Studiedag - coproductie:

Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur:

de vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie 'Terroristische aanslagen'
 

Leuven, 15 februari 2018

Katholieke Universiteit Leuven, Aula Zeger Van Hee, College De Valk

Deze studiedag is een initiatief van de KULeuven in samenwerking met CPS en de Vlaamse en Brusselse politiescholen

Download hier de flyer.

De na de terroristische aanslagen van 22 mei 2016 ingestelde Parlementaire onderzoekscommissie heeft na anderhalf jaar intens functioneren haar werkzaamheden afgerond. Het unaniem goedgekeurde lijvige eindrapport omvat drie grote luiken: hulpverlening en slachtoffers; veiligheidsarchitectuur; en radicalisme. Op deze studiedag, die door de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerheid KU Leuven, in samenwerking met het Centre for Policing and Security en de vijf Vlaamse Politiescholen en de Brusselse Politieschool, wordt georganiseerd, staan de bevindingen en de aanbevelingen met betrekking tot de veiligheidsarchitectuur centraal. Zij vormen immers de blauwdruk voor een aantal ingrijpende hervormingen op het vlak van politie, inlichtingendiensten en justitie.

Het verslagboek, uitgegeven door Intersentia, met de schriftelijke neerslag van de voordrachten van de studiedag en is inbegrepen in de deelnameprijs en zal aan de deelnemers van de studiedag worden nagestuurd.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Marleen Easton, Hoofddocent, Director Research Group ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), Universiteit  Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Opleiding Bestuurskunde en Publiek Management

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming
Prof.dr. Bernard Tilleman, decaan Faculteit Rechtsgeleerheid KU Leuven

9u40: Een terugblik op de werkzaamheden van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen
Patrick Dewael, voorzitter Parlementaire onderzoekscommissie

10u00: De optimalisering van de informatiehuishouding: een noodzakelijke voorwaarde voor de beeldvorming en de dreiginganalyse inzake terrorisme   Download presentatie
Willy Bruggeman, voorzitter Federale politieraad; Hoogleraar Benelux Universitair Centrum, expert Parlementaire onderzoekscommissie

10u40: Een complexe driehoeksverhouding: de vaststellingen en aanbevelingen met betrekking tot de samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de federale politie en het federaal parket   Download presentatie
Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar KU Leuven, expert Parlementaire onderzoekscommissie

11u20: Koffiepauze

11u50: De impact van de vaststellingen en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie op de lokale politie
Mark Crispel, korpschef lokale politie zone Zennevallei

12u20: L’application des peines dans les affaires d’extrémisme islamiste, de radicalisation violente et de terrorisme (afwezig wegens ziekte)
Michael Dantinne, Hoogleraar Université de Liège, expert Parlementaire onderzoekscommissie 

12u50: Broodjeslunch

14u00: De vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie in het perspectief van de vaststellingen en aanbevelingen van de Franse, Duitse en Engelse (parlementaire) onderzoekscommissies
Cyrille Fijnaut, Emeritus gewoon hoogleraar Tilburg University en KU Leuven

14u40: De vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie in het perspectief van het anti-terrorismebeleid van de Europese Unie  (afwezig wegens ziekte)
André Klip, Hoogleraar Maastricht University

15u20: Paneldebat: de toekomst van de Belgische veiligheidsarchitectuur – met mogelijkheid vragen door aanwezigen

Dagvoorzitter treedt op als moderator

Panel met :

Veiligheid van de Staat, Peter Lanssens, directeur van de Analyse
Parket-generaal, Johan Delmulle, Procureur-generaal Brussel
Federaal parket, Frédéric Van Leeuw, federaal pocureur
OCAD, Gert Vercauteren, Hoofd Dpt Analyse en adjunct directeur a.i. OCAD
Lokale politie: Mark Crispel, korpschef PZ Zennevallei

16u30: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u40: Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, politiescholen, steden en gemeenten, LIVC's, academici, studenten, magistraten, advocaten, beleidsmakers, private veiligheidssector, middenveldorganisaties,...

 

Locatie

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
College De Valk

Aula Zeger Van Hee
Tiensestraat 41
3000 Leuven

 

Publicatie

Het verslagboek, uitgegeven door Intersentia, met de schriftelijke neerslag van de voordrachten van de studiedag en is inbegrepen in de deelnameprijs. De uitgever zal het boek nà de studiedag aan de deelnemers van studiedag te bezorgen.

Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur

Dit boek analyseert de door de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen gedane vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de Belgische veiligheidsarchitectuur.

Uitgever: Intersentia

Editors: Dirk Van DaeleLore Mergaerts

1e editie januari 2020 | xv + 177 blz.
 
Meer info en bestellen
 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk