Studiedag - coproductie:

Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur:

de vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie 'Terroristische aanslagen'
 

Leuven, 15 februari 2018

Katholieke Universiteit Leuven, Aula Zeger Van Hee, College De Valk

Deze studiedag is een initiatief van de KULeuven in samenwerking met CPS en de Vlaamse en Brusselse politiescholen

Download hier de flyer.

De na de terroristische aanslagen van 22 mei 2016 ingestelde Parlementaire onderzoekscommissie heeft na anderhalf jaar intens functioneren haar werkzaamheden afgerond. Het unaniem goedgekeurde lijvige eindrapport omvat drie grote luiken: hulpverlening en slachtoffers; veiligheidsarchitectuur; en radicalisme. Op deze studiedag, die door de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerheid KU Leuven, in samenwerking met het Centre for Policing and Security en de vijf Vlaamse Politiescholen en de Brusselse Politieschool, wordt georganiseerd, staan de bevindingen en de aanbevelingen met betrekking tot de veiligheidsarchitectuur centraal. Zij vormen immers de blauwdruk voor een aantal ingrijpende hervormingen op het vlak van politie, inlichtingendiensten en justitie.

Het verslagboek, uitgegeven door Intersentia, met de schriftelijke neerslag van de voordrachten van de studiedag en is inbegrepen in de deelnameprijs en zal aan de deelnemers van de studiedag worden nagestuurd.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Marleen Easton, Hoofddocent, Director Research Group ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), Universiteit  Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Opleiding Bestuurskunde en Publiek Management

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming
Prof.dr. Bernard Tilleman, decaan Faculteit Rechtsgeleerheid KU Leuven

9u40: Een terugblik op de werkzaamheden van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen
Patrick Dewael, voorzitter Parlementaire onderzoekscommissie

10u00: De optimalisering van de informatiehuishouding: een noodzakelijke voorwaarde voor de beeldvorming en de dreiginganalyse inzake terrorisme
Willy Bruggeman, voorzitter Federale politieraad; Hoogleraar Benelux Universitair Centrum, expert Parlementaire onderzoekscommissie

10u40: Een complexe driehoeksverhouding: de vaststellingen en aanbevelingen met betrekking tot de samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de federale politie en het federaal parket
Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar KU Leuven, expert Parlementaire onderzoekscommissie

11u20: Koffiepauze

11u50: De impact van de vaststellingen en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie op de lokale politie
Mark Crispel, korpschef lokale politie zone Zennevallei

12u20: L’application des peines dans les affaires d’extrémisme islamiste, de radicalisation violente et de terrorisme
Michael Dantinne, Hoogleraar Université de Liège, expert Parlementaire onderzoekscommissie 

12u50: Broodjeslunch

14u00: De vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie in het perspectief van de vaststellingen en aanbevelingen van de Franse, Duitse en Engelse (parlementaire) onderzoekscommissies
Cyrille Fijnaut, Emeritus gewoon hoogleraar Tilburg University en KU Leuven

14u40: De vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie in het perspectief van het anti-terrorismebeleid van de Europese Unie
André Klip, Hoogleraar Maastricht University

15u20: Paneldebat: de toekomst van de Belgische veiligheidsarchitectuur – met mogelijkheid vragen door aanwezigen

Dagvoorzitter treedt op als moderator

Panel met vertegenwoordigers (allen gevraagd) van:

Federale politie
Vaste Commissie van de lokale politie
Veiligheid van de Staat
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
Federaal parket
OCAD

16u30: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u40: Netwerkdrink

 

Doelgroepen:

Politie, politiescholen, steden en gemeenten, LIVC's, academici, studenten, magistraten, advocaten, beleidsmakers, private veiligheidssector, middenveldorganisaties,...

 

Locatie

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
College De Valk

Aula Zeger Van Hee
Tiensestraat 41
3000 Leuven

De Faculteit Rechtsgeleerdheid bevindt zich in het historisch centrum van de stad en is eveneens toegankelijk via het Ladeuzeplein. De faculteit is vlot bereikbaar te voet of met de fiets en bevindt zich op 15 minuten te voet van het station. Voor automobilisten is er parkeermogelijkheid onder het Ladeuzeplein.

Sinds 28 augustus 2016 is het nieuwe circulatieplan van de Stad Leuven van kracht. De faculteit is gesitueerd in de 'paarse' voetgangerszone. Meer informatie over het circulatieplan vindt u hier.

Uitgebreide bereikbaarheidsinfo: https://www.law.kuleuven.be/home/contact/op-weg-naar-de-faculteit 

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 150 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de publicatie, de broodjeslunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving. 
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon. Studenten die zich in groep aanmelden (minimum 10 p. samen op 1 factuur - aanmelden via email sec@policingandsecurity.be aan de hand van een excellijst met naam, voornaam, emailadres, gevolgde opleiding) kunnen deelnemen aan 25 euro p.p. Neem contact op met sec@policingandsecurity.be voor meer info en om in te schrijven. 

Publicatie: Het verslagboek, uitgegeven door Intersentia, met de schriftelijke neerslag van de voordrachten van de studiedag en is inbegrepen in de deelnameprijs. Het is de bedoeling het boek nà de studiedag (uiterlijk in september 2018) aan de deelnemers van studiedag te bezorgen.

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijving gebeurt online, onderaan op deze pagina, vanaf 22 december 2017.

 

Accreditatie 

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Magistratuur: Voor leden van de rechterlijke orde werd de tenlasteneming van het inschrivingsgeld bij het IGO aangevraagd.

Advocaten: Een aanvraag zal worden ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies.

 

Online inschrijving

Gelieve géén HOOFDLETTERS te gebruiken bij uw inschrijving, enkel kleine letters en een hoofdletter bij het begin van elke lijn aub.

Na uw online registratie ontvangt u onmiddellijk een mail dat uw bestelling geplaatst is. Nadien volgt nog een mail met de effectieve bevestiging van uw inschrijving. De factuur volgt later.

Inschrijven is mogelijk vanaf 22 december 2017.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag 'Rapport commissie aanslagen' > details en online inschrijven
  • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de netwerkdrink en de publicatie inbegrepen. De publicatie wordt nagestuurd.
    € 150,00
  • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen (geen publicatie).
    € 30,00
  • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de netwerkdrink en de publicatie inbegrepen. De publicatie wordt nagestuurd.
    € 0

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk