Opleidingsreeks:

Ontwikkeling en verdieping van Communicatie & Interviewtechnieken

 

 • 5-6-7 februari 2018: 3-daagse workshop:  “De toepassing van NLP technieken in de communicatie”
 • 19 februari 2018: workshop “Professioneel feedback geven”
 • 5 maart 2018: workshop “Omgang met derden tijdens specifieke interviewsitutaties”
 • Individuele coaching: “Ontwikkelen van interviewcompetenties binnen de eigen persoonlijkheid”

Download hier de flyer.

 

1. Omschrijving opleidingsreeks

 

Een interview is een bijzondere vorm van communicatie in een specifieke context zoals een sollicitatiegesprek, evaluatiegesprek, politionele ondervraging, vermoeden van fraude van een werknemer, overdracht kennis en expertise voor dataverzameling, begeleiding en ondersteuning van een individu in een justitiële context, onthaal en opname aangifte en/of klacht enzovoort.

Deze verschillende interviewcontexten hebben als gemeenschappelijk doel de bij de geïnterviewde beschikbare relevante informatie optimaal te verzamelen. Omdat men tijdens het afnemen van een interview streeft naar een betrouwbaar resultaat kan men ook spreken over waarheidsvinding in de brede zin van het woord.

De inhoud van een interview kan echter worden bedreigd door verschillende factoren zoals de integriteit en psychisch welzijn van de geïnterviewde, factoren met betrekking tot waarnemings- en geheugenprocessen waarop beroep wordt gedaan bij het ophalen van opgeslagen informatie en de invloed van de interviewer zoals zijn houding ten aanzien van de geïnterviewde. Daarom is het belangrijk om tijdens een interviewcontext bewust rekening te houden met deze verschillende factoren en het effect dat ze kunnen hebben op de dynamiek van het gesprek.

 

2. Doelstellingen

Op basis van recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen inzake communicatie en interviewtechnieken zal de CPS opleidingsreeks er in het bijzonder aandacht aan besteden hoe men deze nieuwe kennis pragmatisch kan integreren in reeds aanwezige professionele interviewvaardigheden. Hierbij draagt een multidisciplinaire aanpak de voorkeur waarbij beroep wordt gedaan op ervaringsdeskundigen uit de diverse doelgroepen.

 

3. Doelgroep

Hoewel het interview de core business is van politie en rechtspractici, zijn er ook vele andere doelgroepen waarbij communicatie en interviewvaardigheden centraal staan tijdens hun professionele werkzaamheden

 • Politie
 • Justitie assistenten
 • HR managers
 • Consultants
 • Docenten
 • Advocaten
 • Leidinggevenden
 • Veiligheid- en preventie adviseurs
 • Criminologen, psychologen, sociologen, ...
 • Studenten en onderzoekers
 • Coaches en counselors
 • Onthaal en balie personeel
 • Douaniers
 • Controle en inspectieambtenaren
 • Controleartsen RIZIV...
 • Gevangenispersoneel
 • ...

 

4. Programma

 

Workshop: “De toepassing van NLP technieken in de communicatie”

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een verzameling van verschillende technieken, inzichten en fenomenen afkomstig uit diverse hoeken van de psychologie. NLP onderzoekt de structuur van de subjectieve ervaring. Hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart en doet wat hij doet? Wat maakt dat twee mensen verschillend reageren op eenzelfde gebeurtenis? De term ‘linguïstisch’ duidt erop dat wat we waarnemen en ervaren, omzetten in verbale en non-verbale communicatie.

Tijdens deze driedaagse trainingssessie maak je kennis met de mogelijkheden die NLP als bewustwordings- en communicatietechniek biedt. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag: Hoe komt het dat contact maken voor sommige mensen van nature lijkt te gaan en anderen daar een onvermogen in kunnen ervaren? Hoe kan je efficiënt met een ander communiceren als je niet weet hoe je zelf communiceert? Met behulp van handige tools leert men te investeren in een efficiënte manier van communiceren en leert men te ‘zien’ wat bij de geïnterviewde nog meer aanwezig is dan wat hij of zij vertelt. In het bijzonder zal er aandacht besteed worden aan het bewerkstelligen van ‘rapport’, de waarde van het letten op oogbewegingen van de geïnterviewde, het werken met metaprogramma’s, BMIR, representatiesystemen,... .

Duur: 3 dagen:  5-6-7 februari 2018, van 9u tot 16u

Locatie: Digipolis 2 Antwerpen (5/02: zaal K - 6-7/02: zaal N)

Aantal deelnemers: 12

Docenten: dr. Lotte SMETS, (rechts)psycholoog, NLP master coach en coördinator van de opleiding verhoorcoach en dhr. Hans Van Diest, internationaal trainer NLP en hNLP, werkzaam bij Politiezone BODUKAP

Kostprijs: 375 euro per persoon, middagmalen en koffie inbegrepen

 

Workshop: “Professioneel feedback geven”

Het professioneel kunnen overbrengen van feedback aan een collega blijft voor veel

personen op de werkvloer een uitdaging. Confrontatie mijdend gedrag, minimaliseren van de boodschap, persoonlijke oordelen en/of onwetendheid in de communicatie maken dat het geven feedback vaak resulteert in het persoonlijk maken van de boodschap. De kunst van het feedback geven is echter om de boodschap zo te brengen dat een ander de boodschap niet té persoonlijk maakt en kan blijven luisteren op het niveau van de inhoud van de communicatie.

Tijdens deze eendaagse training gaan de deelnemers aan de slag met verschillende feedback methodieken en leert men omgaan met weerstand van de feedback ontvanger. Men leert professionaliteit boven emotionaliteit in te zetten en effectiever te beïnvloeden/coachen van eigen en andermans gedrag. Het doel van deze training is dat de deelnemers in staat zijn om feedback op een effectieve en deskundige wijze over te brengen of te ontvangen.            

Duur: 1 dag, 19 februari 2018 van 9u tot 16u

Locatie: Digipolis 2 Antwerpen (zaal K)

Aantal deelnemers: 12

Docent: dr. Lotte SMETS, (rechts)psycholoog, NLP master coach en coördinator van de opleiding verhoorcoach    

Kostprijs: 125 euro p.p. (middagmalen en koffie inbegrepen)                         

                       

Workshop : “Omgang met derden tijdens specifieke interviewsituaties”

In sommige situaties kan een derde, andere partij dan de interviewer en de geïnterviewde aanwezig zijn tijdens het interview. Deze derde partij is vaak niet neutraal en aanwezig om de rechten van de geïnterviewde te versterken zoals een advocaat of een vakbondsafgevaardigde. Dit vergt een aanpassing en een nieuwe toepassing/visie op het interview. Deze trainingssessie gaat daarom op interactieve wijze in op (1) hoe met deze derde partij om te gaan en (2) hoe zich als derde partij te profileren tijdens de interviewdynamiek.

De workshop is voor zowel professionele interviewers als voor advocaten, vakbondsverantwoordelijken, HR managers, preventieadviseurs en anderen. Doel is om a.d.h.v. concrete casuïstiek en rollenspelen te brainstormen over hoe beide partijen met elkaar kunnen omgaan. Hiervoor zal met behulp van een trainingsacteur de drieluikinteractie tussen de interviewer, de geïnterviewde en de derde partij worden gesimuleerd. Vragen die deze ééndaagse vaardigheidstraining structuren zijn: Hoe bereid ik me voor op dergelijke interview situatie? Hoe tussenkomen tijdens het interview wanneer de communicatie niet loopt zoals gewenst? Wat is het doel van je interventie? Wat wil je bereiken? Hoe gepast reageren op de andere partij? Daarnaast zal er ingezoomd worden op de do’s and dont’s van de verschillende partijen zonder het doel van het interview uit het oog te verliezen.

Duur:  1 dag, 5 maart 2018 van 9u tot 16u

Locatie: Digipolis 2 Antwerpen (zaal K)

Aantal deelnemers: 10

Docent(en):  dr. Lotte SMETS, (rechts)psycholoog, NLP master coach en coördinator van de opleiding verhoorcoach

Kostprijs: 125 euro p.p. (middagmalen en koffie inbegrepen)   

 

Individuele coaching: “Ontwikkelen van interviewcompetenties binnen de eigen persoonlijkheid”

Deze workshop is een ontdekkingstocht naar de individuele interviewcompetenties en potentieel. De deelnemers worden aangezet om vanuit zelfkennis en voorgaande werk- en interviewervaringen een antwoord te zoeken op onderstaande vragen:

 • Waar ben ik goed in, wat zijn mijn interviewtalenten?
 • Hoe kan ik mijn talenten optimaal inzetten en gebruiken tijdens welke verschillende interviewsituaties?
 • Hoe kan ik de communicatie met mijzelf en de geïnterviewde verbeteren?
 • Hoe ga ik met stress om?
 • Hoe kan ik mijn talenten gebruiken om succesvol mijn doelen, ambities en wensen te verwezenlijken?

Met behulp van de NEO-PI-R persoonlijkheidstest krijgen de deelnemers zicht op persoonlijke sterktes in interviewsituaties. Hiervoor dien je bereid te zijn om te reflecteren over eigen interviewgedrag en om voorafgaand de workshop te investeren in het digitaal invullen van de NEO-PI-R persoonlijkheidstest. De workshop zal vervolgens bestaan uit een individueel coachgesprek waarin de resultaten van de persoonlijkheidstest besproken worden en hoe men deze kan omzetten en benutten in het (interview)werkveld. Het laten tonen van een audiovisueel fragment van een gevoerd interview kan tot de mogelijkheden behoren.

Duur: Indienen  NEO-PI-R persoonlijkheidstest  + een individueel gesprek

Aantal deelnemers: 6

Docent: dr. Lotte SMETS, (rechts)psycholoog, NLP master coach en coördinator van de opleiding verhoorcoach

150 euro per persoon, middagmaal en koffie inbegrepen

 

Praktische inlichtingen

 

Locatie:

Alle opleidingen gaan door te Antwerpen bij Digipolis 2: Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen

Bereikbaarheid met openbaar vervoer vanuit het Centraal Station: Halte Teniers (hoek Frankrijklei – Teniersplaats):

 • Tram 10 (richting Hoboken Schoonselhof) > halte Generaal Armstrong of Kielpark
 • Bus 1 (richting Hoboken Polderstad) > halte Stedelijke Sporthal Kiel
 • Bus 13 (richting Hemiksem) > halte Stedelijke Sporthal Kiel

Bereikbaarheid vanuit het Station Antwerpen-Berchem:

 • Tram 4 (richting Hoboken) > halte Generaal Armstrong of Kielpark
 • Trein tot Station Antwerpen Zuid, vervolgens tram 24 of 4

Ruime parkeergelegenheid in de omgeving. Beperkt aantal parkeerplaatsen op de parking van Digipolis. Een barcode zal u worden opgestuurd na inschrijving.
 

Accreditatie:

Voor politiemedewerkers zullen de opleidingen erkend worden als baremische opleiding.

Voor leden van de rechterlijke orde werd tenlasteneming door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. Enkel voor de 3-daagse workshop 'De toepassingen van de NLP technieken in de communicatie' werd dit goedgekeurd (SOC-E18044).

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 


Prijs:

De prijs wordt per workshop apart berekend. De opleidingen kunnen pas doorgaan indien er voldoende inschrijvingen zijn.

Voor de CPS-opleidingen is de korting van 10 % voor structurele partners NIET van toepassing omdat de docenten een vergoeding ontvangen

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden.

Annulatievoorwaarden: kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aanvang van de workshop. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

Voor vragen over het volgen van een opleiding kunnen zich steeds melden bij secretariaat: sec@policingandsecurity.be.

Een attest CPS fellowship zal worden uitgereikt.

 

Inschrijven:

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Datum af te spreken: Individuele coaching: ?Ontwikkelen van interviewcompetenties binnen de eigen persoonlijkheid? > details en online inschrijven
 • Normale inschrijvingsprijs middagmaal en koffie inbegrepen. Op deze opleiding is er geen korting voor structurele partners mogelijk.
  € 150,00

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk