Interactief reflectiemoment ‘Herinneren en vergeten in de politie’

 

donderdag 8 februari 2018 om 16u

 

Historisch stadhuis Leuven

Grote Markt 9

3000 Leuven

 

“The past is never dead. It's not even past”. Met deze woorden waarschuwde William Faulkner, de Amerikaanse schrijver die in zijn romans zo indringend het rauwe leven in de zuidelijke staten van de VS tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw blootlegde, tegen miskenning van de weerbarstigheid van ingesleten omgangsvormen. Faulkners waarschuwing is zeker ook van toepassing op de politie die de laatste decennia volop voorwerp van hervormingsdrang is geweest en waarvan het resultaat (op zijn zachtst gezegd) lang niet altijd beantwoordde aan de hooggestemde verwachtingen.

Vergeten we niet al te snel de lessen die we uit het verleden kunnen trekken? Het is goed om naar de toekomst van de politie te kijken, maar is die toekomst niet in grote mate het resultaat van wat er zich in het verleden heeft afgespeeld?

Herinneren is soms nodig om te beseffen waarom bepaalde dingen zijn wat ze zijn (en niet anders) en te vermijden in steeds weer dezelfde fouten te vervallen. Een goed historisch besef, ook in de schoot van de politie, is van essentieel belang om te leren voor de toekomst.

“Herinneren en Vergeten in de Politie” vormen dan ook de leidraad voor het nieuwste Cahier Politiestudies (Cahiers Politiestudies, Jg. 2017/4, n° 45, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu). Ter gelegenheid van een reflectiemoment rond hetzelfde thema wil het CPS aansluiten hierop. We reflecteren samen over de lessen die al dan niet kunnen getrokken worden uit de laatste decennia politiegeschiedenis.

Moet het dossier van de Bende van Nijvel als lood blijven wegen op de actuele werking van de politie? Hebben we nood aan een nieuwsoortige Algemene Politiesteundienst? Waar is de noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning van ons politiebestel gebleven? Is de idee van vrijwillige fusies van politiezones wel zo nieuw, of is de geschiedenis van de Interpolitiezones inspiratie voor de toekomst? Rijden lokale en federale politie zich niet (opnieuw) vast in een eeuwenoud polariteit? Is de historische mythe van de KUL-norm echt niet omkeerbaar?

Allemaal vragen die zonder enige twijfel aan bod zullen komen en nog veel meer.

 

We hopen dat u aanwezig kan zijn op dit reflectiemoment over “Herinneren en Vergeten in de Politie” in het Stadhuis van Leuven op 8 februari 2018.

 

Programma 

 

Dagvoorzitter: Hoofdcommissaris Mark Crispel, vice-voorzitter van het CPS

 

15u45: Ontvangst

16u00: Opening door de dagvoorzitter

16u05: Verwelkoming door onze gastheer, Louis Tobback, burgemeester van Leuven

16u15: Lezing door Prof. dr. Em. Paul Ponsaers (UGent): deel 1

16u45: Pauze

17u00: Lezing door Prof. dr. Em. Paul Ponsaers (UGent): deel 2

17u20: Reflectie - Louis Tobback, burgemeester van Leuven

17u35: Reflectie - Prof. dr. Dirk Van Daele (KULeuven), voorzitter CPS en expert in de Parlementaire onderzoekscommissie ‘Terroristische aanslagen’

17u50: Vragen en debat met de aanwezigen

18u30: Receptie in het Stadhuis

 

19u30: Nieuwjaarsdiner in Restaurant ‘t Zwart Schaap met de bestuursleden en structurele partners van het CPS

 

Praktische inlichtingen

 

Dit evenement is in de eerste plaats bedoeld voor bestuursleden, leden van de algemene vergadering en structurele partners van het CPS. Ook externen kunnen deelnemen indien er voldoende plaats is.

Deelname aan dit evenement kost 45 euro per deelnemer. In deze deelnameprijs zijn de koffiepauze, de receptie en een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 45 ‘Herinneren en vergeten in de politie’ inbegrepen in de prijs.

Inschrijven: via de website van het CPS, ten laatste op 5 februari 2018: zie onderaan deze pagina.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via de website. Betaling gebeurt steeds na ontvangst van een factuur.

Parking Ladeuzeplein bevindt zich op 5 minuten wandelen van het stadhuis.

Na dit evenement nodigen we u allen graag uit voor een receptie op het Stadhuis gevolgd door het nieuwjaarsdiner in Restaurant ’t Zwart Schaap (op 2 min. wandelen van het stadhuis) Boekhandelstraat 1 te 3000 Leuven.

Deelname aan het diner is gratis voor structurele partners (één persoon per structureel partner); Indien u met meerdere personen wenst deel te nemen, en aan niet-structurele partners vragen wij een democratische bijdrage van 30 euro per persoon (ter plaatse te betalen). Voor het diner ontvangt u een aparte email waarna u kan inschrijven via email. 

Voor info kan u contact opnemen met het secretariaat: sec@policingandsecurity.be of 0476/20.29.40.

 

Online inschrijven voor het interactief reflectiemoment

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk