden in alle soorten van onderzoeken;
 • afscheidsbrieven bij zelfmoord;
 • het inschatten van de waarheidsgetrouwheid van diverse aangiftes, vooral zedenmisdrijven;
 • door te trainen in de SCAN-criteria kunnen onderzoekers van 'onbewust bekwaam (buikgevoel)', 'bewust bekwaam' worden in het detecteren van misleiding;
 • in het algemeen is de SCAN ideaal als voorbereiding op een traditioneel verhoor.
Het resultaat van een SCAN-analyse geeft de kritische punten in een verklaring weer, die verder bevraagd of onderzocht moeten worden. De SCAN wordt in de Belgische politiescholen niet als doel op zich aangeleerd, maar wel als onderdeel van een ruimere verhoorstrategie, als één van de instrumenten in het arsenaal van een onderzoeker, om zo veel mogelijk informatie uit een persoon los te krijgen.
 

Praktische inlichtingen
 

Het aantal deelnemers is beperkt. De kostprijs voor de volledige 3-daagse basiscursus bedraagt 450 euro p.p. inclusief studieboek, middagmalen en koffiepauzes.
De cursus begint elke dag stipt om 08.00 u en eindigt rond 16.30u. 
 
Inschrijven kan enkel online via deze website: zie onderaan deze pagina. De inschrijving wordt aan alle deelnemers per e-mail bevestigd. Uiterste datum voor inschrijving: 30 september 2018.
 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Het inschrijvingsgeld dient voor de aanvang van de cursus betaald te zijn.
 
Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk een week voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk twee dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Voor de CPS-opleidingen is de korting van 10 % voor structurele partners niet van toepassing.

De SCAN-cursussen zijn doorgedreven trainingen met veel oefeningen. De theoretische stukken worden op een professionele en begrijpelijke manier gegeven op basis van een studieboek met CD-rom. De cursustaal is Engels, maar het studieboek is in het Nederlands vertaald. Een goede passieve kennis van het Engels is voldoende.

 

Accreditatie
 

Politiemedewerkers: deze opleiding zal een erkend worden als baremische opleiding.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van de griffies en de parketten, wordt de tenlasteneming door het IGO aangevraagd.
Ook burgers kunnen aan deze opleiding deelnemen.
 
 

Contactadres - Info
                

Centre for Policing and Security VZW, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent, tel. +32 9 223 24 11, +32 476 20 29 40
sec@policingandsecurity.be
 
Ondernemingsnr. BE 0449.873.429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, Bankrekening: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB


Online inschrijving

Uiterste datum voor inschrijving: 30 september 2018.

Gelieve géén HOOFDLETTERS te gebruiken bij uw inschrijving, enkel kleine letters en een hoofdletter bij het begin van elke lijn aub.

Na uw online registratie ontvangt u onmiddellijk een mail dat uw bestelling geplaatst is. Nadien volgt nog een mail met de effectieve bevestiging van uw inschrijving. De factuur ontvangt u later van het secretariaat via email.

In het kader van de organisatie van onze evenementen nemen wij uw relevante bedrijfsgegvens of persoonlijke gegevens op in onze bestanden. Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen, en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om deze persoonsgegevens te wissen. Alle informatie hierover vindt u op deze pagina.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk